Porady Prawne i Finansowe

Od 15 marca wywóz poza UE środków ochrony indywidualnej wymaga uzyskania pozwolenia

Wtorek, 17 marca 2020
Od 15 marca wywóz poza Unię Europejską środków ochrony indywidualnej wymaga uzyskania pozwolenia. Dotyczy to takich przedmiotów jak okulary i przyłbice ochronne, osłony twarzy, sprzęt do ochrony ust i nosa, odzież ochronna, rękawice.
Od momentu wybuchu kryzysu epidemiologicznego wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2, choroba COVID-19, rozprzestrzeniła się szybko na całym świecie, docierając również na terytorium Unii. Popyt na medyczny sprzęt ochronny wzrósł w ostatnich dniach i oczekuje się, że w najbliższej przyszłości będzie się nasilał. W wielu państwach czonkowskich członkowskich występują niedobory. Na całym jednolitym rynku UE występują ograniczenia niepozwalające zaspokoić zapotrzebowania klientów na odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności maski ochronne na usta. Obecny poziom produkcji unijnej oraz istniejące zapasy nie wystarczą do zaspokojenia popytu w Unii. Wymóg uzyskania pozwolenia ma na celu zapewnienie takiego poziomu dostaw w Unii, który zaspokoi podstawowe zapotrzebowanie.- czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Bez takiego pozwolenia wywóz jest zakazany. Ograniczenie będzie obowiązywało przez 6 tygodni. Termin rozpatrzenia wniosku nie przekracza 5 dni roboczych od daty dostarczenia właściwym organom wszystkich wymaganych informacji. W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych powodów okres ten może zostać przedłużony o kolejnych 5 dni roboczych - informuje Ministerstwo.źródło: gov.pltagi: środki ochrony indywidualnej, Unia Europejska, prawo, koronawirus,