Gospodarka

Od 1 sierpnia niższe stawki ceł przy eksporcie z UE do Wietnamu

Poniedziałek, 03 sierpnia 2020
Od 1 sierpnia obowiązują niższe stawki ceł przy eksporcie z UE do Wietnamu. Jest to bezpośredni skutek wejścia w życie umowy handlowej między UE a Wietnamem, w ramach której ostatecznie zniesione zostaną cła na 99 proc. wszystkich towarów będących przedmiotem wymiany handlowej między obiema stronami. Jednocześnie prowadzenie działalności gospodarczej w Wietnamie stanie się łatwiejsze dla przedsiębiorstw europejskich. Będą mogły teraz inwestować i starać się o zamówienia rządowe na takich samych warunkach jak ich lokalni konkurenci. Na mocy nowej umowy korzyści gospodarcze idą w parze z gwarancjami poszanowania praw pracowniczych, ochrony środowiska i przestrzegania porozumienia paryskiego w sprawie klimatu dzięki solidnym, prawnie wiążącym i egzekwowalnym postanowieniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oznajmiła: Gospodarka europejska potrzebuje teraz każdej możliwej okazji na odzyskanie sił po kryzysie związanym z koronawirusem. Umowy handlowe, takie jak wchodząca dziś w życie umowa z Wietnamem, dają naszym przedsiębiorstwom szansę na dostęp do nowych wschodzących rynków i tworzenie miejsc pracy dla Europejczyków. Jestem głęboko przekonana, że umowa ta będzie również okazją dla mieszkańców Wietnamu do życia w zamożniejszej gospodarce oraz do obserwowania pozytywnych zmian i korzystania z wzmocnionych praw jako pracowników i obywateli tego kraju.

Komisarz do spraw handlu Phil Hogan dodał: Wietnam należy teraz do grupy 77 krajów, które prowadzą wymianę handlową z UE w ramach dwustronnie uzgodnionych warunków preferencyjnych. Umowa wzmacnia powiązania gospodarcze UE z dynamicznym regionem Azji Południowo-Wschodniej i ma istotny potencjał gospodarczy, który przyczyni się do odbudowy gospodarczej po kryzysie związanym z koronawirusem. Dowodzi ona też, że polityka handlowa może prowadzić do zmian na lepsze. Dzięki prowadzonym przez nas negocjacjom handlowym Wietnam poczynił już znaczne wysiłki w celu poprawy swoich praw pracowniczych i wierzę, że będzie kontynuować najbardziej potrzebne reformy.

Umowa handlowa między UE a Wietnamem to najbardziej kompleksowa umowa handlowa, jaką UE kiedykolwiek zawarła z krajem rozwijającym się. W pełni uwzględnia potrzeby rozwojowe Wietnamu, zapewniając mu dłuższy, dziesięcioletni okres na zniesienie ceł na przywóz z UE. Wiele ważnych unijnych produktów eksportowych, takich jak produkty farmaceutyczne, chemikalia i maszyny, będzie jednak korzystać z bezcłowych warunków przywozu już od chwili wejścia umowy w życie. Produkty rolno-spożywcze, takie jak wołowina lub oliwa z oliwek, nie będą podlegać żadnym taryfom celnym przez okres trzech lat, podczas gdy przetwory mleczne, owoce i warzywa – przez maksymalnie pięć lat. Kompleksowe postanowienia dotyczące współpracy sanitarnej i fitosanitarnej umożliwią poprawę dostępu przedsiębiorstw z UE do rynku dzięki bardziej przejrzystym i szybszym procedurom. Umowa zawiera również postanowienia szczegółowe dotyczące barier regulacyjnych dla eksportu samochodów z UE oraz przewiduje ochronę przed podrabianiem w odniesieniu do 169 tradycyjnych europejskich produktów spożywczych i napojów (takich jak ser Roquefort, wina Porto i Jerez, napój spirytusowy Irish Cream czy szynka Prosciutto di Parma), którym przyznano oznaczenia geograficzne.

Jednocześnie umowa wyraża zdecydowane zaangażowanie obu stron na rzecz ochrony środowiska i praw socjalnych. Ustanawia wysokie standardy ochrony pracy, środowiska i konsumentów oraz gwarantuje, że nie będzie stosowane podejście „równania w dół” w celu promowania handlu lub przyciągania inwestycji.

Obie strony umowy zobowiązały się do ratyfikowania i wdrożenia ośmiu podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz przestrzegania, propagowania i skutecznego wdrażania zasad MOP dotyczących praw podstawowych w pracy, do wdrożenia porozumienia paryskiego oraz innych międzynarodowych umów środowiskowych i działania na rzecz ochrony dzikiej fauny i flory, różnorodności biologicznej, leśnictwa i rybołówstwa oraz zrównoważonego zarządzania nimi, a także do angażowania społeczeństwa obywatelskiego w monitorowanie wypełniania tych zobowiązań przez obie strony. Wietnam poczynił już postępy w zakresie tych zobowiązań, ratyfikując w czerwcu 2019 r. konwencję MOP nr 98 dotyczącą rokowań zbiorowych, a w czerwcu 2020 r. konwencję MOP nr 105 dotyczącą pracy przymusowej. W listopadzie 2019 r. przyjął również zmieniony kodeks pracy i potwierdził, że ostatnią podstawową konwencję MOP dotyczącą pracy przymusowej ratyfikuje do 2023 r.

Umowa handlowa jest prawnie i instytucjonalnie powiązana z umową o partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem, co pozwala na odpowiednie działania w przypadku poważnego naruszenia praw człowieka.

Wejście w życie umowy handlowej było poprzedzone jej zatwierdzeniem przez państwa członkowskie UE w Radzie i podpisaniem w czerwcu 2019 r. oraz zatwierdzeniem przez Parlament Europejski w lutym 2020 r.źródło: UE


tagi: Wietnam , UK , cło ,