Wiadomości

165 ton leków do utylizacji

Poniedziałek, 15 marca 2010
PROEKO utylizuje rocznie ok. 165 ton środków leczniczych. Niektóre z nich są przeterminowane. Dużą ilość stanowią leki w pełni wartościowe ale już nikomu niepotrzebne. Często były bowiem kupowane na zapas. Możliwe, że do poprawy sytuacji przyczynią się zmiany w ustawie, których wprowadzenie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.

Polacy wydają rocznie nawet sześć miliardów złotych na leki ogólnodostępne i aż 10 miliardów złotych na farmaceutyki na receptę. Duża ich część kupowana jest na zapas, w wyniku czego trafiają później na wysypisko. Zapowiadany projekt nowelizacji ustawy będzie nakładał sztywne marże na leki sprzedawane w aptekach. Celem takiego działania jest ograniczenie popytu na farmaceutyki. Będzie to skutkowało podwyższeniem cen oraz ograniczeniem ofert promocyjnych w aptekach.

Zdaniem przedstawicieli PROEKO, nowe zasady prawne tylko częściowo będą rozwiązywały istniejący problem. Jego złożoność wymaga bowiem kompleksowego podejścia,  a nie jedynie małej zmiany.

"Naszym zdaniem ograniczenie promocji w aptekach nie zmieni znacząco obecnego stanu. Ważne, aby pomyślano o edukacji proekologicznej, skierowanej nie tylko do najmłodszych, ale przede wszystkim starszych osób, które z lekcjami ochrony przyrody nie miały nigdy do czynienia" - mówi Marek Osik, wiceprezes PROEKO.

Przed kupnem farmaceutyków warto zastanowić się czy są one nam naprawdę niezbędne. Dzięki temu można realnie wpłynąć na liczbę niebezpiecznych odpadów, jakimi są lekarstwa, jeśli trafią do zwykłego śmietnika, a nie do recyklingu.  

Polska Grupa Recyklingu PROEKO jest spółką świadczącą usługi w dziedzinie odbioru, utylizacji i zagospodarowania odpadów na terenie całego kraju. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku i funkcjonuje zgodnie z dyrektywami i strategią Unii Europejskiej.

Od 3 września 2009 roku posiada koncesję udzieloną przez MSWiA.

Zajmuje się odzyskiem i recyklingiem odpadów oraz niszczeniem produktów niepełnowartościowych lub wycofanych z obiegu handlowego. Organizuje szkolenia i udziela porad merytorycznych z zakresu programu gospodarki odpadów. Prowadzi też obsługę prawną dotyczącą ochrony środowiska.

(Maja Święcka)