Handel

Automatyzacja operacji magazynowych dla wymiernych efektów

Czwartek, 16 marca 2023
Jeszcze kilka lat temu automatyzacja wydawała się być wizją odległej przyszłości, a już dziś wkracza do kolejnych branż i wręcz rewolucjonizuje globalną gospodarkę. Przyspieszenie rozwoju zautomatyzowanych rozwiązań jest szczególnie widoczne w branży logistycznej. Jak wynika z badania “Automatyzacja magazynów katalizatorem wydajności biznesu” przeprowadzonego przez FM Logistic i opublikowanego w postaci białej księgi: 80% przedsiębiorstw już dokonało częściowej automatyzacji magazynów przeznaczonych do realizacji zamówień e-commerce. Częściowo zautomatyzowanych jest także 84% magazynów obsługujących tradycyjne kanały sprzedaży. Kurczący się rynek pracy, dynamiczny wzrost skali operacji logistycznych, w szczególności dla kanału e-commerce, rosnące wymagania konsumentów dotyczące czasu dostawy i dostępności do informacji w procesie logistycznym sprawiły, że automatyzacja operacji magazynowych stała się już koniecznością.
Obecnie projekt automatyzacji magazynu to coś więcej niż decyzja finansowa: to ruch strategiczny, przynoszący ogromne długoterminowe korzyści. Dlatego ważne jest, aby decydując się na inwestycję mieć na uwadze efektywność całego procesu, a nie tylko jego jednego elementu. Chcąc zgłębić temat, eksperci FM Logistic przeprowadzili globalne badanie poświęcone rozwojowi i trendom automatyzacji w obrębie branży logistycznej. Opracowany w jego wyniku raport przedstawia, co jest głównym bodźcem przyspieszającym automatyzację w logistyce, a co barierą, kiedy i jakie technologie warto wdrażać oraz jak finansować takie inwestycje.

Poprawa wydajności głównym bodźcem przyspieszającym automatyzację w logistyce

Szybki postęp w zakresie automatyzacji powoduje kilka czynników, w tym dynamiczny rozwój handlu internetowego oraz coraz większa i łatwiejsza dostępność technologii na rynku. Istotną przesłanką jest także trudna sytuacja na rynku pracy czy aktualny stan globalnej gospodarki, które sprawiły, że dla większości firm kluczowa stała się potrzeba optymalizacji procesów i zasobów. Jak wynika z badania FM Logistic, to właśnie możliwości zwiększenia wydajności operacyjnej i lepszej obsługi klienta stanowią dla przedsiębiorstw rozważających automatyzację magazynów główne powody do wdrożenia tych rozwiązań. Kolejnym istotnym czynnikiem jest potrzeba zmniejszenia liczby błędów przy kompletacji zamówień w przypadku magazynów dedykowanych do realizacji zamówień internetowych oraz poprawy warunków pracy – w magazynach obsługujących tradycyjne kanały sprzedaży.

– Automatyzacja pozwala przedsiębiorstwom zwiększyć niezawodność, jakość usług i szybkość ich realizacji – mówi Patrick Bellart, Robotization and Automation Director, FM Logistic. – Ponadto, zautomatyzowane magazyny zazwyczaj charakteryzują się wyższym poziomem bezpieczeństwa niż te tradycyjne, obsługiwane manualnie. Roboty pozwalają bowiem ograniczyć liczbę wypadków oraz zminimalizować powtarzalne i powodujące zmęczenie czynności wykonywane ręcznie.

