Wiadomości

P&G ogłasza najnowszy raport dotyczący odpowiedzialności społecznej firmy

Wtorek, 20 listopada 2018
P&G przedstawia najważniejsze aspekty swoich działań na rzecz społeczeństwa, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego w nowym raporcie dotyczącym odpowiedzialności społecznej na rok 2018.
Firma Procter & Gamble Company kontynuuje swoje długoletnie działania na rzecz poprawiania jakości życia. Realizuje ten cel zapewniając dach nad głową osobom dotkniętym przez żywioły, tworząc skłaniające do refleksji kampanie poświęcone różnorodności, integracji i równości płci i wreszcie, w ramach nowych celów na rok 2030, wnosi istotny wkład w ochronę środowiska. Wizją, która przyświeca jednemu z tych celów, jest to, aby żadne opakowanie produktów spółki ostatecznie nie trafiło do wód oceanów. Firma ogłasza także kolejne osiągnięcia w misji Zero Odpadów na Wysypiska, do której zmierzają wszystkie fabryki P&G na świecie, a fabryki firmy w Polsce wypełniają ją już od kilku lat.

W opublikowanym 13 listopada br. raporcie dotyczącym odpowiedzialności społecznej firmy (Citizenship Report), P&G zwraca uwagę na najnowsze działania, które pozwalają określić ją jako siłę działającą na całym świecie na rzecz wprowadzania zmian na lepsze i generowania postępu.

Inspiruje nas prosty cel. Chcemy być motorem pozytywnych zmian i siłą napędową rozwoju. Wiemy, że im bardziej włączamy odpowiedzialność społeczną do strategii biznesowej biznesowych tym większe oddziaływanie na naszych konsumentów, społeczności, w których żyjemy i pracujemy, a także na cały świat wokół nas. Takie podejście sprzyja naszemu rozwojowi i budowaniu biznesu – podsumował David Taylor, Prezes Zarządu oraz Dyrektor generalny P&G.

Firma poczyniła postępy we wszystkich priorytetowych obszarach swoich działań społecznych.   Główne punkty raportu obejmują:
  • Działalność społeczna: W tym roku firma świętowała sukces z okazji osiągnięcia kolejnego kamienia milowego w rozwoju programu na rzecz bezpiecznej wody pitnej (Children’s Safe Drinking Water Program) – najbardziej potrzebującym przekazano już przeszło czternaście miliardów litrów czystej wody pitnej. Marki P&G odegrały też ważną rolę w niesieniu pomocy ofiarom katastrof, takich jak huragany Harvey, Irma, Maria i Florence. W ramach programu zapewniającego darmowe pranie poszkodowanym (Tide Loads of Hope) pralki P&G zapełniono w sumie 3800 razy, co   pomogło przywrócić odrobinę normalności na obszarach dotkniętych skutkami żywiołów.
  • Różnorodność i otwartość: Dzięki nagrodzonym filmom – „Rozmowa” (The Talk), traktującym o uprzedzeniach rasowych, oraz „Słowa mają znaczenie” (The Words Matter), opowiadającym o integracji społecznej osób LGBT+ w P&G – firma zainicjowała ważną dyskusję na temat różnorodności. Kampanie marek P&G  ukazały  pozytywny obraz różnorodności w rodzinach i wśród osób indywidualnych. P&G wprowadziła także dodatkowe udogodnienia w swojej polityce urlopów rodzicielskich, w ramach wdrożonego w P&G programu elastycznego trybu pracy (Flex@Work).
  • Równość płci: Jako lider w zakresie promowania równości płci firma P&G stworzyła inspirującą wystawę przedstawiającą nowe spojrzenie na rolę kobiety w miejscu pracy pod tytułem „Kobieta w pracy: mit a rzeczywistość” (Women at Work: Myth vs. Reality). Nawiązała także współpracę z organizacją Sesame Workshop, twórcami „Ulicy Sezamkowej” oraz Muppetami, aby wspólnie na nowo zdefiniować oczekiwania społeczne dotyczące chłopców i dziewcząt. Wyemitowała też szereg nowych kampanii reklamowych, stawiających na równość wypowiedzi i równość reprezentacji we wszystkich społecznościach.
  • Zrównoważony rozwój środowiska: W kwietniu firma ogłosiła ambitne plany zrównoważonego rozwoju, które zamierza wcielić w życie do 2030 roku. Ponieważ osiągnęła już wiele ze swoich wyznaczonych na rok 2020 celów, dotyczących klimatu, wody i odpadów, to nowe założenia ramowe strategii P&G Ambition 2030 skupiają się na obszarach, w których może zdziałać najwięcej - za pośrednictwem marek, łańcucha dostaw, społeczeństwa i pracowników. Ponadto, P&G ponownie koncentruje się na kwestii odpadów z tworzyw sztucznych, a wiele marek P&G zintensyfikowało działania na rzecz szerzej zakrojonego recyklingu opakowań i większego wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. W obszarze uzyskiwania wartości z odpadów prym wiodą polskie fabryki firmy, które już w 2014 r. jako drugie na świecie spośród wszystkich lokalizacji, gdzie działa koncern, osiągnęły status Zero Odpadów na Wysypiska, poddając 100% odpadów przemysłowych recyklingowi lub przetworzeniu na energię. Należą one do 85% fabryk, które osiągnęły ten cel.  Na przykład, plastikowe odpady z produkcji rączek do maszynek Gillette produkowanych w łódzkiej fabryce P&G są przetwarzane na wieszaki do ubrań i doniczki. Odpady przemysłowe z warszawskiej fabryki pieluszek Pampers, poddawane są unikalnemu procesowi odzysku pochłaniacza wilgoci. Część odzyskiwanego materiału jest wykorzystywana do tzw. hydroobsiewów czyli metody obsadzania dużych terenów np. trawą.

Nasza firma już od 180 lat wpływa na życie ludzi i poprawia jego jakość. Tacy jesteśmy. To właśnie robimy i to motywuje nas do większego wysiłku i działania na rzecz wprowadzania zmian na lepsze oraz wspierania rozwoju społeczności na całym świecie – tłumaczył Taylor.

W Internecie dostępne jest 24-stronicowe Podsumowanie raportu, zawierające omówienie postępów i opis najważniejszych przypadków, a także jego pełna, szczegółowa wersja. Pod tym linkiem znaleźć można nagranie przedstawiające Davida Taylora, opowiadającego o postępach, jakie P&G czyni w zakresie obywatelskich priorytetów. Firma P&G już w 1999 roku rozpoczęła publikowanie rocznych Raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju, ale w 2016 roku zdecydowała się poszerzyć zakres tych dokumentów i zaczęła uwzględniać w nich kompleksowy przegląd priorytetów firmy z zakresu działań pro-społecznych i pro-obywatelskich.

Dodatkowy materiał video dotyczący osiągnięć P&G znajduje się tutaj.


tagi: P&G, raport, odpowiedzialność społeczna firmy ,