Wiadomości

Zmiana na stanowisku prezesa Fundacji ProKarton

Czwartek, 12 marca 2020
2 marca 2020 roku funkcję prezesa Fundacji ProKarton objął Łukasz Sosnowski, ekspert w obszarze GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy), konsultant i założyciel firmy doradczej GOZ WORLD. Dotychczasowy prezes – Jan Jasiński, kończy swoją misję w Fundacji.
Założona w 2011 roku Fundacja ProKarton powstała w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. Jej celem jest popularyzacja wiedzy o kartonach do płynnej żywności, jako funkcjonalnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko opakowaniach. Prowadzi także działania na rzecz edukacji ekologicznej i promocji opakowań kartonowych do płynnej żywności. Ważnym obszarem działań Fundacji jest współpraca z przemysłem spożywczym, komunalnym oraz recyklingowym, jak również utrzymywanie dialogu z decydentami na szczeblu centralnym, samorządami lokalnymi oraz mediami w kwestiach związanych z regulacjami prawnymi w obszarze zarządzaniem odpadami opakowaniowymi.

Nowym prezesem Fundacji ProKarton został Łukasz Sosnowski, prawnik, wieloletni ekspert ds. GOZ i zrównoważonego rozwoju w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Pracował przy tworzeniu krajowych i europejskich strategii i regulacji z zakresu ochrony środowiska i ich wpływu na przedsiębiorców. W latach 2012-13 był także Ekspertem Narodowym w Komisji Europejskiej. W ostatnim czasie doradzał polskim przedsiębiorcom jak najlepiej wdrażać GOZ w naszych realiach gospodarczych.

Nowy prezes został wybrany przez Radę Nadzorczą Fundacji składającą się z przedstawicieli fundatorów – firm: Elopak S.A., SIG Combibloc Sp. z o.o. oraz Tetra Pak sp. z o.o. Łukasz Sosnowski zastąpi na stanowisku prezesa Jana Jasińskiego, który pełnił tę funkcję od 2014 r.

Przez ostatnie kilka lat możemy zaobserwować poprawę w zakresie świadomości społecznej w obszarze segregacji odpadów u źródła. Poprawia się ogólna efektywność systemu, powstają ramy prawne zarówno od strony rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zbiórki i recyklingu.  Wciąż jednak jest przed nami wiele wyzwań, w związku z tym Fundacja ProKarton potrzebuje osoby, które będzie dalej realizować jej misję. Jestem przekonany, że Pan Łukasz Sosnowski będzie właściwą osobą na stanowisku prezesa. Funkcja ta wymaga dużej wiedzy merytorycznej na temat opakowań, ich cyklu życia, funkcjonalności oraz systemów ich zagospodarowania po zużyciu, a także zaangażowania w działaniu w dynamicznym środowisku prawnym, administracyjnym oraz medialnym. Pan Łukasz taką wiedzę oraz zaangażowanie posiada - komentuje Jan Jasiński.

Fundacja realizuje liczne działania informacyjno-promocyjne dotyczące selektywnej zbiórki oraz recyklingu kartonów do płynnej żywności, takie jak: badania społeczne i raporty na temat świadomości ekologicznej Polaków, materiały informacyjne i ekspertyzy, cykliczny udział w wydarzeniach ekologicznych takich jak np. warszawski Eko-Piknik czy produkcja filmów informacyjnych przygotowywanych dla telewizji.

Kartony do płynnej żywności wytworzone są w przeważającej mierze z celulozy, która jest surowcem odnawialnym. Poddają się recyklingowi, dzięki któremu surowiec ten zostaje odzyskany i ponownie użyty do produkcji m.in. tektury i papierów higienicznych. Odgrywają więc ważną rolę w niskoemisyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym. Działania na rzecz zwiększania poziomu recyklingu kartonów do płynnej żywności były i będą jednym z głównych priorytetów Fundacji ProKarton. Dlatego będę kontynuował dotychczasowe działania edukacyjne i proekologiczne Fundacji, chciałbym również skupić się na dotarciu do szerokiego grona odbiorców poprzez szerszą komunikację w mediach społecznościowych, które bez wątpienia są agorą współczesnego świata. – mówi Łukasz Sosnowski, nowy prezes Fundacji ProKarton.tagi: Fundacja ProKarton , Łukasz Sosnowski ,