Złoty Paragon

Regulamin konkursu "Złoty Paragon 2016 - Nagroda Kupców Polskich"

Wtorek, 01 grudnia 2015
Regulamin konkursu "Złoty Paragon 2016 - Nagroda Kupców Polskich"


I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu ,,Złoty Paragon 2016 – Nagroda Kupców Polskich” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest firma Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000225098, zwanego dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa w okresie od dnia 2 grudnia 2015 roku do 2 czerwca 2016 roku.
1.3. Konkurs przebiega pod nadzorem niezależnego Instytutu Badawczego „TNS POLSKA”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie produkty związane z rynkiem FMCG – zgodnie z kategoriami określonymi w części III Regulaminu.
2.2. Do jednej kategorii można zgłosić tylko jeden produkt (wybrany smak/zapach, nie zaś całą linię produktową). Produkt do konkursu można zgłosić tylko raz, niezaleznie od liczby kategorii.
2.3. Z udziału w Konkursie wyłączone są produkty będące marką własną sieci handlowych.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.zlotyparagon.pl lub www.hurtidetal.pl , w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 30 stycznia 2016 roku. W przypadku braku możliwości zgłoszenia produktu za pośrednictwem formularza elektronicznego, dopuszcza sie możliwość przesłania materiałów do siedziby Organizatora na płycie CD lub przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: zp2016@hurtidetal.pl następujących informacji:
a) Dane identyfikujące firmę oraz osobę zgłaszającego
b) Kolorowe zdjęcie zgłaszanego produktu (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.psd, *.tiff oraz *.jpg, rozdzielczość 300 dpi) wraz z opisem (max 500 znaków bez spacji)
c) W przypadku, w którym Uczestnik Konkursu zgłasza produkt, których jest wyłącznym dystrybutorem konieczne jest załączenie oświadczenia o posiadaniu stosownych praw do jego wprowadzania do obrotu na terytorium Polski oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
e) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie 1 /jeden/ produkt do każdej z kategorii.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii pocztowych, czy Uczestnika Konkursu.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do dnia 30 stycznia 2016 roku. Stosowna informacja powinna zostać przesłana na mail: zp2016@hurtidetal.pl oraz potwierdzona kontaktem telefonicznym.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby lub nazwy kategorii.
2.9.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź połączenia danej / danych kategorii w przypadku, w którym zgłoszenia nie przekroczą liczby czterech.
2.10.Organizator zastrzega sobie prawo do przypisania zgłoszonego produktu do innej kategorii lub jego usunięcia.
2.11. Zgłoszenie produktu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie informacji związanych z produktem na stronach internetowych należących do Organizatora i Partnerów Konkursu, a także we wszelkich materiałach promujących Konkurs.
2.12. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w regulaminie Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
2.13. Produkt może być zgłoszony wyłącznie przez producenta, wyłącznego importera, bądź wyłącznego dystrybutora na terenie RP.
2.14. Produkt może zostać zgłoszony do konkursu w imieniu producenta, czy dystrybutora przez  osoby trzecie (np. współpracujące agencje) - jedynie po przesłaniu do Organizatora Konkursu droga mailową, pocztową lub faxem - stosownej zgody firmy posiadającej prawa do produktu - na zgłoszenie.
2.15. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
2.16. Zgłoszenia i udział w Konkursie jest bezpłatny.

III. KATEGORIE ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU - PRODUKTY

Napoje
1.1. Herbaty
1.2. Herbaty funkcjonalne i owocowe
1.3. Kawy rozpuszczalne
1.4. Kawy w ziarnach i mielone
1.5. Wody
1.6. Napoje
1.7. Soki, nektary
1.8. Syropy
1.9. Napoje energetyczne i izotoniczne

Artykuły spożywcze
1.10. Produkty śniadaniowe zbożowe
1.11. Dżemy, marmolady, powidła, konfitury
1.12. Makarony
1.13. Produkty sypkie
1.14. Majonezy
1.15. Ketchupy
1.16. Musztardy, chrzany
1.17. Dania gotowe instant
1.18. Dania gotowe w słoikach i puszkach
1.19. Dania gotowe mrożone i schłodzone
1.20. Półprodukty, produkty do pieczenia ciast, bakalie
1.21. Desery instant
1.22. Sosy i fixy instant
1.23. Przyprawy suche
1.24. Octy
1.25. Produkty spożywcze Eko i BIO


Nabiał
1.26. Mleko i napoje mleczne
1.27. Jogurty i desery mleczne
1.28. Lody
1.29. Serki kanapkowe i topione
1.30. Sery pleśniowe
1.31. Sery żółte twarde
1.31a. Sery pozostałe

Tłuszcze
1.32. Masło, margaryny, mixy
1.33. Oliwy i oleje

Wędliny
1.34. Wędliny na wagę
1.35. Wędliny konfekcjonowane
1.36. Pasztety i konserwy mięsne
 
