Wywiady

Rozmowa z Andrzejem Szumowskim, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka

Wtorek, 12 lutego 2019 Autor: Tomasz Pańczyk, HURT & DETAL Nr 02/156. Luty 2019
O powstaniu Muzeum Polskiej Wódki, wartości chronionego oznaczenia geograficznego oraz przyszłości Polskiej Wódki rozmawiamy z Andrzejem Szumowskim, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka/Polish Vodka Association (PVA).
Wiele razy rozmawialiśmy już o Muzeum Polskiej Wódki, ale w czasie przyszłym. Od sześciu miesięcy Muzeum jest już otwarte, przyjmuje gości, ale też jest miejscem wielu wydarzeń. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom genezę powstania Muzeum i opowiedzieć więcej o tym projekcie…

Odnosząc się do genezy powstania Muzeum Polskiej Wódki, nie tyle przekornie, co prowokacyjnie, chciałbym sięgnąć głęboko w przeszłość. Nie byłoby Muzeum Polskiej Wódki, gdyby nie polska wódka. Proces destylacji znany był na ziemiach polskich już w Średniowieczu. Natomiast pierwsze znane nam wzmianki o wódkach – wodnych destylatach, także z dodatkiem alkoholu znajdziemy w dziele Falimirza z 1534 r. Jednym słowem historia polskiej wódki, najbardziej rozpoznawalnego polskiego trunku trwa już ponad 500 lat.

Przy okazji muszę oddać honor i cześć najstarszemu polskiemu alkoholowi, czyli polskim miodom. To o polskim miodzie pitnym mówił Otton III na Zjeździe Gnieźnieńskim, podkreślając polską gościnność, jakość polskich potraw i bogactwo naszego kraju, gdy zwracając się do księcia Bolesława Chrobrego – późniejszego króla – mówił, że Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym. Jednak Polska to nie tylko miód, ale przede wszystkim wódka.

W przeszłości, przy prawie każdym dworze szlacheckim działała mała gorzelnia wykorzystująca produkty uprawiane przy gospodarstwie, takie jak zboża czy później ziemniaki. Z kolei już w XX wieku, polska wódka docierała w zasadzie do większej części świata; tuż po zniesieniu prohibicji pojawiła się w Stanach Zjednoczonych a w okresie powojennym zdobywaliśmy dewizy eksportując polską wódkę. Właśnie wtedy zbudowaliśmy nie tylko markę polskiej wódki, ale również szacunek wytrawnych koneserów. Zatem polska wódka z pewnością zasługuje na Muzeum Polskiej Wódki. Ma ono służyć edukacji i promocji polskiej wódki wśród Polaków i oczywiście wśród gości zagranicznych. Jest to pierwsze Muzeum Polskiej Wódki nie tylko w Warszawie, w Polsce czy w Europie, ale pierwsze na planecie Ziemia. Jest to centrum, w którym pokazujemy tradycję i historię polskiej wódki, ale też wódkę jako element naszej kultury i obyczajów. Nie ma polskiej kuchni bez polskiej wódki, nie ma wielkich wydarzeń, radosnych i tych smutnych bez polskiej wódki. Jest to ciągle jedyny polski produkt globalny. Zatem Muzeum Polskiej Wódki jest swoistym hołdem dla tego produktu i dla kilkusetletniej historii, ale – co również warto podkreślić – jest hołdem dla pokoleń polskich gorzelników, którzy jak nikt inny na świecie potrafili z polskich zbóż czy polskich ziemniaków stworzyć w procesie technologicznym absolutnie unikalny, jedyny w swoim rodzaju produkt.

Jak ocenia Pan te pół roku funkcjonowania Muzeum?

Muzeum Polskiej Wódki zostało otwarte w połowie 2018 roku. Tak się złożyło, że był to również rok 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, co miało swoje symboliczne znaczenie. Jest to początek funkcjonowania Muzeum, natomiast dzięki bardzo sprawnym i szeroko zakrojonym kampaniom informacyjnym, wieść o Muzeum dotarła do naprawdę szerokiego grona odbiorców. Szacujemy, że zasięg tych kampanii to prawie 2 mld osób na całym świecie. Takiej kampanii, jeżeli chodzi o produkt, wydarzenie i miejsce, według mnie jeszcze nie było. Dzięki zainteresowaniu dużych międzynarodowych agencji informacyjnych, byliśmy obecni w zasadzie na wszystkich kontynentach, łącznie z takimi rynkami jak Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia a nawet Afryka. Liczymy na gości z całego świata i zapraszamy ich serdecznie. Warto, bowiem jest to miejsce szczególne nie tylko ze względu na produkt, ale również na fakt, że jest najweselszym muzeum w Warszawie. Zlokalizowane jest w zabytkowym budynku, będącym historycznym miejscem produkcji wódki jeszcze z końca XIX wieku. Obecność muzeum na Pradze, przy ulicy Ząbkowskiej, wspiera promocję Pragi jako fantastycznej dzielnicy z bogatymi tradycjami i ze swoim kolorytem nie tylko wśród Warszawiaków, ale też mieszkańców całej Polski.

