Wiadomości

Polskie firmy będą chronione przed przejęciem

Czwartek, 21 maja 2020
Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Nowy pakiet pomocowy obejmuje między innymi czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE, dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm, czy regulacje dotyczące wakacji kredytowych.
- Nie chcemy odstraszać inwestorów, tylko chronić polskie spółki przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19. Celem przepisów antyprzejęciowych jest zatem ochrona polskich firm przed wykupem przez podmioty spoza UE w momencie, w którym – ze względu na epidemię – ich wycena może być szczególnie niska. W czasie kryzysu wiele firm może popaść w okresowe trudności i przez to stać się „łatwym łupem” do przejęcia dla inwestorów spoza Europy. Chcemy temu zapobiec. – zapewnia wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Regulacja obejmuje branże kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego m.in.: spółki publiczne, twórców oprogramowania wykorzystywanego w kluczowych sektorach oraz działalności gospodarcze związane z: energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Ponadto nowa tarcz 4.0 obejmie: wsparcie budżetów samorządów; ułatwienia dot. przetargów; dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm; wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili główne źródło dochodu; wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19 oraz ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.Źródło: gov.pl


tagi: Tarcza antykryzysowa, koronawirus, prawo, ustawa, ekonomia,