Wywiady

Rozmowa z Anną Galas, Senior Business Development Director w FM Logistic Central Europe

Czwartek, 10 września 2020 Autor: Monika Kociubińska, HURT & DETAL Nr 09/175. Wrzesień 2020
O początkach firmy w Polsce, innowacyjnych rozwiązaniach logistycznych i magazynowych oraz o zaangażowaniu w inicjatywy społeczne rozmawiamy z Anną Galas, Senior Business Development Director w FM Logistic Central Europe.
FM Logistic CE w tym roku obchodzi 25-lecie działalności w regionie Centralnej Europy. Jak przez ten czas rozwinęła się firma?

Grupa FM to globalny koncern, który działa na 3 kontynentach, w 14 krajach. Swoją działalność prowadzimy jednak przede wszystkim lokalnie, budując regionalne struktury, opierające się o sieć platform logistycznych oraz magazynów przeładunkowych. W 1995 roku, czyli równo 25 lat temu, ówczesny zarząd FM Logistic podjął decyzję o wejściu na polski rynek. Nasz pierwszy magazyn powstał w Mszczonowie koło Warszawy i świadczył usługi głównie dla branży FMCG. W kolejnych latach udało nam się wejść na kolejne rynki Europy Centralnej – czeski, słowacki i węgierski oraz wzbogacić wachlarz świadczonych usług o co-packing i co-manufacturing, a także rozszerzyć działalność na inne sektory gospodarki. Powstała marka FM Fresh dla produktów świeżych oraz marka FM Health, obsługującą branżę farmaceutyczną. Specjalnie na potrzeby tej ostatniej stworzyliśmy specjalistycznie wyposażone magazyny. Dziś magazyn w Błoniu to największe centrum dystrybucyjne dla farmacji w całej Europie Centralnej o łącznej pojemności przekraczającej 140 tys. miejsc paletowych, w którym obsługiwanych jest czterdziestu producentów produktów leczniczych. A to wciąż mniej niż 5% naszej działalności w Europie Centralnej. Warto również wspomnieć o rozwoju transportu drobnicowego czy inwestycjach w automatyzację magazynów i rozszerzeniu usług o omnichannel. Dziś firmę tworzy 5 500 pracowników, działających w 4 krajach, obsługujących 17 platform, 30 x-doków i 2 500 pojazdów.

Proszę opowiedzieć więcej o rozszerzeniu usług o omnichannel oraz e-commerce.

Omnichannel to jeden z kluczowych elementów naszej strategii długoterminowej. Mając doświadczenie zarówno w obsłudze tradycyjnego kanału sprzedaży, jak i e-commerce od dłuższego już czasu pracowaliśmy nad usługą dającą możliwość wypracowania dla naszych klientów synergii w obszarze kosztów i operacji wynikającą z obsługi kilku kanałów sprzedaży „pod jednym dachem”. Wybuch pandemii koronawirusa znacznie zwiększył zainteresowanie tego typu rozwiązaniami. Firmy odnotowały duże wzrosty sprzedaży internetowej i nawet ci, którzy dotychczas nie rozważali tego kroku zrozumieli, że takie są wymagania rynku i e-commerce to przyszłość handlu. Obecnie zauważamy, że nawet właściciele marek FMCG, którzy dotychczas sprzedając swoje produkty w internecie robili to przez pośredników, np. sieci handlowe, coraz częściej rozważają uruchomienie swojej własnej, bezpośredniej sprzedaży w internecie. O pomoc w zorganizowaniu tej działalności zwracają się do operatora logistycznego licząc na jego know-how i doświadczenie w tym zakresie. Nie jest to już pytanie tylko o fulfillment i dostawy do drzwi indywidualnego klienta, ale prowadzenie całej administracji sprzedaży. Cieszy nas ten trend, gdyż możemy dzielić się naszą wiedzą i wspomagać klientów w rozwoju strategii omnichannel, bo jesteśmy do tego przygotowani. W ostatnich latach nasza firma zainwestowała w rozwiązania, które pozwalają nam być konkurencyjnymi i oferować usługi spełniające oczekiwania rynku. Wdrożyliśmy nowy system WMS oraz OMS (order management system), który wyposażyliśmy w najnowszej technologii moduły dedykowane dla e-commerce. Dostosowujemy też nasze magazyny, czyli stawiamy na inne systemy składowania i przygotowania towaru, zwiększające produktywność kompletacji większych ilości zamówień jednak o bardziej rozdrobnionej strukturze, np. regały półkowe, półautomatyczne linie kompletacyjne, czy rozwiązania z wykorzystaniem autonomicznych robotów typu goods-to-man. Dajemy klientom możliwość podpięcia się pod marketplace’y, połączenie z firmami kurierskimi, obsługę zleceń internetowych w magazynach, przygotowywanie przesyłek i usługi dodane. To wszystko bez outsourcowania części zadań do innego operatora.

Jaki wpływ na dostawy, magazynowanie i wszystkie dodatkowe działania logistyczne ma pandemia COVID-19?

