Wiadomości

Grupa AMBRA: Coraz lepsze wyniki i nowe przejęcia za granicą

Piątek, 20 września 2019
W roku obrotowym 2018/2019 Grupa AMBRA rosła szybciej niż rynek w tempie powyżej 10%. Zwiększone zyski i niskie zadłużenie wystarczyły zarówno na podwyższenie dywidendy, jak i na akwizycje w Czechach i w Rumunii.
Przychody ze sprzedaży na głównych rynkach działalności – w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii wzrosły o 10,6%do kwoty 534,6 mln zł. Największy wpływ na wyniki sprzedaży miały marki FRESCO, DORATO i ZAREA. Jeszcze szybciej rosła sprzedaż alkoholi mocnych: brandy PLISKA i ZAREA, whisky i wódki BACZEWSKI. Dynamicznie rozwijała się również sprzedaż do gastronomii i w sklepach CENTRUM WINA, do których w 2018/2019 roku dołączyła marka DISTILLERS LIMITED specjalizująca się w alkoholach mocnych premium. Na największym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce przychody wzrosły o 9,6%.

Jeszcze dynamiczniej rosła sprzedaż na rynkach zagranicznych. W Czechach i Słowacji, gdzie bestsellerem jest marka win musujących MUCHA SEKT, wzrost przychodów wyniósł 24,1% (w walucie lokalnej). Dalszy rozwój marki ZAREA w winach musujących i brandy w Rumunii zaowocował wzrostem przychodów ze sprzedaży na tym rynku o 7,2% (w walucie lokalnej).

„Konsumenci poszukują produktów wysokiej wartości. Takie są nasze nowe propozycje wprowadzone do sprzedaży w ostatnich miesiącach 2018/2019 roku: CIN&CIN Free - pierwsze szeroko dostępne w Polsce bezalkoholowe wino musujące oraz linia win z polskich owoców pod marką Winiarnia Zamojska. Są to nowe kategorie na polskim rynku i chcemy być w nich liderem.” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) za rok obrotowy 2018/2019 wyniósł 55,6 mln zł i był niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2,5%. EBIT skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych mających miejsce w poprzednim roku obrotowym był jednako 9,0% wyższy dzięki rosnącym wynikom i marżom ze sprzedaży odzwierciedlającym rosnący udział produktów premium, pomimo wyższych kosztów wynagrodzeń wynikających z utrzymującej się presji płacowej.

Rok obrotowy 2018/2019 zamknął się zyskiem przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 32,9 mln zł wobec 32,2 mln zł w roku ubiegłym. Skorygowany o efekt zdarzeń jednorazowych zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 33,7 mln zł i był wyższy o 3,1% w porównaniu z poprzednim rokiem.

„Jesteśmy przekonani, że działania realizowane w roku 2018/2019 będą przynosić efekty w kolejnych latach. Nowe projekty rynkowe to inwestycje w przyszłość firmy, podobnie jak rozpoczęta w roku 2019 modernizacja naszej winiarni czy akwizycje: przejęcie dystrybutora win premium w Czechach i jednej z wiodących marek win stołowych w Rumunii. Nasza mocna pozycja finansowa pozwala nam finansować te inwestycje i jednocześnie zwiększać wypłatę dywidendy. Zaproponowana przez Zarząd wypłata wynosi 0,70 zł na akcję.” –podsumowuje Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA.

Tabela: Wyniki finansowe Grupy AMBRA za rok obrotowy 2018/2019
xx.JPG


tagi: Grupa AMBRA , wyniki finansowe ,