Wiadomości

Zrównoważony Rozwój w Carlsberg Polska

Wtorek, 19 marca 2019
Carlsberg Polska realizuje cele strategii zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards ZERO. Redukcja zużycia energii cieplnej, i CO2, zmniejszenie liczby wypadków, promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu to niektóre dane za rok 2018. Wysiłki i efekty działań Carlsberg Polska w tym obszarze były doceniane w 2018 przez grona eksperckie, czego dowodem jest m.in. znalezienie się w pierwszej dziesiątce Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie.
Carlsberg Polska realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju, przyjęte w Grupie. W 2018 firma skupiła wysiłki m.in. na podnoszeniu kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i dostawców, oraz kontynuacji działań minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko naturalne w browarach i w łańcuchu dostaw.

Wpływ na środowisko

Carlsberg Polska od lat z powodzeniem wdraża rozwiązania służące poprawie parametrów swoich browarów w zakresie gospodarowania mediami. Dzięki modernizacjom i inwestycjom oraz programowi Ciągłego Doskonalenia, prowadzonym w browarach od lat, mocno ograniczono zużycie mediów. Przykładowo, w roku 2018 zmniejszono zużycie energii cieplnej i elektrycznej w browarach o 2,6 proc. w porównaniu do 2017 roku, a emisję CO2 o 5 proc. Na poziom emisji CO2  - oprócz produkcji – ma wpływ działalność logistyczna, transport piwa i opakowań. Firma dąży do obniżenia emisji CO2 w łańcuchu dostaw. W tym przypadku poprzez redukcję ilości przejechanych kilometrów, ograniczenie pustych przebiegów samochodów dostawczych i optymalne wykorzystanie floty samochodowej. W wyniku podjętych działań nastąpiła redukcja ponad 100 tys. przejechanych kilometrów w odbiorach własnych oraz prawie 0,5 mln kilometrów w dystrybucji i transporcie produktów oraz opakowań zwrotnych.

Kultura ZERO wypadków

Carlsberg Polska przykłada ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. W 2018 roku kontynuowane były programy Bezpieczna Piątka i Bezpieczne Auto Carlsberga, wdrożono też 5 Złotych Zasad. Ponadto, w ubiegłym roku zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa, w którym uczestniczyli wszyscy w pracownicy Browarów Okocim, Bosman i Kasztelan. W trosce o bezpieczeństwo zmotoryzowanych pracowników i tym samym bezpieczeństwo na drogach – już w 38 proc. samochodów służbowych zainstalowane zostały AlkoStopy. Sukcesywnie będą one montowane w 2019 roku. W browarach kontynuowano kontrole trzeźwości pracowników i kierowców wszystkich firm transportowych. Dzięki tym wszystkim działaniom, zredukowano wypadki z udziałem pracowników, skutkujące zwolnieniem lekarskim o 18 proc. w porównaniu do 2017 roku.

Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu

Zgodnie ze strategią Together Towards Zero, jedną z ambicji Grupy Carlsberg jest zapewnienie konsumentom dostępu do bezalkoholowych wariantów piw. Carlsberg Polska konsekwentnie poszerza portfel piw bezalkoholowych. Od ponad dziesięciu lat Carlsberg Polska promuje odpowiedzialne spożywanie i sprzedaż alkoholu. Na 100 proc. opakowań piw firmy umieszczane są znaki odpowiedzialnościowe, które ostrzegają kierowców, kobiety w ciąży i niepełnoletnich przed konsumpcją alkoholu. W 2018 r. Carlsberg Polska kontynuowała kampanię społeczną pn. „Trzeźwo myślę”. Jej celem jest promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu jako elementu nowoczesnego stylu życia. Kampanię wspierali influencerzy, którzy zachęcali w mediach społecznościowych do trzeźwego myślenia w życiu. Przeprowadzono także badania postaw Polaków wobec alkoholu oraz kampanię informacyjną we wszystkich placówkach medycznych Lux Med i Medicover w Polsce. W 2018 r. poprzez te inicjatywy firma dotarła ze swoim przekazem do ponad 6 mln osób (vs 600 tys. osób w roku 2017).

Działania na rzecz lokalnych społeczności

W 2018 roku odbyła się V edycja programu grantowego „InicjaTyWy”, którego beneficjentem są lokalne społeczności skupione wokół browarów w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie. 80 pracowników-wolontariuszy zrealizowało 12 projektów - służących aktywizacji sportowej i rekreacji, ochronie środowiska, kulturze, estetyce miejskiej, przepracowując społecznie 1 328 godzin. Na przestrzeni 5 lat zrealizowanych zostało 47 projektów grantowych przez 324 wolontariuszy, na które firma przekazała 380 tys. zł.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska

W 2018 roku Carlsberg Polska opublikowała swój drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju, po raz pierwszy uwzględniając międzynarodowe wskaźniki GRI. W Raporcie prezentowane są dane i rezultaty dotyczące realizacji strategii zrównoważonego rozwoju za rok 2017. Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za rok 2018 ukaże się w drugim kwartale 2019 roku.

Eksperckie uznanie  

Carlsberg Polska jest doceniana za zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. W roku 2018 firma znalazła się na 9 miejscu w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie, otrzymała Biały Listek CSR Polityki a jej dobre praktyki zostały zaprezentowane w Raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Warzymy dla lepszego dziś i jutra

Zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem misji i strategii Grupy Carlsberg. Opiera się ona na filozofii założyciela Carlsberga, J.C. Jacobsena „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. Firma przyczynia się do budowy lepszego społeczeństwa wszędzie tam, gdzie piwa Grupy są warzone i sprzedawane.

Ambitne cele określone w 2017 r. w strategii „Together Towards ZERO” zakładają do 2030 r. osiągniemy ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody – w tym ograniczenie jej zużycia o 50 proc., zredukowanie do ZERA liczby wypadków w browarach, a także ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Strategia ta została stworzona we współpracy z wiodącymi światowymi ekspertami, w tym z WWF oraz Carbon Trust. Jest zgodna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG’s) 3,6,7,8.tagi: Zrównoważony Rozwój , Carlsberg Polska ,