Wiadomości

ZM Kania wzmocnią kontrolę kosztów surowca i cen produktów

Poniedziałek, 10 czerwca 2019
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód otworzył przyspieszone postępowanie układowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania. Wraz z wnioskiem o jego otwarcie spółka złożyła także propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny obejmujący m. in. wzmocnienie kontroli kosztów surowca i cen produktów oraz zoptymalizowanie poziomu zatrudnienia.
Planowane środki restrukturyzacyjne obejmują: wzmocnienie kontroli kosztów surowca i zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze; wzmocnienie kontroli cen i marżowości produktów; restrukturyzację finansową – pozyskanie kapitału obrotowego; budowę nowego modelu finansowego; optymalizację poziomu zatrudnienia i wprowadzenie modelu elastycznego zatrudnienia skorelowanego ze zmianami wolumenów produkcji; szczegółową analizę posiadanego majątku trwałego pod kątem wykorzystania do produkcji zmodyfikowanego portfolio – czytamy w komunikacie spółki.

Jak czytamy dalej w komunikacie spółki, w odniesieniu do zmiany cen, konieczna jest renegocjacja warunków kontraktów z dostawcami wszystkich składowych technicznego kosztu wytworzenia – od surowca, przez przyprawy i osłonki, po materiały pomocnicze, opakowaniowe oraz konfekcyjne. Jednocześnie konieczne są aktualizacje cenników u klientów w oparciu o nowe ceny zakupu surowców i restrykcyjną politykę marżową. W zakresie kontroli kosztów niezbędne jest wprowadzenie procedur i procesów, mających na celu bieżące, w okresach tygodniowych, monitorowanie poziomu kosztów, zarówno dotyczących zakupu surowca, jak i kontrola pozostałych kosztów zarówno bezpośrednich i pośrednich kosztów produkcyjnych, jak i poziomu kosztów stałych. Niezbędna jest ponadto renegocjacja warunków handlowych współpracy z odbiorcami marek własnych w oparciu o ustalenie progów wolumenowych dla określonych przedziałów cenowych w oparciu o ścieżki pricingowe, jednocześnie analiza dostarczanego asortymentu pod kątem spełniania kryteriów marżowości i optymalizacji produkcji.

Opublikowany przez spółkę wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych przewiduje:
  • Rozmowy z dostawcami - w celu wznowienia dostaw i ustalenia cen – w okresie ok. 1-2 tygodnie;
  • Rozmowy z sieciami - w celu ustalenia nowych cen i wznowienia dostaw – w okresie ok. 1-2 tygodnie;
  • Pozyskanie kapitału obrotowego - umowy z inwestorami finansowymi w celu zapewnienia finansowania dostaw surowca, przerobu i finansowania należności – w okresie 2-4 tygodni;
  • Wznowienie produkcji – w okresie ok. 1-2 tygodnie od momentu pozyskania kapitału obrotowego;
  • Pierwsze dostawy – o okresie ok. 1-2 tygodnie od momentu pozyskania kapitału obrotowego.
  • Osiągniecie dotychczasowych wolumenów – w okresie ok. 3-6 miesięcy;
  • Budowa nowego modelu finansowego – w okresie do 2-3 miesięcy. W tym celu zostaną zatrudnieni eksperci, w celu wsparcia Spółki w przygotowaniu modelu finansowego restrukturyzacji, co zostało uzgodnione z głównymi wierzycielami finansowymi; 
  • Optymalizacja poziomu zatrudnienia i wprowadzenie modelu elastycznego zatrudnienia skorelowanego ze zmianami wolumenów produkcji – w okresie 2-4 tygodni;
  • Szczegółowa analiza posiadanego majątku trwałego pod kątem wykorzystania do produkcji zmodyfikowanego portfolio produktowego wraz ze sprzedażą środków trwałych niewykorzystywanych w procesie produkcyjnym – w okresie 2-4 tygodni.


źródło: bankier.pl

tagi: Zakłady Mięsne Henryk Kania, plan restrukturyzacyjny,