Auto

IVECO Poland zasadziło 5000 drzew

Piątek, 29 kwietnia 2022
W ubiegłym roku IVECO Poland podpisało umowę partnerską z firmą Ecobal, realizującą działania na rzecz ochrony lasów w Europie. Na mocy tej umowy Ecobal zobowiązał się do posadzenia na zlecenie IVECO Poland łącznie 5000 nowych sadzonek. Działka leśna znajduje się w miejscowości Radzanów, w powiecie mławskimi to właśnie tam 27 kwietnia IVECO Poland wraz ze swoimi pracownikami oraz firmą Ecobal dokonało nasadzenia nowego lasu #LASIVECO.
Realizując strategię wspierania zrównoważonego rozwoju, IVECO Poland zawarło z Ecobal trzyletnią umowę partnerską, na mocy której Ecobal na zlecenie IVECO Poland zobowiązał się do posadzenia łącznie 5000 nowych sadzonek drzew na powierzchni 1 ha, a łączna powierzchnia lasu objęta opieką przez IVECO Poland wynosi 5 ha. Zgodnie z dobrą praktyką i możliwymi terminami nasadzenia lasu, realizacja tego działania została zaplanowana i odbyła się 27 kwietnia. Teren leśny, na którym dokonano nasadzenia został przygotowany do tej aktywności przez Ecobal. Pracownicy IVECO Poland otrzymali odpowiednie przeszkoleniew zakresie techniki sadzenia drzew i własnoręcznie posadzili sadzonki takich gatunków drzew jak dęby i graby. Gatunki te zostały wybrane przez Nadleśnictwo Dwukoły zgodnie z planem zagospodarowania lasu, aby zachować jak największą bioróżnorodność na tym terenie. Proces nasadzenia odbywał się w sposób w pełni ekologiczny.
 
„Jestem dumny, że pracownicy IVECO Poland wykazali tak wielkie zaangażowanie i zasadzili #LASIVECO własnoręcznie. Robimy wspólnie wielki krok w kierunku dekarbonizacji, a szczególnie cenny jest osobisty wkład każdego z nas.” - powiedział Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland. "Współpraca IVECO Poland z Ecobal, jest wyrazem naszej troski o środowisko naturalne i działania na jego rzecz, szczególnie w kontekście lokalnym. Inicjatywa ta jest skutecznym przeciwdziałaniem zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie terenów w Polsce. Jest ona jednym  z lokalnych działań, które prowadzimy i jesteśmy przekonani, że posłuży jako przykład dla innych firm sektora motoryzacyjnego".        
 
"IVECO Poland, jako firma od dawna zaangażowana w zrównoważony rozwój i pierwszy patron działki leśnej Ecobal, wyznacza trendy w sektorze transportowym w zakresie działań dotyczących ochrony środowiska. Dzielimy z IVECO te wartości: intensywnie pracujemy na rzecz ochrony planety dla obecnych i przyszłych pokoleń poprzez ochronę lasów oraz prowadzimy działania edukacyjne dotyczące śladu węglowego – uczymy jak go zrozumieć i zrównoważyć.” - powiedział Don de Jong, założyciel Ecobal. „Cieszymy się, że wraz z IVECO, poprzez zasadzenie 5000 nowych drzew i dalszą ochronę pozostałej powierzchni leśnej, dokonujemy znaczącego wsparcia dla zrównoważonego rozwoju”.
tagi: IVECO Poland , motoryzacja , sadzenie drzew , ekologia , ochrona środowiska , samochody dostawcze ,