Pandemia oczywiście wpłynęła na nasze życie, w tym na logistykę, w każdym niemal aspekcie. Po początkowych perturbacjach jednak branża nauczyła się funkcjonować w nowej rzeczywistości, która stała się już dla nas codziennością. Restrykcje takie jak zachowanie dystansu, wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, dzielenie zespołów na niespotykające się ze sobą grupy itp. na pewno zostaną z nami na dłużej.

Mówi się o drugiej fali koronawirusa jesienią, jednak czujemy się do niej przygotowani. Nasza firma nie poluzowała obostrzeń, które weszły jeszcze na wiosnę. Wdrożyliśmy wszystkie zalecane zasady bezpieczeństwa, przeszkoliliśmy pracowników i przygotowaliśmy scenariusze działań na nagłe zmiany popytu na nasze usługi. Mamy również przygotowane dodatkowe magazyny i opracowaliśmy nowy rozkład pracy na wypadek nagłego wzrostu wolumenów.

Jak firma poradziła sobie z wyzwaniami w logistyce produktów FMCG w czasie pandemii?

Operatorzy logistyczni są bardzo ważnym ogniwem gwarantującym ciągłość łańcucha dostaw. Wiemy, że spoczywa na nas obowiązek dostarczenia konsumentom towarów podstawowych tj. artykułów spożywczych, higienicznych czy leków. Na początku pandemii zaobserwowaliśmy bardzo duże wzrosty wolumenów. Nagły wzrost zamówień spowodował, że konieczna stała się reorganizacja czasu pracy na wszystkich poziomach, od magazyniera, po kierownika czy dyrektora. Wprowadziliśmy dodatkową nocną zmianę, przesunęliśmy pracowników z jednostek o mniejszym ruchu tam, gdzie zleceń było więcej, zwiększyliśmy liczbę transportów. Nie bez znaczenia była też automatyzacja, która gwarantuje nam zawsze sprawną obsługę zwłaszcza w czasie peaków. Muszę przyznać, że nasze zespoły stanęły na wysokości zadania i nie zawiedliśmy klientów.

Obecnie sytuacja jest ustabilizowana, ale klienci często proszą o zabezpieczenie dla nich magazynów buforowych.

Czy nastąpiły zmiany w łańcuchu dostaw w sektorach obsługiwanych przez FM Logistic CE? Jakie rozwiązania logistyczne i dystrybucyjne sprawdziły się w tym czasie? Czy przyspieszył rozwój innowacyjnych rozwiązań?

Najważniejszą zaobserwowaną zmianą spowodowaną pandemią COVID-19 jest wspomniane już zwiększenie zapotrzebowania na wdrożenie usług dla e-commerce i omnichannel. Nawet branża spożywcza, która w tym zakresie rozwijała się najwolniej znacznie przyspieszyła. Wzrósł także popyt na tzw. magazyny buforowe. Trudne do przewidzenia skoki popytu na produkty FMCG czy środki czystości wymagają zabezpieczenia odpowiedniej powierzchni magazynowej, a co za tym idzie sprzętu i personelu obsługującego większe wolumeny. Ze względu na wciąż niepewną sytuację rynkową klienci oczekują tu od operatorów dużej elastyczności.

Jeśli chodzi o rozwiązania innowacyjne to oczywiście jest to ważny element w logistyce przyczyniający się do poprawy wydajności i eliminacji błędów, ale też wymaga często dużych nakładów finansowych. Warto zatem podchodzić do tego zagadnienia z rozwagą zwłaszcza w czasach tak niepewnej sytuacji rynkowej, jak obecnie. Obszary, w które na pewno warto inwestować to m.in. digitalizacja procesów administracyjnych związanych z obsługą zamówień, ale też chociażby procesów HR, co znacznie ułatwia zarządzanie 5500 pracowników, jak to ma miejsce w przypadku FM Logistic CE. Wszystkie te działania jednak, aby miały sens i przynosiły realne korzyści, muszą być powiązane z długoterminową strategią firmy.

FM Logistic CE aktywnie uczestniczy również w walce z koronawirusem angażując się w pomoc potrzebującym. Jakie działania były prowadzone w tym zakresie?

Nasza firma i pracownicy zaangażowali się we wsparcie szeregu inicjatyw niosących pomoc osobom najbardziej dotkniętym skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa. Dzięki grantowi przekazanemu przez FM Foundation zorganizowaliśmy zakup sprzętu niezbędnego do edukacji zdalnej dla młodzieży będącej pod opieką Fundacji Samodzielni Robinsonowie. W Polsce zakupionych zostało 17 laptopów, 2 kamery internetowe, 3 pary słuchawek oraz 2 smartfony mające na celu ułatwienie zdalnej nauki podczas zamknięcia szkół. Włączyliśmy się również w akcję IKEA #PomagamyRazem, która dotarła z pomocą materialną do szpitali i oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, przekazując produkty wyposażenia wnętrz. W ramach inicjatywy #wzywamyposiłki przekazaliśmy prawie 3 tony słodyczy do polskich szpitali, dodatkowo wsparliśmy Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, do której trafiło 970 paczek z produktami ochronnymi dla lekarzy. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, więc zawsze, kiedy tylko możemy, chętnie angażujemy się w takie inicjatywy.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Kociubińskatagi: FM Logistic Central Europe , innowacje , logistyka ,