Wiadomości

Rzecznik MŚP apeluje do Ministra Zdrowia w sprawie podatku cukrowego

Piątek, 14 lutego 2020
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Ministra Zdrowia list ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie tzw. podatku od cukru. W liście Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje o przesunięcie daty wejścia w życie ustawy do 1 stycznia 2021 roku, a także o poważną analizę skutków krótkiego vacatio legis dla sektora MŚP, ponieważ projekt ustawy - mimo obowiązku przedstawienia - takiej analizy nie zawiera.
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, której wprowadzenie uzasadniane jest potrzebą zmniejszenia spożycia cukru w napojach przez polskich konsumentów.

Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adama Abramowicza, aby osiągnąć zakładany przez Ministra Zdrowia cel, czyli wycofać z obrotu napoje z wysoką zawartością cukru i zastąpić je produktami zdrowszymi, należy dać przedsiębiorcom czas na zmianę receptur i wynegocjowanie umów handlowych na nowych warunkach.

Ustawa miała obowiązywać od 01.04.2020. Dziękuję Panu Ministrowi Januszowi Cieszyńskiemu za chęć dialogu oraz deklarację przedłużania vacatio legis o dwa miesiące. Zmiana ta jest jednak niewystarczająca, ponieważ na dokonanie korekt technologicznych i organizacyjnych potrzeba więcej czasu. Jeżeli przedsiębiorcy tego czasu nie dostaną, to do dnia wejścia w życie ustawy nie będą w stanie obniżyć zawartości cukru w produkowanych napojach i jedynym wymiernym efektem inicjatywy Pana Ministra będzie finansowe obciążenie nałożone na firmy. I przyniesie tylko chwilowe zasilenie budżetu państwa, ponieważ spora część przedsiębiorstw sektora MŚP już teraz ma problemy ze zbilansowaniem ciągle rosnących kosztów działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nawet kilkuprocentowy spadek sprzedaży, spowodowany wymuszoną przez ustawę podwyżką cen, może doprowadzić do likwidacji wielu firm, kłopotów ich właścicieli ze spłatą zaciągniętych kredytów i zobowiązań wobec pracowników. – wskazuje w liście Rzecznik MŚP Adam Abramowicz

Przesunięcie daty wprowadzenia ustawy w życie na 01.01.2021 może tym negatywnym zjawiskom zapobiec. Bardzo proszę o poważną analizę skutków krótkiego vacatio legis dla sektora MŚP, ponieważ projekt ustawy - mimo obowiązku przedstawienia - takiej analizy nie zawiera. I w tym zakresie - o zmianę w projekcie ustawy. – dodaje Adam Abramowicz
tagi: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, MŚP, Minister Zdrowia, podatek cukrowy, ustawa,