Wiadomości

ZM Henryk Kania zawarły umowę przerobową z Cedrobem

Wtorek, 10 września 2019
Zakłady Mięsne Henryk Kania zawarły umowę przerobową z Cedrob S.A. i otrzymają z tego tytułu 4 mln zł netto miesięcznie - podała spółka w komunikacie.
Umowa Przerobowa została zawarta w związku z ofertą złożoną przez Cedrob S.A. w dniu 21 sierpnia 2019 r. w toku przyspieszonego postępowania układowego Spółki. Umowa zakłada produkcję przetworów mięsnych oraz rozbiór mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego, na powierzonym surowcu, pod markami należącymi do grupy kapitałowej Cedrob lub pod markami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa ZM Kania, które zostały wskazane w wycenach ww. przedsiębiorstwa przygotowanych na potrzeby przyspieszonego postępowania układowego i znajdującymi się w aktach postępowania. Ponadto spółka zobowiązuje do wykonywania przez pracowników przedsiębiorstwa usług produkcji, konfekcjonowania, pakowania, magazynowania i dystrybucji przetworów mięsnych oraz rozbioru mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego w zakładach należących do grupy kapitałowej Cedrob S.A.

Cedrob S.A. ma obowiązek przekazania Spółce wszelkich surowców niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy Przerobowej.

Cedrob S.A., z tytułu realizacji Umowy Przerobowej (w tym praw do korzystania ze znaków towarowych oraz pozostałych wartości niematerialnych prawnych należących do Spółki), ma obowiązek zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia w kwocie równej kosztom utrzymania jej przedsiębiorstwa wynoszącej 4 mln zł netto miesięcznie. Gdyby ww. kwota nie była wystarczająca do pokrycia kosztów utrzymania przedsiębiorstwa Spółki, wówczas Cedrob S.A. zobowiązuje się do dokonania zapłaty wszelkich udokumentowanych i uzasadnionych dodatkowych kosztów takiego utrzymania.

Umowa Przerobowa obowiązuje do dnia wejścia w życie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki, która z kolei ma zostać zawarta na okres 12 miesięcy i wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Cedrob S.A. wymaganej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie – czytamy dalej w komunikacie spółki.
źródło: bankier.pl


tagi: ZM Henryk Kania, Cedrob, umowa przerobowa, ekonomia, finanse,