Wiadomości

Zmiany w retailu – rewolucja czy ewolucja?

Środa, 19 czerwca 2019
Wzrost znaczenia technologii, nacisk na łatwość i wygodę dokonywania zakupów oraz zmiana funkcji placówek sprzedaży z miejsc czysto handlowych na punkty spotkań, wypoczynku i rozrywki to globalne trendy handlowe, które głęboko wpływają na rynek detaliczny. Czy zmiany, jakie przynoszą, wpływają niepostrzeżenie na codzienne zakupy, czy raczej rewolucyjnie odmieniają oblicze handlu? Zdania ekspertów są podzielone.
Zmiany na rynku detalicznym, jakie obserwujemy nie ulegają wątpliwości. Jednak eksperci wciąż dyskutują na temat charakteru przekształceń, przez jakie przechodzi branża retail. Czy mamy do czynienia z gwałtowną rewolucją, czy naturalną ewolucją? Kwestią otwartą pozostaje też, w jakim stopniu polski rynek różni się pod tym względem od globalnie obserwowanych tendencji.

- Na co dzień wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie z pogłębionej obserwacji zachowań konsumenckich oraz analizy trendów na zagranicznych rynkach. Dzięki temu rozumiemy dynamikę zmian, jakie zachodzą w retailu – mówi Bogdan Łukasik, Prezes Zarządu Modern-Expo SA. – Biorąc pod uwagę tempo wdrażania kolejnych technologicznych usprawnień, możemy mówić o rewolucyjnym kształtowaniu się nowego oblicza handlu, zwłaszcza na polskim rynku. Tej opinii stanowczo wtóruje głos innego eksperta.

- Polska branża handlowa jest w trakcje rewolucji – stwierdza Michał Górski, customer experience designer i CEO w Schwitzke&Górski. – Przez ostatnie trzy lata lokalny rynek detaliczny podlegał bardziej dynamicznym zmianom niż w ciągu trzydziestu poprzednich. Rozwój technologii, sieci społecznych oraz powszechna mobilność przemodelowały aspiracje, zachowania i oczekiwania konsumentów – przekonuje ekspert. – Dlatego kluczem do sukcesu na współczesnym rynku jest wsłuchanie się w potrzeby ostatecznego odbiorcy. Trzeba wiedzieć, czego oczekują klienci i jak najlepiej na te oczekiwania odpowiadać – podsumowuje Górski1.

Odmiennego zdania jest Leo Van de Polder, Global Development Director w Shop! Association. - Według mnie nie ma sensu mówić o rewolucji w handlu. Potrzeby konsumentów nigdy tak naprawdę się nie zmieniły. W ujęciu konsumenckim zmienia się jedynie środowisko i sposób robienia zakupów oraz przepływ informacji między klientami – mówi Van de Polder. Jest jednak zgodny co do roli potrzeb konsumentów. – Globalną zmianą, która dotyka przedstawicieli branży na całym świecie jest wzrost znaczenia customer experience. Klienci przenieśli pewne oczekiwania związane z zakupami on-line na zakupy w sklepach stacjonarnych. To sprawia, że retailerzy muszą dostosować się do nowej sytuacji, a rozwiązania oferowane przez takich producentów jak Modern - Expo mogą im w tym pomóc – dodaje ekspert z Shop! Association2.

Podobną opinię wyraża Ronny Gottschlich, członek Supervisory Board Studenac Retail:
- W mojej opinii, już od wielu lat obserwujemy ewolucję rynku detalicznego. Klienci nie zmienili swoich zachowań z dnia na dzień. Nie było jednego konkretnego momentu, po którym zaczęli robić zakupy w inny sposób. Ludzka natura nie działa w ten sposób. Do punktu, w którym jesteśmy teraz doprowadziły drobne, powolne zmiany – tłumaczy Gottschlich, podobnie jak Van de Polder skupiając się na handlu od strony czynnika psychologicznego. – Konsumenci stopniowo zwiększali swoje oczekiwania, już od dawna szukali sposobów na przyspieszenie zakupów, sprawną dostawę do miejsca zamieszkania. Nie kryła się za tym dramatyczna zmiana, a stopniowa ewolucja potrzeb, która będzie toczyła się nadal – kontynuuje. – Detaliści chcąc pozostać na rynku powinni odpowiadać na te rozwijające się potrzeby – doradza członek Supervisory Board Studenac Ratail. – Z tym, że w różnych krajach będą one na różnym poziomie. W każdym z nich zobaczymy inną fazę tej samej ewolucji – zaznacza ekspert3.

Polski specjalista w zakresie strategii marketingowej oraz zarządzania marką i doświadczeniem klienta, dr Jacek Pogorzelski widzi trzecią drogę w interpretacji zachodzących przeobrażeń.

- Zmiany mają charakter zarówno ewolucyjny i rewolucyjny. Mechanizm postępowania konsumentów nie zmienia się z dnia na dzień. Część celów, jakie klienci realizują w handlu, jest niezmienna – mówi, potwierdzając tym opinię przedmówców. Jednak ekspert dostrzega też odmienny charakter zmian, związanych z rozwojem technologii i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań do retailu. – Co jakiś czas pojawiają się nowe technologie, które skokowo zmieniają obraz branży. Inteligentne wyposażenie, nowoczesne systemy kasowe, aplikacje. Takie kamienie milowe można już nazwać rewolucją4.

Skupiając się na stronie technologicznej eksperci są bardziej skłonni do rozpoznawania w handlowych innowacjach rewolucji. Natomiast kierując punkt ciężkości w postrzeganiu zjawiska handlu na stronę czynnika ludzkiego łatwiej skłonić się ku teorii ewolucyjnych zmian wynikających ze stopniowego wzrostu oczekiwań klientów. Kwestia charakteru zmian w retailu jest zatem zależna od obranej perspektywy i pojmowania istoty handlu.
1  Źródło: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6546654703621586944
2  Źródło: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6544934145724829696
3  Źródło: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6545217195222282240
4  Źródło: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6546356415538229248tagi: Bogdan Łukasik, Modern-Expo SA., retail, rynek, konsument, sprzedaż,