Wiadomości

PepsiCo podjęło działania w związku z covid-19

Środa, 25 marca 2020
W miarę rozprzestrzeniania koronawirusa (covid-19) na całym świecie, PepsiCo zdecydowało się na podjęcie konkretnych, opartych na aktualnej wiedzy naukowej działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa swoich produktów, ochrony ponad 260 000 pracowników, ich rodzin, a także udzielenia wsparcia społecznościom na całym świecie.
Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Jako podmiot prowadzący działalność na całym świecie, PepsiCo pozyskuje surowce do produkcji wytwarzanych przez siebie produktów żywnościowych w różnych częściach świata; są one następnie transportowane i sprzedawane w różnych regionach świata. Bezpieczeństwo produktów jest naszym najwyższym priorytetem – chcemy podkreślić, że bezpośrednie zagrożenie dla naszych produktów lub składników używanych do ich produkcji jest bardzo niskie. Oświadczenie wydane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), agencję Unii Europejskiej zajmującą się niezależnym doradztwem naukowym na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym oraz Agencję Żywności i Leków (FDA), wskazują na to, iż nie istnieją dowody, że żywność lub jej opakowanie mogą stanowić nośnik wirusa COVID-19. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez CDC oraz WHO, zakażenie koronawirusem w sposób inny niż w wyniku bezpośredniego kontaktu między ludźmi nie jest typowe, co oznacza, że ryzyko zakażenia za pośrednictwem żywności i napojów oraz składników używanych do ich produkcji jest również bardzo niskie. Podejmujemy wszelkie możliwe działania zapobiegawcze w całym łańcuchu dostaw i ściśle współpracujemy z władzami we wszystkich obszarach naszej działalności na całym świecie, aby zapewnić stałe bezpieczeństwo naszych produktów i wszystkich naszych zakładów produkcyjnych - informuje PepsiCo.

- Jako organizacja wdrożyliśmy zasady „social distancing”, czyli ograniczania kontaktu między ludźmi we wszystkich zakładach na całym świecie. Poprosiliśmy też wszystkich pracowników PepsiCo, którzy mają taką możliwość o podjęcie pracy zdalnej, a tych, którzy takiej możliwości nie mają – aby przestrzegali zasad ograniczania kontaktu między ludźmi określonych przez rząd federalny i samorządy stanowe. Światowe organizacje zdrowia w sposób jasny wskazują, iż najskuteczniejszym sposobem zwalczania COVID-19 jest systematyczne stosowane odpowiednich zasad higieny – zalecenia te traktujemy bardzo poważnie. Zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania we wszystkich naszych zakładach, stale przypominamy pracownikom o znaczeniu dokładnego mycia rąk, a także zapewniamy szeroki dostęp do środków dezynfekujących we wszystkich naszych obiektach – czytamy dalej w komunikacie spółki.

Wpływ koronawirusa na społeczności

Fundacja PepsiCo, dokłada starań, aby pomóc osobom najbardziej narażonym na negatywne skutki pandemii – podejmuje wspólne działania z organizacjami o podobnym profilu oraz sektorem publicznym, co pozwoli zmaksymalizować efekt udzielanej pomocy.

W USA PepsiCo koncentruje działania na zapewnieniu odżywczych posiłków uczniom pozostającym w domach i rodzinom z grup podwyższonego ryzyka. Dotychczas udzielone wsparcie obejmuje:

