Złoty Paragon

Regulamin konkursu "Złoty Paragon 2018 - Nagroda Kupców Polskich"

Czwartek, 11 stycznia 2018
Regulamin konkursu "Złoty Paragon 2018 - Nagroda Kupców Polskich"

Regulamin konkursu "Złoty Paragon 2018 - Nagroda Kupców Polskich"

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu ,,Złoty Paragon 2018 – Nagroda Kupców Polskich” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest firma Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000225098, zwanego dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa w okresie od dnia 1 grudnia 2017 roku do 24 maja 2018 roku. 
1.3. Konkurs przebiega pod nadzorem niezależnego Instytutu Badawczego „KANTAR TNS”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie produkty związane z rynkiem FMCG – zgodnie z kategoriami określonymi w części III Regulaminu. 
2.2. Do jednej kategorii można zgłosić tylko jeden produkt (wybrany smak/zapach, nie zaś całą linię produktową). Jeden produkt do konkursu można zgłosić tylko raz, niezaleznie od liczby kategorii.
2.3. Z udziału w Konkursie wyłączone są produkty będące marką własną sieci handlowych.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.zlotyparagon.pl lub www.hurtidetal.pl, w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 30 stycznia 2018 roku. W przypadku braku możliwości zgłoszenia produktu za pośrednictwem formularza elektronicznego, dopuszcza sie możliwość przesłania materiałów do siedziby Organizatora na płycie CD lub przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: zp2018@hurtidetal.pl następujących informacji: 
a) Dane identyfikujące firmę oraz osobę zgłaszającego 
b) Kolorowe zdjęcie zgłaszanego produktu (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.psd, *.tiff oraz *.jpg, rozdzielczość 300 dpi) wraz z opisem (max 500 znaków bez spacji) 
c) W przypadku, w którym Uczestnik Konkursu zgłasza produkt, których jest wyłącznym dystrybutorem konieczne jest załączenie oświadczenia o posiadaniu stosownych praw do jego wprowadzania do obrotu na terytorium Polski oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
e) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie 1 /jeden/ produkt do kategorii.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii pocztowych, czy Uczestnika Konkursu.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do dnia 30 stycznia 2017 roku. Stosowna informacja powinna zostać przesłana na mail: zp2018@hurtidetal.pl oraz potwierdzona kontaktem telefonicznym.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby lub nazwy kategorii.
2.9.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź połączenia danej / danych kategorii w przypadku, w którym zgłoszenia nie przekroczą liczby czterech.
2.10.Organizator zastrzega sobie prawo do przypisania zgłoszonego produktu do innej kategorii lub jego usunięcia, szczególnie gdy liczba zgłoszonych przez Uczestnika produktów przekracza pięć.
2.11. Zgłoszenie produktu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie informacji związanych z produktem na stronach internetowych należących do Organizatora i Partnerów Konkursu, a także we wszelkich materiałach promujących Konkurs.
2.12. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w regulaminie Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
2.13. Produkt może być zgłoszony wyłącznie przez producenta, wyłącznego importera, bądź wyłącznego dystrybutora na terenie RP.
2.14. Produkt może zostać zgłoszony do konkursu w imieniu producenta, czy dystrybutora przez  osoby trzecie (np. współpracujące agencje) - jedynie po przesłaniu do Organizatora Konkursu droga mailową, pocztową lub faxem - stosownej zgody firmy posiadającej prawa do produktu - na zgłoszenie.
2.15. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
2.16. Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Fischer Trading Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-112 Warszawa), przy ul. Bagno 2/218, NIP 712-290-97-55, REGON 432738352, KRS 0000225098 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2.17. Administrator przetwarza dane osobowe Zgłaszających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.).
2.18. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
2.19. Zgłoszenia i udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

III. KATEGORIE ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU - PRODUKTY

Napoje
1. Herbaty czarne
2. Herbaty owocowe
3. Herbaty premium
4. Kawy rozpuszczalne
5. Kawy w ziarnach i mielone
6. Wody (Kategoria obejmuje: wody niegazowane, gazowane i smakowe)
7. Napoje (Kategoria obejmuje: napoje gazowane i niegazowane)
8. Soki, nektary
9. Syropy
10. Napoje energetyczne i izotoniczne

Artykuły spożywcze
11. Produkty śniadaniowe zbożowe (Kategoria obejmuje: płatki śniadaniowe, musli, pieczywo, kawa zbożowa)
12. Makarony 
13. Dżemy, marmolady, powidła, konfitury
14. Ketchupy
15. Majonezy, musztardy, chrzany
16. Pozostałe przyprawy mokre i sosy (Kategoria obejmuje: przecier pomidorowy, przyprawy do zup, sosy, dressingi, dipy, mixy, buliony)
17. Przyprawy suche 
18. Produkty instant, fixy (Kategoria obejmuje: zupy w proszku, dania instant, fixy)
19. Octy
20. Dania gotowe i warzywa w słoikach, puszkach i kartonach
21. Mrożonki
22. Produkty garmażeryjne gotowe do spożycia
23. Bakalie, półprodukty i produkty do pieczenia ciast, desery instant
24. Produkty sypkie (Kategoria obejmuje: mąki, kasze, cukry, ryże)
25. Produkty spożywcze ekologiczne, dietetyczne, bezglutenowe i BIO

Nabiał
26. Mleko i napoje mleczne
27. Jogurty i desery mleczne
28. Lody
29. Serki kanapkowe, sałatkowe
30. Sery pleśniowe i topione
31. Sery żółte twarde

Tłuszcze
32. Masło, margaryny, mixy
33. Oliwy i oleje

Wędliny
34. Wędliny na wagę
35. Wędliny konfekcjonowane
36. Wędliny Premium
37. Pasztety i konserwy mięsne

