Kategorie produktów

Rozmowa z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska

Wtorek, 26 listopada 2019 HURT & DETAL Nr 11/165. Listopad 2019
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku ludzkość zużyła już tyle zasobów naturalnych, ile Ziemia może odnowić w ciągu roku. Priorytetem musi być ograniczenie globalnej konsumpcji, nie da się tego osiągnąć z dnia na dzień. Ale błędem byłoby nie próbować. Hochland zmniejsza zużycie zasobów tam, gdzie to możliwe. Na ten temat z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska, rozmawia Monika Kociubińska.
Jak Hochland zmniejsza emisję CO2?

Hochland Polska przyczynia się do redukcji śladu węglowego i stara się równoważyć emisje, poprzez inwestowanie w projekty wychwytywania i ograniczania emisji CO2. Ślad węglowy obejmuje emisję dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych wyrażone w ekwiwalencie CO2. Działając w trosce o naturę firma poddała procesowi odzysku i recyklingu opakowania wprowadzone na rynek za pośrednictwem Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A. oraz Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań. Hochland redukuje też własną emisję CO2 między innymi poprzez wytwarzanie części potrzebnej energii elektrycznej przy użyciu systemów fotowoltaicznych.

Na czym polega Wielka Akcja Sadzenia Drzew?

Akcja przeprowadzona została pod hasłem „Musimy pomóc naturze odbudować ten piękny las” przez dwa ochotnicze regiony Działu Sprzedaży Hochland Północny – Zachód i Centrum, które postanowiły wesprzeć leśników z Nadleśnictwa Gniezno w sadzeniu drzew na zniszczonych terenach. Minęły dwa lata od dnia, w którym huragan połamał setki tysięcy drzew naszych lasów w Nadleśnictwie Gniezno. Łączna powierzchnia wszystkich szkód po nawałnicach z 11 sierpnia 2017 roku w Nadleśnictwie Gniezno to ok. 4 500 ha zniszczonych lasów. Łączna liczba posadzonych drzew to 1 000 sztuk sosny. Wielka Akcja Sadzenia Drzew będzie przez nas kontynuowana.

Czy centrala firmy jest także aktywna w tym temacie?

Hochland w Niemczech ściśle współpracuje w tym zakresie z Plant-for-the-Planet. Inicjatywa polega na sadzeniu drzew na półwyspie Jukatan w Meksyku w ramach kampanii „ZNU goes Zero” i promowaniu odnawialnych źródeł energii poprzez certyfikaty. Inicjatywa dzieci i młodzieży Plant-for-the-Planet została uruchomiona w styczniu 2007 roku. Dziewięcioletni wówczas Felix Finkbeiner rzucił wyzwanie swoim szkolnym kolegom: „Posadźmy milion drzew w każdym kraju na ziemi!” Celem inicjatywy jest posadzenie do 2020 roku biliona drzew na całym świecie.

Czym jest Protokół w sprawie gazów cieplarnianych?

Protokół w sprawie gazów cieplarnianych jest zbiorem zasad rejestrowania bilansów klimatycznych. Rozróżnia się w nim bezpośrednie emisje CO2 (zakres 1 i 2) i emisje pośrednie (zakres 3). Emisje z zakresu 1 pochodzą ze źródeł emisji w przedsiębiorstwie, takich jak własna produkcja i flota samochodowa. Emisje z zakresu 2 powstają w wyniku wytwarzania energii zakupionej z zewnątrz, głównie energii elektrycznej i ciepła z usług energetycznych. Zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje spowodowane działalnością przedsiębiorstwa, ale nie będące pod jego kontrolą, np. pochodzące od dostawców, usługodawców lub pracowników.

Jakie dalsze plany ma Hochland?

Hochland zidentyfikował 13 obszarów działań lub „Fields of activity” (FOA), do których chce podchodzić, aby stać się jeszcze bardziej zrównoważonym przedsiębiorstwem. Hochland zmniejsza zużycie zasobów tam, gdzie to możliwe. Szukamy nowych technologii. Wykorzystujemy energię odnawialną. I rekompensujemy tam, gdzie nie możemy jeszcze dalej ograniczać zużycia. Na rok 2020 planowane są kolejne działania w celu dalszego ograniczenia emisji własnych. Ten rok ma być „rokiem klimatycznym”, obejmującym liczne akcje dla całego zespołu Hochland.

Dziękuję za rozmowę.tagi: Jacek Wyrzykiewicz , Hochland Polska ,