Handel

Przedsiębiorcy z sektora MŚP wybierają franczyzę

Piątek, 28 czerwca 2024
W 2017 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 27 czerwca Międzynarodowym Dniem Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Warto przy tym wspomnieć, że aż 97,2% działających w Polsce biznesów to mikroprzedsiębiorstwa. Coraz więcej z nich, szukając przewag rynkowych, działa w oparciu o model franczyzy. Obecnie z Żabką, największą siecią franczyzową w Polsce, współpracuje już 9000 przedsiębiorców, a ich liczba stale rośnie.
Z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” przygotowanego przez ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w czerwcu 2024 r.  wynika, że MŚP wytwarzają blisko połowę wartości polskiego PKB (45,3%). Jednocześnie mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające do 10 osób, stanowią najliczniejszą grupę, bo aż 97,2% wszystkich firm działających w Polsce. Generują one 28,2% kwoty polskiego PKB, czyli mają większy udział w jego tworzeniu niż każda z pozostałych grup przedsiębiorstw (małe, średnie i duże).

Mikroprzedsiębiorcy są więc znaczącą siłą naszej gospodarki. Jednak największym atutem właścicieli małych biznesów jest to, że aktywnie szukają nowych nisz rynkowych. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów jest obecnie franczyza – ponad 83 tys. polskich przedsiębiorców to franczyzobiorcy, z czego już 9000 z nich działa w popularnej w całym kraju sieci Żabka.

Ci ostatni, zgodnie z Raportem Odpowiedzialności Grupy Żabka za 2023 r. , wspólnie z siecią sklepów pod zielonym szyldem, zapewniają w Polsce ponad 63 tys. miejsc pracy, płacą podatki oraz angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności. W prowadzonych przez nich placówkach rozlicza się ok. miliarda transakcji rocznie. Całkowita kwota wartości dodanej do PKB, wytworzonej przez Grupę Żabka i współpracujących z nią franczyzobiorców, wyniosła w 2023 r. aż 9,1 mld zł, czyli o 30% więcej niż w 2022 r. Żabka jest jednym z liderów rynku franczyzy w Polsce, oferującym gotowy model biznesowy dla przedsiębiorców. Dla wielu z nich, szczególnie tych z małych miejscowości i wsi, franczyza Żabki staje się realną szansą na prowadzenie własnego biznesu i stabilne zarobki.

– Franczyza to najlepsza szkoła przedsiębiorczości, a Żabka z dumą wspiera jej rozwój, nie tylko w dużych miastach, ale również na terenach wiejskich. Nasze sklepy, dzięki elastycznemu formatowi, wdrażanym innowacjom i ofercie dopasowanej do potrzeb klientów, zapewniają przewagę konkurencyjną na lokalnych rynkach. Ponadto gwarantujemy franczyzobiorcom prowadzącym sklepy wszechstronne przeszkolenie i stałą możliwość podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych  – mówi Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych Żabka Polska.

Dlaczego franczyza?

Franczyzę sklepów Żabka wyróżnia na rynku wsparcie merytoryczne i szkoleniowe, jakie udzielane jest zarówno przedsiębiorcom rozpoczynającym swoją działalność, jak i tym, którzy mogą pochwalić się dłuższym stażem w sieci. W 2023 r. firma uruchomiła Akademię Przedsiębiorczości wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz ekspertami z rynku franczyzy. Program ma na celu rozwój umiejętności menedżerskich oraz poszerzanie wiedzy związanej z przedsiębiorczością, w tym z zakresu finansów, organizacji i zarządzania placówką. Inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców działających w sieci oraz kandydatów na franczyzobiorców. Obecnie już ponad 150 franczyzobiorców uzyskało certyfikat Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie programu. Oprócz tego w 2024 r. powstał wspierany przez Żabkę portal Studium Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest edukować Polaków z zakresu wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej firmy.

– Lubię wyzwania, dlatego rok temu podjęłam decyzję o przystąpieniu do sieci Żabka. Gdybym wtedy zawahała się, nie byłabym tu, gdzie jestem. Wiem, że jest sporo osób, które potrzebują życiowego impulsu, by postanowić coś zmienić w swoim życiu. Żabka pomaga młodym przedsiębiorcom wystartować z nowym biznesem. Można korzystać z licznych szkoleń czy materiałów edukacyjnych, które mnie z łatwością wprowadziły w ten świat – mówi Martyna Wolska-Kundera, franczyzobiorczyni Żabki z Kielc.

Franczyzobiorcy Żabki to typowi przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw – samodzielni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają niewielką liczbę pracowników i działają na lokalnych rynkach. Dzięki wsparciu ze strony Żabki, mogą oni skorzystać z dobrze rozpoznawalnej marki, sprawdzonego modelu biznesowego oraz szerokiego wsparcia logistycznego i marketingowego. To wszystko pozwala im na skuteczne konkurowanie na lokalnym rynku. Nie bez znaczenia jest fakt, że franczyza Żabki umożliwia start od relatywnie niewielkiej kwoty, bo około 5 tys. zł. Do tego franczyzobiorcy nie ponoszą kosztów wynajmu lokalu, który zapewnia sieć na rzecz wynajmującego, wybierając lokalizację po analizie regionalnego rynku. Mogą również liczyć na benefity, takie karta Multisport, karta paliwowa oraz unikatowe na rynku ubezpieczenie „Polisa na biznes”, które zapewnia stabilność ekonomiczną w przypadku zakończenia współpracy z siecią z ujemnym saldem. Niewątpliwie argumentem są także finanse – w 2023 r. 81% franczyzobiorców Żabki osiągnęło 25 tys. zł lub więcej przychodu miesięcznie.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi i wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców, Żabka nie tylko umacnia swoją pozycję na rynku, ale także przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju. Jej model franczyzowy stanowi przykład skutecznego wspierania przedsiębiorczości, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Więcej informacji o franczyzie z Żabką: https://www.zabka.pl/franczyza
Link do Studium Przedsiębiorczości: https://studiumprzedsiebiorczosci.pl/Źródło: Żabka
Fot: mat. prasowe
tagi: franczyza , przedsiębiorca , Żabka Polska , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,