Od sześciu lat funkcjonuje aktualna definicja Polskiej Wódki. Dlaczego warto posiadać to chronione oznaczenie geograficzne na produktach? Jakie są profity dla producentów na rynku krajowym i w eksporcie?

Podczas prac legislacyjnych nad definicją „Polskiej Wódki” – jak powinna być produkowana, z czego i gdzie – punktem odniesienia były doświadczenia Francji, Wielkiej Brytanii czy Szkocji przy tworzeniu przez te kraje definicji swoich narodowych trunków, tj. Scotch Whisky czy francuski Cognac. Przypomnę, że Polska Wódka musi być wyprodukowana z tradycyjnych i pochodzących z Polski zbóż: żyta, jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta albo ziemniaków. Ponadto cały proces wytwarzania musi odbywać się w Polsce.

Chronione oznaczenia geograficzne dają wiele korzyści. W Unii Europejskiej zarejestrowanych zostało łącznie 246 napojów spirytusowych z chronionym oznaczeniem geograficznym. Mająca tradycje w produkcji win Francja posiada aż 53 takie oznaczenia. Dla porównania Polska, słynąca z produkcji napojów spirytusowych, posiada tylko trzy chronione oznaczenia geograficzne w tej kategorii. Są to: Polska Wódka/Polish Vodka, Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej oraz Polish Cherry. Produkty z chronionym oznaczeniem geograficznym – tak jak Polska Wódka – są gwarancją jakości, ale też zawierają w sobie tradycje związane z danym obszarem geograficznym. Są wizytówką kraju, przekazują jego kulturę, historię i wartości. Warto posiadać chronione oznaczenie geograficzne również ze względów finansowych. Produkty takie są bowiem średnio 2,5 razy droższe niż podobne, ale nie posiadające oznaczeń geograficznych. Dlatego coraz większa liczba producentów wódki w Polsce to dostrzega, docenia i wprowadza do swojego portfolio produkty, które spełniają wymagania i mogą korzystać z chronionego oznaczenia geograficznego „Polska Wódka”. Jest to korzyść nie tylko dla samego produktu i producentów, ale również dla naszego kraju. Konsumenci, zarówno w Polsce jak i za granicą, są coraz bardziej świadomi, poszukują produktów oznaczonych geograficznie i rozróżniają wódkę produkowaną w Polsce od Polskiej Wódki.

Myślę, że szósta rocznica obowiązywania aktualnej definicji „Polskiej Wódki” to bardzo dobry początek procesu, który spowoduje, że będzie powstawało coraz więcej polskich gorzelni, również tych mniejszych, „butikowych” i odrodzi się polskie gorzelnictwo, a polscy konsumenci sięgać będą po wódkę z napisem na butelce „Polska Wódka”. Rozwój świadomości przyczyniał się będzie również do wzrostu eksportu, bo przyszłością Polskiej Wódki jest właśnie eksport. Chciałbym dożyć dnia, kiedy eksport Polskiej Wódki będzie tak samo procentowo duży jak francuskiego koniaku czy szkockiej whisky – czyli ponad 90% produkcji będzie eksportowane do wszystkich krajów świata. W tej chwili szacujemy, że w ogóle eksport wódki z Polski stanowi około 20% produkcji. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, jednak jak mówią Chińczycy – „każda najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku”. Pierwszy krok został zrobiony sześć lat temu, kiedy weszła w życie definicja Polskiej Wódki. To również sześć lat pracy Stowarzyszenia Polska Wódka nad promocją, edukacją oraz objaśnianiem w kraju i za granicą tych szczególnych walorów, które ma Polska Wódka. Powiedzmy szczerze, na świecie są różne vodkas, ale Polska Wódka jest jedyna w swoim rodzaju.

Dziękuję za rozmowę.
Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelnytagi: Andrzej Szumowski, Polska Wódka/Polish Vodka Association (PVA), Muzeum Polskiej Wódki,