Względy finansowe jako jedna z największych barier na drodze do automatyzacji

Wdrożenie automatyzacji budzi wielkie nadzieje, ale też wątpliwości, które wciąż powstrzymują przedsiębiorców przed inwestycją w tego typu rozwiązania. Istnieje przekonanie, że wdrożenie rozwiązań automatycznych jest procesem kapitałochłonnym, wymagającym ogromnych nakładów inwestycyjnych, czasu i zasobów. Doskonale odzwierciedlają to wyniki badania FM Logistic, w którym 80% ankietowanych firm uznała wysokie koszty i niski lub opóźniony zwrot z inwestycji za największe przeszkody na drodze do automatyzacji. Około 98% badanych firm spodziewa się ROI poniżej 20%. A osiągnięcie progu rentowności, według większości respondentów (ok. 80%), wynosi 2-4 lata. Ze względu na niską przewidywalność tak duża inwestycja w naturalny sposób wywołuje sceptycyzm i budzi obawę przed potencjalnym ryzykiem. Złożony proces wdrożenia i wysokie koszty utrzymania są kolejnymi czynnikami ograniczającymi w przypadku magazynów działających dla sektora e-commerce, z kolei dla magazynów obsługujących tradycyjne kanały sprzedaży istotnym problemem jest opór przed przyjęciem zmian.

Pokonywanie przeszkód na drodze do automatyzacji

Kluczem do sprostania wyzwaniom automatyzacji, również w kwestii finanasowania jest analiza potrzeb i dobry plan wdrożenia rozwiązań. Aby projekt wdrożenia był rentowny i przyniósł pożądane efekty, planując go należy jasno określić swoje cele, zidentyfikować obszary wymagające usprawnienia oraz zadbać o dobór odpowiednich rozwiązań, w zależności od specyfiki danej firmy czy segmentu rynku, w którym działa.

– W FM Logistic preferujemy elastyczne rozwiązania technologiczne dopasowane do potrzeb konkretnego klienta, budżetu, wielkości i ograniczeń projektu na każdym etapie procesu logistycznego. Kierujemy się jedną zasadą: automatyzuj, gdy przynosi to wymierne efekty dla biznesu.  – mówi Patrick Bellart. – Naszym celem nie jest automatyzacja za wszelką cenę, lecz odnalezienie obszaru, który wymaga automatyzacji i zaoferowanie naszym klientom najbardziej wydajnych, a jednocześnie efektywnych kosztowo i łatwych do wdrożenia rozwiązań.

FM Logistic stale monitoruje wszystkie najnowsze technologie i analizuje ich przydatność, uwzględniając różne potrzeby swoich klientów. W ten sposób eksperci firmy wyróżnili 2 obszary: kompletacja oraz pakowanie zamówień, których automatyzacja przynosi największe efekty.

W przypadku kompletacji dominują trzy wiodące technologie:
  • Robotic order to person: oparte na robotach takie jak Locus, w przypadku których roboty z zamówieniami są kierowane do pracowników magazynowych przypisanych do konkretnego obszaru, którzy pobierają żądany towar z regałów
  • Shelves to person: np. Geek+, w ramach którego regały same podjeżdżają do stanowisk kompletacji.
  • Goods in bin to person: Autostore, wysoce wydajne rozwiązanie zwiększające kilkukrotnie pojemność magazynu, z systemem wyszukiwania ASRS, który dostarcza pojemnik z danym towarem do stanowiska kompletacji.
Przy pakowaniu natomiast niezbędne stały się innowacyjne rozwiązania w zakresie optymalizacji wielkości opakowań. Mają one na celu ograniczenie pustych przestrzeni, a tym samym zmniejszenie ilości materiału wypełniającego stosowanego w paczce, a tym samym optymalizacji przestrzeni w samochodzie.

Mimo licznych wyzwań i niepewności, wdrożenie automatyzacji procesów magazynowych wydaje się dzisiaj być nieuniknione dla firm, które będą chciały być nadal konkurencyjne na rynku. Dlatego kompleksowa analiza obecnego poziomu automatyzacji, potrzeb i oczekiwań rynku jest kluczem do efektywnego planowania tego typu inwestycji.

Więcej danych, analiz i wskazówek na temat wdrażania automatyzacji w magazynach znaleźć można w pełnej wersji raportu.Źródło: FM Logistic
Fot: mat. prasowe


tagi: FM Logistic , automatyzacja operacji magazynowych , e-commerce , sprzedaż , handel , logistyka , magazynowanie , transport ,