Handel

Wspólne badanie CHEP i Animex Foods potwierdza: pooling to oszczędność kosztów i czasu

Środa, 30 listopada 2022
Lider poolingu paletowego CHEP we współpracy z Animex Foods, największą firmą branży mięsnej w Polsce przeprowadził analizę porównawczą korzystania z poolingu oraz posiadania palet na własność. Efekty badania okazały się jednoznaczne: model oferowany przez CHEP to efektywność kosztowa, znaczna oszczędność czasu i skuteczna realizacja celów zrównoważonego rozwoju.
Celem przeprowadzonej analizy było porównanie niebieskich palet z ich białymi odpowiednikami pod kątem procesów oraz generowanych czasu pracy i wydatków. Badaniu poddano 116 tysięcy nośników, które były użytkowane przez 6 miesięcy w 2020 roku, uwzględniając przy tym koszty zakupu lub najmu oraz roboczogodzin, a także które dotyczyły strony produkcyjnej, czyli w tym przypadku firmy Animex Foods. Metodologię i poprawność badania sprawdzili eksperci z Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu (WSL), pierwszej uczelni logistycznej w Polsce.

Pooling palet jest usługą wynajmu, w której wszyscy korzystający uczestniczą w jednym łańcuchu dostaw, posługując się tymi samymi nośnikami. Pooler, czyli w tym przypadku firma CHEP, udostępnia, odbiera i naprawia palety, co powoduje, że klienci nie muszą martwić się ich przechowywaniem, serwisowaniem oraz wszelkimi innymi procesami dotyczącymi zarządzania gospodarką nośnikami.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, pooling okazuje się korzystniejszą alternatywą wobec korzystania z palet jednorazowych. Przede wszystkim z uwagi na oszczędności kosztów i czasu pracy.

Z analizy porównawczej wynika, że użytkowanie nośników CHEP redukuje całkowity czas pracy aż o 70%. Natomiast w przypadku samych kierowców czas pracy spada o ponad 90%, dzięki czemu zwiększa się ich dostępność – szczególnie istotna w obliczu braku tego typu pracowników na rynku.

O połowę zmniejsza się także czas, który trzeba przeznaczyć na administrację. Korzystanie z niebieskich palet to również oszczędności w CAPEX, bo dzięki temu całkowite koszty spadają o 15%.

– Od lat prowadzimy kompleksowe analizy w naszej organizacji, starając się identyfikować te ogniwa łańcucha dostaw, które mogą przyczynić się do całościowego wzrostu wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i stałym podnoszeniu jakości oferowanych produktów – mówi Marcin Barszczewski, Manager Logistyki w Animex. Jak dodaje, badanie przeprowadzone przez WSL potwierdziło, że wynajem palet w modelu poolingowym CHEP spełnia wszystkie kryteria, jakie firma stawia wobec rozwiązań dla łańcucha dostaw: optymalizację kosztową, usprawnienie procesów, oraz oszczędności czasu.

– Nasze palety to gwarancja trwałości i bezpieczeństwa, wynikająca ze stałej kontroli jakości oraz bieżących napraw. Z drugiej strony, jak dowodzi badanie, które przeprowadziliśmy wspólnie z Animex Foods i WSL, korzystanie z naszych nośników oznacza spore oszczędności dla firm. Dzięki przeniesieniu procesu zarządzania zwrotami do CHEP, znacznemu ograniczeniu procesów administracyjnych i wyeliminowaniu napraw, można zmniejszyć nakłady pracy i zasobów. Dzięki temu można skupić się na optymalizacji łańcucha dostaw – mówi Ewelina Orska, In-Store Solutions Category Manager w CHEP. Jak dodaje, nieodłączną korzyścią jest również pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ korzystanie z rozwiązań CHEP oznacza mniejszą emisję CO2, mniejsze zużycie drewna i mniejszą ilość generowanych odpadów w porównaniu z jednorazowymi alternatywami.

Wykorzystując pooling niebieskich palet CHEP, firma Animex Foods zaoszczędziła ponad 1370 ton dwutlenku węgla, który zostałby wyemitowany do atmosfery, gdyby ten sam wolumen był obsługiwany na klasycznych białych paletach w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ponadto uniknięto wycięcia prawie 1,3 mln decymetrów sześciennych drzewostanu (1209 dojrzałych drzew). O 127 ton zmniejszono także produkcję odpadów, co było możliwe dzięki modelowi opartemu na ponownym wykorzystaniu zasobów, w którym odpady traktowane są jako surowiec do produkcji kolejnych nośników.

Nad jakością badania czuwali eksperci z Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu. – Aktualnie obserwujemy wiele zmian w globalnych procesach gospodarczych. Integracja łańcuchów dostaw, czy gospodarka współdzielenia to trendy, które znacząco wpływają na poprawę efektywności ekonomicznej i operacyjnej uczestników rynku. Badanie przeprowadzone w Animex Foods jest kolejnym przykładem, że integracja procesów, dzięki powierzeniu ich doświadczonej firmie outsourcingowej, przy wykorzystaniu wspólnych zasobów, przynosi wymierne efekty. Przyjęte w analizie kryteria są rzetelne i miarodajne, co oznacza również, że jej wyniki adekwatnie opisują rzeczywistość – mówi rektor WSL, dr inż. Adam Koliński.Źródło: CHEP
Fot: mat. prasowe


tagi: CHEP , Animex Foods , pooling , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,