Gospodarka

Inflacja i rosnące ceny utrudnią dostęp do rozwoju pasji i talentów

Wtorek, 14 lutego 2023
Aż 85% Polaków zapytanych przez IMAS International na prośbę Fundacji Świętego Mikołaja potwierdziło, że edukacja jest szansą na lepszą przyszłość dzieci. Niestety jak uważa 83% respondentów inflacja i rosnące ceny utrudnią dzieciom z niezamożnych rodzin dostęp do rozwoju pasji i talentów w 2023 roku. W rodzinach nawet o średnich dochodach wydatki związane z rozwojem dzieci, to często te pierwsze, które trzeba obecnie ograniczyć, aby spiąć rodzinny budżet. Szansą na poprawę tej sytuacji mogą być na przykład stypendia. Zdaniem aż 83% ankietowanych Polaków stypendium może zmienić życie dziecka.
Fundacja Świętego Mikołaja, która obserwuje pogarszającą się sytuację finansową polskich rodzin, a w konsekwencji rosnące nierówności edukacyjne, we współpracy z firmą IMAS International zapytała Polaków, jak postrzegają obecne możliwości rozwoju talentów i zainteresowań dzieci z niezamożnych rodzin. W opinii 75% ankietowanych - dzieci z niezamożnych rodzin mają utrudniony dostęp do rozwijania swoich talentów i pasji.[1] Respondenci wierzą jednak, że wsparcie dzieci w trudniejszej sytuacji materialnej formą stypendium może zmienić ich życie.

Fundacja Świętego Mikołaja jest również przekonana od wielu lat, że stypendia mogą być efektywnym wsparciem w wyrównaniu nierówności edukacyjnych wynikających z sytuacji materialnej danej rodziny. Próbuje więc w polskich szkołach zaszczepiać ideę solidarnego pomagania dzieciom, które mają trudniejszy start. Od 2010 roku Fundacja prowadzi we współpracy ze szkołami w całej Polsce program Stypendia św. Mikołaja dedykowany zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin. Każda polska szkoła może dołączyć do programu i razem z Fundacją Świętego Mikołaja pomóc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej rozwinąć skrzydła i spełniać marzenia związane ze edukacją, pasją i zainteresowaniami.

Aby zobrazować opinię o tym, że stypendium może zmienić życie dziecka, przytaczamy wypowiedzi dzieci – podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja:

„Po śmierci mojego taty, mama sama zajmuje się moim wychowaniem. Bez dodatkowego wsparcia musiałabym zrezygnować z mojej pasji, którą jest taniec. Od najmłodszych lat brałam udział w zajęciach baletowych.” – Ola z Ostrowa Wielkopolskiego

„Gdyby nie stypendium rodzice nie mogliby opłacić moich zajęć z języka angielskiego. Wszystkie zarobione pieniądze przeznaczają na leczenie mojej niepełnosprawnej siostry. Nauka języka jest dla mnie ważna, bo w przyszłości chciałbym zostać inżynierem kosmicznym. Otrzymanie stypendium zmobilizowało mnie do jeszcze cięższej pracy i nauki. ” – Karol z Ostrowi Mazowieckiej

„Czuję ogromną wdzięczność. Dzięki stypendium mogłam posmakować normalnego, nastoletniego życia. Otrzymane stypendium pozwoliło mi "nie odstawać" od rówieśników. Mogłam w końcu bez problemu kupić bilety autobusowe, aby dojechać do szkoły.” – Milena z Konina

W Polsce aż 333 000 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. Kolejne 994 000 dzieci dotyka problem tzw. ubóstwa relatywnego, jak wynika z danych opublikowanych kilka miesięcy temu w raporcie Poverty Watch 2022: Ubóstwo w Polsce, przygotowanym przez EAPN (European Anti Poverty Network). [2]

Eksperci prognozują, że w 2023 roku liczba dzieci żyjących w biedzie wzrośnie. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać zdolne dzieci, którym wyłącznie sytuacja materialna uniemożliwia rozwój. Fundacja Świętego Mikołaja łączy osoby, którym los dzieci nie jest obojętny i tych, którzy chcą mądrze je wspierać dając szansę na lepszą przyszłość.

„Budujemy sieć solidarnych szkół, a więc takich które chcą poprzez stypendia pomagać swoim uczniom. Prowadzony przez nas program jest jedynym w Polsce narzędziem do budowania trwałych mechanizmów pomocy zdolnym dzieciom z rodzin niezamożnych. W obliczu szalejącej inflacji i pogarszaniu się sytuacji dzieci, solidarność jest tym czego potrzebujemy najbardziej.” – podsumowuje Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja

Stypendia św. Mikołaja trafiają do zdolnych i zaangażowanych społecznie dzieci z niezamożnych rodzin. Program prowadzony jest w ścisłej współpracy ze szkołami w całej Polsce. Stypendia św. Mikołaja zmieniają życie dzieci, ale także wspierają budowanie kultury solidarności w polskich szkołach, rozwijają wolontariat młodzieżowy i odpowiedzialność za siebie nawzajem. Do programu stypendialnego realizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja już od kilkunastu lat, może w dowolnym momencie dołączyć każda polska szkoła. Od fundacji otrzyma wówczas kompletne i sprawdzone narzędzie do prowadzenia lokalnie programu stypendialnego, wsparcie finansowe, merytoryczne i formalne. Za swoją pomoc Fundacja Świętego Mikołaja nie pobiera od szkół żadnych opłat, ani prowizji.

Od początku prowadzenia programu Fundacja Świętego Mikołaja przekazała już 3430 stypendiów zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin przeznaczając na ten cel ponad 5 285 000 mln złotych.Źródło: Fundacja Świętego Mikołaja
Fot: Pixabay[1] W materiale prasowym wykorzystano dane z sondażu zrealizowanego przez IMAS International Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej na prośbę Fundacji Świętego Mikołaja w dniu 28 listopada 2022 roku na reprezentatywnej próbce 1008 Polaków.
[2] Poverty Watch 2022, EAPN Polska, https://www.eapn.org.pl/poverty-watch/
tagi: inflacja , ceny , ekonomia , gospodarka , finanse , rodzina , przedsiębiorca , Fundacja Świętego Mikołaja ,