Ryby i przetwory rybne 
38. Ryby i przetwory rybne

Słodycze i słone przekąski
39. Produkty czekoladowe paczkowane
40. Praliny i bombonierki
41. Czekolada w tabliczkach
42. Słodycze nieczekoladowe (Kategoria obejmuje: cukierki, żelki, pianki)
43. Ciastka 
44. Batony i wafelki
45. Przekąski słone (Kategoria obejmuje: paluszki, chipsy, krakersy, prażynki, chrupki, orzeszki)
46. Lizaki
47. Produkty impulsowe spożywcze (Kategoria obejmuje: gumy, drażetki, dropsy)

Produkty dla zwierząt
48. Karmy dla zwierząt

Alkohole
49. Wina
50. Wina musujące i szampany
51. Wódki czyste
52. Wódki smakowe
53. Alkohole mocne pozostałe powyżej 18% alk. (Kategoria obejmuje: whisky, koniak, brandy, rum, gin) 
54. Alkohole pozostałe do 18% alk. (Kategoria obejmuje: wermuty, likiery, RTD, inne)
55. Cydry i perry
56. Piwa (Kategoria obejmuje: piwa jasne, ciemne, mocne, smakowe)

Artykuły higieny osobistej, chemia gospodarcza i baterie
57. Kosmetyki pielęgnacyjne dla dorosłych
58. Artykuły i kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci 
59. Artykuły higieniczne (Kategoria obejmuje: papiery, chusteczki, podpaski, inne)
60. Środki do mycia naczyń (kategoria obejmuje: płyny do zmywania naczyń i detergenty do zmywarek)
61. Środki do prania i płukania
62. Środki chemiczne czyszczące i odświeżające
63. Artykuły gospodarstwa domowego (Kategoria obejmuje: worki na śmieci, folie, gąbki do zmywania naczyń, mopy, inne)
64. Baterie

Kategoria Specjalna: SUPER PRODUKT 
Złoty Paragon - Super Produkt (produkt, na który oddano najwięcej głosów spośród wszystkich kategorii) 

IV. NAGRODY DODATKOWE

4.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wręczenia dodatkowych nagród w innych kategoriach.

V. ETAPY KONKURSU 

5.1. Konkurs „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” składa się z czterech etapów.
5.2. W pierwszym etapie (trwającym od 1 grudnia 2017 do 30 stycznia 2018 producenci branży FMCG zgłaszają swoje propozycje pretendentów do nagrody, wypełniając formularz elektroniczny zgłoszenia w sposób określony w pkt. 2 ust. 2.4.
5.3. W drugim etapie Konkursu, trwającym od 15 lutego 2018 do 10 kwietnia 2018 roku Kupcy (właściciele sklepów detalicznych – czytelnicy miesięcznika HURT & DETAL) oddają swoje głosy na produkty i usługi, które typują jako zwycięzców, wypełniając ankietę dołączoną do lutowego wydania miesięcznika HURT & DETAL. Następnie odsyłają ankietę bezpośrednio do Instytutu Badawczego KANTAR TNS (opłacona koperta).
5.4. W trzecim etapie firma KANTAR TNS zlicza głosy i przesyła wyniki konkursu do Organizatora w terminie do 20 kwietnia 2018 roku.
5.5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 24 maja 2018 roku podczas uroczystej gali rozdania nagród.

VI. ZASADY KONKURSU

6.1. Pretendentów do nagrody zgłaszają producenci lub wyłączni dystrybutorzy, zaś Kupcy /właściciele sklepów/ oddają swoje głosy na produkty w każdej z kategorii, wypełniając ankietę. Kupcy wybierają te produkty, które sprzedawały się najlepiej w ich sklepie w roku 2017. Głosy zliczane są przez KANTAR TNS, a wyniki przekazywane do Organizatora. Zwycięzcami poszczególnych kategorii są produkty, które otrzymały największą liczbę głosów w danej kategorii. Laureaci w każdej z kategorii otrzymują prestiżową statuetkę „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. Produkty, które zajęły dwa kolejne miejsca w danej kategorii otrzymują tytuł „Produkt wyróżniony w Konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 
6.2. W przypadku kategorii Nagroda Specjalna – Złoty Paragon - Super Produkt, zwycięzcą jest produkt, który otrzymał największą liczbę głosów spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu we wszystkich kategoriach. Laureat konkursu otrzyma statuetkę „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 

VII. PRAWA WYKORZYSTYWANIA ZNAKU

7.1. Laureatom, których produkty zwyciężyły w poszczególnych kategoriach i otrzymały prestiżowe statuetki, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 
7.2. Laureatom, których produkty zajęły miejsce drugie lub trzecie w poszczególnych kategoriach, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. 
7.3. Uczestnicy zobowiązują się, że znak „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”  będzie przez nich używany wyłącznie w formie, wymiarach i zgodnie z wzorem graficznym przekazanym przez Organizatora.
7.4. Prawo do wykorzystywania znaków „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” i „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Organizator ma prawo do zmiany nazwy kategorii określonych w pkt. III, a także usunięcia, jeżeli wynika to ze zbyt małej liczby zgłoszeń do danej kategorii. 
8.2. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w sekretariacie redakcji oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.zlotyparagon@hurtidetal.pl i www.hurtidetal.pl .
8.3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: zp2018@hurtidetal.pl.
8.4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
8.5. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Konkursu oraz innych kwestii z nim związanych, w tym w szczególności dotyczące korzystania ze znaku "Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich" i znaku „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.6. Zgłoszenie przez Uczestnika konkursu produktu lub usługi do udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

tagi: zloty , paragon , regulamin , konkurs , 2018 ,