 • Przekazanie 1 miliona dolarów na rzecz Baylor Collaborative on Hunger and Poverty, która we współpracy z USDA dostarcza miliony odżywczych posiłków bezpośrednio do domów dzieci dotkniętych zakazem udziału w zajęciach szkolnych na amerykańskich terenach wiejskich. Dzięki partnerskiej współpracy w ramach programu PepsiCo pod nazwą Food for Good dostarczamy co najmniej 200 000 posiłków tygodniowo.
 • Przyspieszenie dystrybucji posiłków za pośrednictwem programu Food for Good na rzecz amerykańskich społeczności dotkniętych ograniczeniami w związku z pandemią; celem jest dostarczenie co najmniej 1 miliona posiłków w okresie kolejnego miesiąca.
 • Przekazanie 100 000 dolarów na rzecz banku żywności Feeding Westchester, co pozwoliło udzielić wsparcia najbardziej dotkniętym pandemią społecznościom w stanie Nowy Jork; akcja obejmuje dostarczanie posiłków o wydłużonej dacie spożycia i świeżych produktów żywnościowych za pośrednictwem dostaw mobilnych i punktów odbioru osobistego gwarantujących ograniczony kontakt między ludźmi.
 • Opracowanie planów na sfinansowanie mobilnych punktów zdrowia na terenie całego kraju, które zapewniać będą badania w kierunku COVID-19 oraz świadczyć inne usługi na rzecz pracowników sektora publicznego i osób z pierwszej linii zaangażowanych w niesienie pomocy. Na świecie działania wspierające PepsiCo podejmuje w krajach takich jak Włochy, Hiszpania, Francja, Liban, Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Argentyna, Gwatemala, Chile, Peru, Panama, Ekwador, Kostaryka, Dominikana, Urugwaj oraz Chiny. W szczególności działania te obejmują:
 • Przekazanie po 200 000 dolarów na Włoski, Hiszpański i Francuski Czerwony Krzyż, a także 100 000 dolarów na Libański Czerwony Krzyż, aby lokalnie wesprzeć bezpośrednie działania w zakresie zwalczania pandemii COVID-19. Świadczenia oferowane przez Fundację PepsiCo służyć będą zapewnieniu potrzeb grup społecznych najbardziej zagrożonych obecną sytuacją, zwłaszcza osób starszych i dzieci, z których wiele przebywa w zamknięciu i izolacji. Dodatkowo przyczynią się one do zwiększenia zasięgu i potencjału systemów zdrowotnych poszczególnych krajów poprzez zapewnienie:
  • Środków ochrony osobistej oraz sprzętu dla personelu medycznego
  • Środków pilnego transportu osób chorych
  • Istotnego wsparcia logistycznego dla obiektów ochrony zdrowia
  • Niezbędnych towarów (żywności, środków higieny, chemii gospodarczej i produktów sanitarnych) wszystkim osobom, które nie mogą opuścić swojego miejsca pobytu
  • Możliwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych dla osób pozostających w izolacji w grupach wysokiego ryzyka
 • Przekazanie 1,1 miliona dolarów na Fundację Czerwonego Krzyża Hubei oraz Fundację Rozwoju Chińskich Kobiet w celu zapewnienia środków ochrony osobistej i wsparcia pracowników pierwszej linii oraz personelu medycznego w ich wysiłkach zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w najbardziej zagrożonych obszarach Chin.

Dodatkowo, na stronie pepsicogivesback.com wszystkim pracownikom, którzy chcą się osobiście zaangażować działania, PepsiCo oferuje udział w programie Matching Gifts – wystarczy dokonać dowolnej wpłaty na rzecz wybranej organizacji biorącej udział w programie.

Zalecenia dotyczące pracy zdalnej i spotkań

PepsiCo do odwołania zawiesiło organizację wszelkich spotkań osobistych, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią; wprowadzony zostały także elastyczny czas pracy w odniesieniu do stanowisk, na których obowiązki mogą być realizowane zdalnie, zachęcając wszystkich pracowników, którzy mogą pracować z domu o podjęcie takiej decyzji. Mimo to spółka jest w stałym kontakcie ze swoimi pracownikami i kontynuuje zadania, wykorzystując w tym celu najnowsze technologie, takie jak Zoom. Dzięki temu PepsiCo jest w stanie wykorzystać pełen potencjał, aby zapewnić zaopatrzenie w napoje i produkty żywnościowe społecznościom na całym świecie.

Zalecenia dotyczące podróży

Dążąc do ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, wszystkie podróże lotnicze oraz dalekobieżne podróże kolejowe pozostają ograniczone do niezbędnego minimum z punktu widzenia operacyjnego i/lub czasowego. Wszystkie realizowane podróże odbywają się zgodnie z zaleceniami wydanymi przez agencje federalne i stanowe.

Zespoły reagowania kryzysowego

PepsiCo powołało zespoły reagowania kryzysowego na szczeblu przedsiębiorstwa i w ramach poszczególnych sektorów podejmują działania dostosowane do lokalnych sytuacji. Zespoły spotykają się codziennie, aby dokonać przeglądu globalnych standardów i zapewnić ich stałe stosowanie, co pozwoli na utrzymanie ciągłości działalności oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Przeglądy obejmują m. in. protokoły postępowania w przypadku potencjalnego zetknięcia się z COVID-19; spółka dokonuje też stałych przeglądów i zmian procesów operacyjnych, aby w tych trudnych czasach jak najlepiej służyć społecznościom, w których na co dzień funkcjonujemy i pracujemy.

PepsiCo powołał ponadto naukowy komitet sterujący złożony z uznanych autorytetów medycznych w dziedzinie chorób zakaźnych, którego celem jest ocena planów firmy oraz prezentacja zaleceń pozwalających na kontynuację działań operacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
tagi: PepsiCo , fundacja , bezpieczeństwo , koronawirus ,