Z rynku FMCG

Konkurs grantowy Carlsberg Polska rozstrzygnięty! 9 organizacji zrealizuje społeczne inicjatywy.

Wtorek, 18 czerwca 2019
Carlsberg Polska zakończył 6. edycję programu grantowego InicJaTyWy, przyznając granty dziewięciu instytucjom użyteczności publicznej i organizacjom pozarządowym działającym w sąsiedztwie trzech browarów. Zwycięskie organizacje zostały wyłonione w głosowaniu internautów. Każda z nich otrzymała na realizację zgłoszonego projektu 10 000 zł.
Do konkursu zgłoszono blisko 30 wniosków o grant, z czego 20 zakwalifikowało się do drugiego etapu, tj. głosowania internautów. W sumie internauci oddali ponad 3 600 głosów, wybierając po trzy zwycięskie projekty w trzech lokalizacjach, w których znajdują się browary Carlsberg Polska – w Brzesku, Sierpcu, Szczecinie i okolicach.

Projekty, które zyskały największe uznanie lokalnych społeczności i otrzymają grant:

- w sąsiedztwie Browaru Okocim w Brzesku:
  • Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku – na rewitalizację zieleni miejskiej Brzeskiego Rynku (I etap),
  • Ochotnicza Straż Pożarna Bucze – na projekt pod nazwą „OSP Bucze użyczy wszystkim klucze”, który przewiduje remont i zagospodarowanie sali w budynku OSP,
  • Ochotnicza Straż Pożarna Łoniowa – na projekt pod nazwą „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą”, który obejmuje modernizację obecnego pokrycia dachowego Amfiteatru OSP Łoniowa.
- w sąsiedztwie Browaru Kasztelan w Sierpcu:
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie na remont i wyposażenie sali spotkań, która stanowi jedyny ośrodek kultury w Gminie Mochowo.
  • Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka "Szansa Na Życie" na zagospodarowanie skweru przy ul. Dworcowej w Sierpcu; stanie na nim m.in. plenerowa siłownia, która posłuży zarówno mieszkańcom Sierpca, jak i podopiecznym Stowarzyszenia.
  • Koło Gospodyń Wiejskich Studzieniec na organizację miejsca, w którym odbywać się będą spotkania sąsiedzkie oraz integracyjne i kulturalne imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi Studzieniec, Rydzewo i Rachocin.
- w sąsiedztwie Browaru Bosmana w Szczecinie:
  • Fundacja Macierzanka na stworzenie zielonej enklawy w centrum miasta, gdzie wytchnienie znajdą beneficjenci Fundacji – rodziny, kobiety w ciąży i seniorzy a ponadto na działania edukacyjne dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu przez kobiety w ciąży i matki karmiące.
  • Stowarzyszenie Razem Łatwiej na remont sali spotkań dla seniorów w dzielnicy Pomorzany.
  • Stowarzyszenie Wywrotka na organizację kajakowych ekopatroli, których uczestnicy zbierać będą śmieci pływające w wodzie i pozostawione przy brzegach Odry, Jeziora Dąbie i Jeziora Głębokiego.

Wszystkie zgłoszone do programu InicJaTyWy projekty są potrzebne i warte realizacji. Jednak decyzję, która organizacja otrzyma grant, oddaliśmy w ręce mieszkańców, bo oni najlepiej znają lokalne potrzeby. Cieszymy się, że mieszkańcy w sąsiedztwie naszych Browarów Okocim, Kasztelan i Bosman licznie wzięli udział w głosowaniu i zdecydowali, które projekty najlepiej posłużą ich społecznościom – mówi Jagoda Jastrzębska, kierownik ds. Rozwoju Odpowiedzialnego Biznesu w Carlsberg Polska. – Bardzo dziękujemy za udział w tegorocznej edycji programu wszystkim organizacjom – dodaje.

Program grantowy InicJaTyWy prowadzony jest przez Carlsberg Polska od sześciu lat. Jego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie Browarów Okocim, Kasztelan i Bosman. Do tej pory projekty zgłaszali pracownicy i realizowali je jako wolontariusze. W tym roku formuła programu została zmieniona i do konkursu grantowego zaproszono lokalne organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej. Mogły one wnioskować o grant w wysokości 10 000 zł. W sumie przyznano 9 grantów o łącznej wartości 90 000 zł.

W poprzednich pięciu edycjach programu w latach 2014–2018 zrealizowano 47 projektów o wartości 380 000 zł przy udziale 324 pracowników-wolontariuszy, którzy przepracowali społecznie 3 743 godziny.

Partnerami konkursu są Urzędy Miast w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie oraz Fundacja Nasza Ziemia.

Więcej informacji na www.inicjatywy.com.pl.


tagi: Carlsberg Polska, InicJaTyWy,