Kategorie produktów

P&G niesie pomoc humanitarną i służy Europejczykom w czasie pandemii COVID-19

Środa, 08 kwietnia 2020 HURT & DETAL Nr 04/170. Kwiecień 2020
Spółka Procter & Gamble przekaże środki higieny osobistej, artykuły gospodarstwa domowego, środki odkażające oraz wsparcie finansowe o łącznej wartości 10 mln dolarów potrzebującym – rodzinom, osobom starszym i pracownikom służby zdrowia, zapewniając dostęp do podstawowych produktów codziennego użytku. W ramach inicjatywy spółka przeznaczy 1 mln dolarów na rzecz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Europie, aby poprawić jakość życia osób szczególnie potrzebujących pomocy w tych trudnych czasach.
P&G wraz z partnerami wspólnie chcą przyczynić się do rozwiązania obecnego kryzysu panującego na świecie. Tym samym zostały zmobilizowane wszystkie środki oraz pełen potencjał do pomocy tak, by wspierać pracowników, konsumentów oraz społeczności tak długo, jak to będzie możliwe.


tagi: P&G , pomoc humanitarna , pandemia COVID-19 ,