Wiadomości

Polskie jabłka wolne od zanieczyszczeń

Czwartek, 04 października 2018
Polskie Centrum Akredytacji zachęca do zapoznania się z najnowszym filmem informacyjnym na temat bezpiecznej żywności - pod kątem badania zawartości pestycydów i innych zanieczyszczeń, przygotowanym na zlecenie PCA.
Nagranie dostępne jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=2nrVDcSSEHI

Polska jest europejskim liderem w produkcji owoców miękkich i niektórych warzyw. Co czwarte jabłko w Europie pochodzi z Polski. Nad jakością owoców czuwają liczne instytucje, w tym akredytowane przez PCA laboratoria badawcze wykonujące badania pozostałości środków ochrony roślin. „Duży nacisk kładziemy na badania jabłek w laboratoriach, zarówno przed dostarczeniem ich na półki sklepowe, jak i na eksport. Aby mieć pewność, że to co wyjedzie z gospodarstwa jest zdrowe i bez pozostałości.” – mówi Waldemar Żółcik, Prezes Zarządu Unii Owocowej. „Główny trzon naszego laboratorium stanowią pestycydy, ale nie tylko bo badamy również metale, jak i szereg związków, które mogą stanowić zanieczyszczenie.” – dodaje Ewa Witkowska z laboratorium UO-Technologia.

„Wyniki uzyskiwane w akredytowanych laboratoriach są uznawane na całym świecie na podstawie szeregu międzynarodowych porozumień. Oznacza to, że polski producent może sprzedawać swoje towary na terenie całej Unii oraz poza Wspólnotą bez potrzeby wykonywania dodatkowych badań na rynkach przeznaczenia.” – wyjaśnia Joanna Rutkowska z Polskiego Centrum Akredytacji.

1_5.jpg

Polskie Centrum Akredytacji udziela akredytacji również w zakresie elastycznym. Pozwala ona przystosować się do szybko zmieniającego się rynku pestycydów. „Dzięki akredytacji w zakresie elastycznym konsumenci i producenci mogą być pewni, że nie zostaną zaskoczeni brakiem wykrycia jakiegoś nowego pestycydu, który może pojawić się w produkowanej żywności”. – podsumowuje J. Rutkowska.

Jest to już kolejny materiał filmowy Polskiego Centrum Akredytacji przygotowany w celu promocji roli i znaczenia akredytacji, jako narzędzia służącego podnoszeniu bezpieczeństwa publicznego. Dotychczas zrealizowane zostały relacje newsowe, m.in. na temat badań wody na pływalniach, smogu, certyfikacji żywności ekologicznej, bezpieczeństwa zabawek, homologacji pojazdów oraz budownictwa i infrastruktury, w których główną rolę odgrywały jednostki oceniające zgodność akredytowane przez PCA.

Na stronie PCA pod adresem: http://www.pca.gov.pl/press-room/spoty-video-foto/, a także na kanale YouTube (Polskie Centrum Akredytacji – PCA) zamieszczone zostały wszystkie zrealizowane dotychczas nagrania.
tagi: Polskie Centrum Akredytacji, PCA, film informacyjny, bezpieczna żywność, jabłka,