Wiadomości

ATM Grupa zastąpi Colian w indeksie sWIG 80

Piątek, 22 czerwca 2018
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 21 czerwca 2018 r. z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy zostaną wykreślone akcje spółek COLIAN (ISIN PLJTRZN00011).
Operacja wykreślenia akcji spółki COLIAN z portfeli z ww. indeksów wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Ponadto po sesji 21 czerwca 2018 r. listy uczestników sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 35.192.000 akcji spółki ATMGRUPA

W połowie czerwca Colian podał, że w wezwaniu ogłoszonym przez głównych akcjonariuszy spółki złożono zapisy na sprzedaż 25.955.225 akcji. Wezwanie zostało ogłoszone przez AllumaInvest, Jana Kolańskiego, Barbarę Kolańską, Ziołopex, Colian Holding SA oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Colian podał, że po rozliczeniu wezwania podmioty te będą posiadały łącznie 176.900.540 akcji spółki, co będzie stanowiło 91,75 proc. kapitału, które będą uprawniały do wykonywania 176.943.340 głosów na WZ, co będzie stanowić 91,74 proc. ogólnej liczby głosów.Źródło: bankier.pl


tagi: ATM Grupa, Colian, sWIG 80,