Auto

Do 2030 r. sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce wzrośnie ponaddziesięciokrotnie

Poniedziałek, 03 kwietnia 2023
Prawie 170 tys. sztuk już za osiem lat wyniesie liczba nowo rejestrowanych osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce - wynika z najnowszej edycji raportu „Polish EV Outlook” opracowanego przez PSPA. To ponad 10 razy więcej niż w 2022 r. Ujęte w poprzednim wydaniu raportu PSPA prognozy rozwoju rynku BEV na rok 2022 były zbliżone do wyniku rzeczywistego w niemal 100%.
Pierwsze wydanie „Polish EV Outlook 2023” na ponad 300 stronach przedstawia aktualny stan oraz prognozy rozwoju polskiego rynku zero- i niskoemisyjnego transportu. Opracowanie zawiera niedostępny w żadnym innym źródle zbiór wiedzy na temat elektromobilności w wymiarze zarówno ogólnokrajowym jak i lokalnym.

Raport PSPA potwierdza, że mimo wciąż trwających zaburzeń łańcuchów dostaw w sektorze motoryzacyjnym, polski rynek e-mobility nie zwalnia tempa. Według danych IBRM Samar, będącego partnerem merytorycznym „PEVO 2023”, na koniec 2022 r. skumulowana liczba rejestracji osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce wynosiła 33866 szt. To oznacza, że zaledwie w ciągu roku flota takich pojazdów powiększyła się o ponad 80%, a od 2020 r. - niemal czterokrotnie. W 2022 r. w Polsce zarejestrowano 12607 nowych BEV (czyli o 74% więcej niż w 2021 r.), jak również 2783 pojazdy tego typu pochodzące z importu (+49% r/r). Z „Polish EV Outlook 2023” wynika, że w latach 2014-2022 udział samochodów całkowicie w sprzedaży nowych pojazdów osobowych w Polsce wzrósł z 0,02% do 2,7%. To jednak nadal zdecydowanie mniej niż średnia w Unii Europejskiej, która wg ACEA pod koniec 2022 r. wyniosła 12,1%.

W jakich miastach jeździ najwięcej samochodów elektrycznych?

Elektromobilność w Polsce nadal koncentruje się przede wszystkim w największych ośrodkach miejskich. Z pierwszego wydania „Polish EV Outlook 2023” wynika, że najwięcej samochodów całkowicie elektrycznych - prawie 22% całej polskiej floty - zarejestrowano w Warszawie. W 2022 r. stolica odpowiadała również za ponad 21% nowych rejestracji BEV w Polsce. Ok. 26% polskiego parku samochodów całkowicie elektrycznych zarejestrowano w miastach liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców - Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie. Flota w mniejszych ośrodkach miejskich, o liczbie mieszkańców od 150 tys. do 300 tys., stanowi 12% łącznej liczby BEV w Polsce. Natomiast udział miast, których liczba mieszkańców wynosi od 50 do 150 tys. osób, wynosi ok. 5%.

„Największa liczba BEV na mieszkańca wśród polskich miast przypada w Warszawie - ponad 4. Kolejne miejsca zajęły Poznań, Katowice, Kraków i Opole. Najniższy wynik (poniżej 0,5) odnotowano w Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Wałbrzychu i Rudzie Śląskiej. Znaczne różnice w rozwoju floty samochodów całkowicie elektrycznych obserwujemy również na poziomie województw oraz powiatów. W województwie mazowieckim zarejestrowano 31% wszystkich BEV w Polsce. Drugie miejsce należy do województwa małopolskiego z udziałem ponad 11%, a trzecie - wielkopolskiego. Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa: opolskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Ich łączny udział wynosi zaledwie ok. 4,5%” - mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Kto kupuje samochody elektryczne w Polsce?

Swój udział w polskim rynku elektromobilności coraz mocniej zaznaczają firmy. W 2022 r. przedsiębiorcy (nie wliczając osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej) odpowiadali aż za 78% rejestracji nowych, osobowych samochodów całkowicie elektrycznych na polskim rynku. Udział firm okazał się zatem wyższy niż w latach 2020-2021. Liderami pod względem liczby rejestracji BEV byli leasingodawcy (prawie 39% udziału) oraz dealerzy samochodowi.

„Wysoki udział CFM (car fleet management) na rynku elektromobilności nie powinien dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że leasing i wynajem długoterminowy są szczególnie atrakcyjnymi formami finansowania z perspektywy nabywców samochodów elektrycznych (ograniczają m.in. ryzyko związane ze spadkiem wartości pojazdu). Umowy z BOŚ Bankiem w ramach programu >>Mój Elektryk<< podpisało już 26 firm leasingowych, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność oferty w przypadku osób zamierzających nabyć pojazd zeroemisyjny z dopłatą” - mówi Aleksander Rajch, dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA.

Jakie samochody elektryczne wybierają Polacy?