Ryby i przetwory rybne
1.37. Ryby i przetwory rybne

Słodycze i słone przekąski
1.38. Produkty czekoladowe paczkowane
1.39. Praliny i bombonierki
1.40. Czekolada w tabliczkach
1.41. Słodycze nieczekoladowe
1.42. Ciastka
1.43. Batony i wafelki
1.44. Przekąski słodkie
1.45. Przekąski słone

Produkty impulsowe, OTC, karmy dla zwierząt
1.46. Produkty impulsowe spożywcze
1.47. Produkty impulsowe non- food i artykuły OTC
1.48. Karmy dla zwierząt

Alkohole
1.49. Wina
1.50. Wina musujące i szampany
1.51. Wódki czyste
1.52. Wódki kolorowe i smakowe
1.53. Alkohole mocne kolorowe (obejmuje whisky, koniak, brandy, rum)
1.54. Alkohole mocne pozostałe
1.55. Piwa
1.56. Piwa smakowe i niskoalkoholowe
1.57. Napoje niskoalkoholowe i cydry

Artykuły higieny osobistej i chemia gospodarcza
1.58. Artykuły higieny osobistej
1.59. Artykuły gospodarstwa domowego
1.60. Środki do mycia naczyń
1.61. Środki do prania
1.62. Środki do płukania
1.63. Chemia gospodarcza

SUPER PRODUKT
2.1. Złoty Paragon - Super Produkt (produkt, na który oddano najwięcej głosów spośród wszystkich kategorii)

IV. NAGRODY DODATKOWE

4.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wręczenia dodatkowych nagród w innych kategoriach.

V. ETAPY KONKURSU

5.1. Konkurs „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” składa się z czterech etapów.
5.2. W pierwszym etapie (trwającym od 2 grudnia 2015 do 30 stycznia 2016 producenci branży FMCG zgłaszają swoje propozycje pretendentów do nagrody, wypełniając formularz elektroniczny zgłoszenia w sposób określony w pkt. 2 ust. 2.4.
5.3. W drugim etapie Konkursu, trwającym od 15 lutego 2016 do 15 kwietnia 2016 roku Kupcy (właściciele sklepów detalicznych – czytelnicy miesięcznika HURT & DETAL) oddają swoje głosy na produkty i usługi, które typują jako zwycięzców, wypełniając ankietę dołączoną do lutowego wydania miesięcznika HURT & DETAL. Następnie odsyłają ankietę bezpośrednio do Instytutu Badawczego TNS POLSKA (opłacona koperta).
5.4. W trzecim etapie firma TNS POLSKA zlicza głosy i przesyła wyniki konkursu do Organizatora w terminie do 20 kwietnia 2016 roku.
5.5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 2 czerwca 2016 roku podczas uroczystej gali rozdania nagród.

VI. ZASADY KONKURSU

6.1. Pretendentów do nagrody zgłaszają producenci lub wyłączni dystrybutorzy, zaś Kupcy /właściciele sklepów/ oddają swoje głosy na produkty w każdej z kategorii, wypełniając ankietę. Kupcy wybierają te produkty, które sprzedawały się najlepiej w ich sklepie w roku 2015. Głosy zliczane są przez TNS POLSKA, a wyniki przekazywane do Organizatora. Zwycięzcami poszczególnych kategorii są produkty, które otrzymały największą liczbę głosów w danej kategorii. Laureaci w każdej z kategorii otrzymują prestiżową statuetkę „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. Produkty, które zajęły dwa kolejne miejsca w danej kategorii otrzymują tytuł „Produkt wyróżniony w Konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”.
6.2. W przypadku kategorii 2.1. Nagroda Specjalna – Złoty Paragon - Super Produkt, zwycięzcą jest produkt, który otrzymał największą liczbę głosów spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu we wszystkich kategoriach. Laureat konkursu otrzyma statuetkę „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”.

VII. PRAWA WYKORZYSTYWANIA ZNAKU

7.1. Laureatom, których produkty zwyciężyły w poszczególnych kategoriach i otrzymały prestiżowe statuetki, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”.
7.2. Laureatom, których produkty zajęły miejsce drugie lub trzecie w poszczególnych kategoriach, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”.
7.3. Uczestnicy zobowiązują się, że znak „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”  będzie przez nich używany wyłącznie w formie, wymiarach i zgodnie z wzorem graficznym przekazanym przez Organizatora.
7.4. Prawo do wykorzystywania znaków „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” i „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Organizator ma prawo do zmiany nazwy kategorii określonych w pkt. III, a także usunięcia, jeżeli wynika to ze zbyt małej liczby zgłoszeń do danej kategorii.
8.2. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w sekretariacie redakcji oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.zlotyparagon@hurtidetal.pl i www.hurtidetal.pl .
8.3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: zp2016@hurtidetal.pl .
8.4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
8.5. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Konkursu oraz innych kwestii z nim związanych, w tym w szczególności dotyczące korzystania ze znaku "Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich" i znaku „Produkt wyróżniony w konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.6. Zgłoszenie przez Uczestnika konkursu produktu lub usługi do udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2015 roku.

tagi: Regulamin konkursu "Złoty Paragon 2016 - Nagroda Kupców Polskich" ,