Kategorie produktów

Ochrona danych osobowych jest coraz ważniejsza!

Piątek, 01 czerwca 2018 Autor: Monika Kociubińska, HURT & DETAL Nr 05/147. Maj 2018
Od maja tego roku zacznie obowiązywać dyrektywa Unijna w sprawie ochrony danych osobowych, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych zmienią część procedur, jakie firmy działające w UE stosowały przez lata. Na ten temat rozmawiamy z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.
Dlaczego temat RODO jest obecnie tak popularny?

Jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia czynności wdrożeniowych, których celem będzie dostosowanie działalności do nowego aktu prawnego.

Jak do RODO podchodzi Hochland Polska?

Temat jest traktowany priorytetowo. Od początku tego roku powołano funkcję Koordynatora Ochrony Danych Osobowych w naszej spółce. Okres od stycznia do maja był czasem intensywnej pracy zespołu wdrożeniowego w Kaźmierzu i Węgrowie – w naszych zakładach produkcyjnych, dlatego tak ważna była dyscyplina, zaangażowanie i współpraca w tym czasie, aby dobrze przygotować naszą spółkę do wymogów ustawowych. Przeprowadzono także audyt tego obszaru funkcjonowania Hochland Polska przez firmę zewnętrzną.

Kogo dotyczy RODO?

RODO dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych. Intencją unijnych urzędników było unowocześnienie regulacji o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 1995 roku i w dobie postępującej cyfryzacji mają coraz mniejsze zastosowanie praktyczne. Jednocześnie nowe prawo zostało stworzone tak, aby było niezależne od rozwoju technologii.

Unijne rozporządzenie nie zawiera konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe. Co to oznacza w praktyce?

Dla przedsiębiorców oznacza to, że wdrożenie nowych regulacji będzie wymagało kreatywności, skoro przepisy nie tłumaczą punkt po punkcie, co należy zrobić. Metody zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych każdy przedsiębiorca musi dostosować indywidualnie do charakteru swojego przedsięwzięcia. Ochrona danych osobowych będzie sprowadzała się do zaprojektowania całego systemu ochrony i dostosowania procedur osobno pod wszystkie procesy, jakie dzieją się w firmie i uwzględniają wykorzystanie danych osobowych.

Na czym ma polegać zasada przenoszenia danych?

To nowa zasada, zgodnie z którą każdy będzie mógł wystąpić do administratora – czyli przedsiębiorcy, który zarządza jego danymi – z żądaniem przekazania danych osobowych w formie pliku pdf. Przedsiębiorca będzie zobowiązany pokazać, które konkretnie dane wykorzystuje w swojej działalności. Zasada ma służyć pełniejszemu realizowaniu autonomii informacyjnej, w myśl której mamy prawo decydować o własnych danych osobowych i zapewnić więcej bezpieczeństwa oraz wygody. Możliwe będzie zażądanie, by tego samego pliku z informacją o naszych danych osobowych nie wysyłano do nas, tylko bezpośrednio do innej firmy lub instytucji.

Ile może kosztować firmę niedopilnowanie nowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych?

Mówi się o widmie wielomilionowych kar, niedopilnowanie nowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych może kosztować nawet do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego obrotu firmy – w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Jaka jest świadomość przedsiębiorców dotycząca RODO?

Aktualnie ta świadomość rośnie, ale wciąż jest niewielka.

Jakie zmiany związane z RODO czekają Hochland Polska?

Ochrona danych osobowych w Hochland Polska to ciągły proces, dlatego niezwykle ważne jest, by jak najlepiej przygotować się do nowych regulacji. Aby oddalić ryzyko sankcji, proces ten musi być ciągle doskonalony! Poza unijnymi przepisami, w życie wejdzie też nowa polska ustawa. Najlepiej śledzić komunikaty i na tej podstawie, a także przepisów zawartych w RODO, dostosowywać biznes do nowych regulacji.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Kociubińskatagi: Jacek Wyrzykiewicz, Hochland Polska, RODO,