Wiadomości

Grupa Żywiec może zapłacić 68 mln zł zaległego podatku z odsetkami

Piątek, 21 września 2018
Grupa Żywiec może zapłacić 68 mln zł kary w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach - podała spółka w komunikacie.
"Przedmiotowa kontrola obejmuje swoim zakresem rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r., o której spółka informowała w Rocznych Jednostkowych Sprawozdaniach Finansowych Grupy Żywiec SA. Z analizy treści Protokołu wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2013 r. spółka niewłaściwie ujęła: przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k. oraz koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych" - czytamy dalej w komunikacie.

"W przypadku podtrzymania ww. ustaleń w ewentualnej decyzji ŚUCS, spółka szacuje, iż wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jaka mogłaby zostać nałożona na spółkę wyniesie ok. 47 milionów złotych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, oraz 21 milionów złotych z tytułu odsetek.

Grupa Żywiec nie zgadza się z ustaleniami urzędu i w przysługującym jej terminie dwóch tygodni wniesie zastrzeżenia i wyjaśnienia.

"(...)W opinii zarządu wnioski ŚUCS zawarte w Protokole nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań" - napisano.

W pierwszym półroczu 2018 Grupa Żywiec miała 123,8 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej.źródło: bankier.pltagi: Grupa Żywiec, podatki, Urząd Celno-Skarbowy,