„Polish EV Outlook 2023” zawiera również zbiór szczegółowych informacji na temat oferty BEV dostępnych na polskim rynku. Na podstawie „PEVO 2023”, Polacy mogą wybierać spośród 107 modeli samochodów całkowicie elektrycznych (82 osobowych i 25 dostawczych). Podane liczby stają się jeszcze wyższe przy uwzględnieniu wszystkich wariantów akumulatorowych oraz napędowych. Najbardziej rozbudowaną ofertę BEV w naszym kraju proponuje koncern Stellantis. Kolejne miejsca zajęły Volkswagen oraz Mercedes-Benz. Z raportu PSPA wynika, że najpopularniejszymi markami samochodów całkowicie elektrycznych pod względem łącznej liczby rejestracji w Polsce są Nissan, Tesla oraz BMW.

„Wśród najchętniej kupowanych przez Polaków modeli BEV w 2022 r. znalazły się Tesla Model 3, Ford Mustang Mach-E oraz Nissan Leaf. W 2022 r. w polskiej ofercie pojawiło się 18 nowych modeli samochodów całkowicie elektrycznych. Co istotne, średni zasięg debiutujących modeli osobowych przekroczył 500 km, a średnia maksymalna moc ładowania - 150 kW. Na rok 2023 zaplanowano ponad 30 kolejnych premier samochodów całkowicie elektrycznych” - mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.

Kiedy dogonimy Europę na rynku samochodów elektrycznych?

Na potrzeby „Polish EV Outlook 2023” opracowano trzy różne scenariusze rozwoju rynku samochodów elektrycznych, w wariantach zakładających brak, kontynuację albo znaczne rozszerzenie programów wsparcia sektora elektromobilności w Polsce. Prognozy opierają się ponadto na szeregu różnych czynników, takich jak unijne, krajowe i lokalne regulacje prawne, wiodące trendy w sektorze motoryzacji (również w obszarze bateryjnym), rozwój technologii, wdrażanie stref czystego transportu czy postępujące zmiany w nawykach konsumentów. Uwzględniono również okoliczności wpływające na rozwój rynku negatywnie, w tym wysoki poziom inflacji, zaburzenia łańcuchów dostaw w sektorze motoryzacyjnym, czy też trwającą wojnę w Ukrainie.

„W prognozie zaprezentowanej w poprzednim wydaniu >>Polish EV Outlook<< udało nam się z prawie stuprocentową dokładnością przewidzieć liczbę nowo zarejestrowanych samochodów całkowicie elektrycznych na koniec 2022 r. W scenariuszu realistycznym nasza estymacja różniła się od wyniku rzeczywistego o zaledwie 85 szt. Margines błędu wyniósł ok. 0,5%. Liczymy na to, że liczby ujęte w prognozach przedstawionych w >>Polish EV Outlook 2023<< również będą możliwie zbliżone do ostatecznego rezultatu w segmencie elektromobilności, który odnotujemy w Polsce w 2023 r. W kolejnych latach polski sektor e-mobility zdecydowanie przyspieszy. Zakładamy, że do 2030 r. łączna liczba nowo rejestrowanych (pochodzących z rynku krajowego i importu) w Polsce samochodów całkowicie elektrycznych (osobowych i dostawczych) zwiększy się do prawie 170 tys. szt. Podobny poziom rejestracji nowych, osobowych BEV jak w Belgii, Hiszpanii czy we Włoszech w 2022 r. osiągniemy już w 2024 r., natomiast do ubiegłorocznego wyniku Niderlandów zbliżymy się w 2025 r.” - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Najbardziej kompleksowa analiza sektora elektromobilności w Polsce

Obok danych dotyczących rynku samochodów osobowych i dostawczych treść „Polish EV Outlook 2023” obejmuje również pierwszą w Polsce prognozę rozwoju rynku zeroemisyjnego, drogowego transportu ciężkiego. Czytelnicy raportu mogą dowiedzieć się, jakie czynniki są kluczowe dla przyspieszenia tempa elektryfikacji flot pojazdów ciężarowych w Polsce i jaka liczba eHDV wyjedzie na polskie drogi do 2040 r. Pierwsze wydanie „PEVO 2023” zawiera również kompleksową analizę sieci infrastruktury ładowania w Polsce oraz prognozy jej rozbudowy ujęte w dwóch wariantowych scenariuszach. W nowej edycji cyklicznego raportu PSPA opublikowano m.in. niedostępne w żadnym innym opracowaniu dane dotyczące poziomu wykorzystania stacji ładowania oraz najważniejszych trendów rynkowych, zgromadzone na podstawie pogłębionych wywiadów z wiodącymi operatorami sieci publicznych ładowarek. W raporcie w szczegółowy sposób opisano także ostatnie zmiany w regulacjach prawnych kształtujących polski rynek elektromobilności.

Więcej informacji o „Polish EV Outlook 2023”, jak również możliwość zamówienia raportu, dostępne są na stronie: polishevoutlook.pl.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem tego rynku w Europie.Źródło: PAPtagi: samochody elektryczne , motoryzacja , auto , handel , sprzedaż , ekologia ,