Z rynku FMCG

P&G zwiększyła swoje zaangażowanie we wspieraniu idei równości płci

Wtorek, 19 czerwca 2018
Spółka Procter & Gamble (NYSE: PG) zwiększyła dziś swoje zaangażowanie we wspieranie idei równości płci poprzez podjęcie szeregu nowych działań, zobowiązań i partnerstw mających na celu podniesienie różnorodności w całym łańcuchu dostaw branży kreatywnej. Celem jest osiągnięcie wierniejszego i bardziej pozytywnego przedstawiania kobiet w reklamie i mediach oraz wspieranie idei rozwoju i dobra społecznego.
Ponad 29% reklam i programów prezentowanych w mediach* przedstawia kobiety i dziewczęta w sposób negatywny lub niezgodny z rzeczywistością, a ponadto wciąż niski jest poziom obecności kobiet w zawodach związanych z produkcją medialną - stanowią one tylko 32 procent dyrektorów marketingu, 33 procent dyrektorów kreatywnych i 10 procent dyrektorów handlowych. Problemy te są nadal aktualne pomimo dowodów na to, że reklamy stworzone zgodnie z zasadą równości płci budzą o 10 procent więcej zaufania i generują wyższy o 26 procent wzrost sprzedaży.

Aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, spółka P&G wezwała do podjęcia działań w kierunku uzyskania w stu procentach zgodnego z rzeczywistością i pozytywnego wizerunku kobiet w reklamie i mediach, czemu ma pomóc równy udział kobiet i mężczyzn w kreatywnym łańcuchu dostaw. P&G prowadzi szereg kompleksowych działań, aby ze swojej strony zebrać różnorodną grupę utalentowanych kobiet, zainspirować je i zapewnić im dostęp do branży reklamowej, mediów i dystrybucji treści w ramach rozwiązania systemowego. Uznając znaczenie udziału całej branży, spółka współpracuje z ruchem #SeeHer amerykańskiego stowarzyszenia reklamodawców Association of National Advertisers (ANA) oraz z innymi inicjatywami branżowymi, między innymi UN Women Unstereotype Alliance, aby zachęcić pozostałych reklamodawców, agencje reklamowe i twórców treści do przekrojowej zmiany ekosystemu branży.

„W dniu, w którym najwybitniejsze osobistości branży kreatywnej zebrały się, aby celebrować kreatywność, wyrażamy swoje zobowiązanie do udziału w ważnych działaniach na rzecz wspierania równości płci w reklamie, mediach i sektorze kreatywnym w perspektywie kolejnych pięciu lat” - powiedział Marc Pritchard, dyrektor ds. marki Procter & Gamble. „Wiemy, że żadna firma nie może osiągnąć takiego celu w pojedynkę, więc mamy nadzieję, że uda nam się zainspirować innych do inicjowania zmian, dzięki którym to przedsięwzięcie nabierze rozmachu”.

W ramach swojego zobowiązania spółka P&G ogłosiła zawarcie partnerstwa z czołowymi przedstawicielkami branży na rzecz równego udziału i pozytywnego wizerunku kobiet w mediach.
 
  • The Queen Collective: Queen Latifah, nominowana do Oscara i zdobywczyni Złotego Globu, Emmy i nagrody SAG (Gildii Aktorów Ekranowych) wraz ze swoją firmą producencką Flavor Unit oraz the Queen Collective obrała sobie za cel przyspieszenie zmian w kierunku większej równości płci i równości rasowej w branży producenckiej. Umożliwiając dystrybucję filmów produkowanych przez rozmaite reżyserki, Queen Latifah po raz kolejny wychodzi poza schematy w muzyce, filmie i innych przedsięwzięciach artystycznych. Inicjatywa rozpocznie się od wypromowania dwóch filmów wyprodukowanych przez reżyserki z udziałem liczącego się podmiotu dystrybucyjnego. W 2016 r. kobiety stanowiły tylko 4 procent spośród reżyserów 250 najbardziej dochodowych filmów. Sytuacja ta jest źródłem wyzwań nie tylko w filmie, ale również w innych mediach, także w reklamie. The Queen Collective pozwoli na stworzenie grupy reżyserek we współpracy z P&G, HP, Inc., Smirnoff, Wieden+Kennedy, Marina Maher Communications / Ketchum +, United Talent Agency Marketing i Tribeca Studios.
  • Katie Couric Media: W swoim nowym przedsięwzięciu ta uznana dziennikarka zajmie się poszukiwaniem sponsorów dla platform dystrybucyjnych, aby mogły powstawać mądre, przemyślane i inspirujące treści. Czerpiąc z doświadczenia zdobytego jako członkini rady doradczej #SeeHer, inicjatywy Association of National Advertisers, Katie Couric nawiąże współpracę z czołowymi markami, aby tworzyć treści, które odzwierciedlają ich wspólne wartości i świadczą o zaangażowaniu w istotne kwestie. Katie Couric Media poprowadzi zespół złożony z kobiet, który zajmie się produkcją i dystrybucją materiałów w różnych formach, korzystając z możliwości i zasięgu zmieniającej się branży medialnej. Wśród materiałów znajdą się seriale dostępne online, filmy dokumentalne, scenariusze, podcasty i programy na żywo na platformach, które umożliwią jak najszersze dotarcie do odbiorców zainteresowanych określonymi treściami.
  • Free The Bid: Organizacja, założona przez Almę Har’el w odpowiedzi na zaobserwowany przez nią brak ofert dla reżyserek w reklamie, wspiera równe szanse w zawodach związanych z branżą reklamową. Spółka P&G wraz ze swoimi markami podejmuje zobowiązanie do zapewnienia udziału co najmniej jednej kobiety jako kandydatki do reżyserowania każdej produkcji medialnej na trzy złożone oferty. Publicis Groupe, największa grupa reklamowa współpracująca z P&G, objęła swoim zobowiązaniem wszystkie należące do niej agencje i sieci na świecie. Spółka P&G zobowiązała się ponadto do rozszerzenia zasięgu kampanii Free The Bid na skalę globalną w ciągu trzech najbliższych lat we współpracy z HP Inc oraz Publicis Groupe, aby podwoić liczbę reżyserek w ramach Free The Bid i wprowadzić inicjatywę w 20 kolejnych krajach.
  • Szczyt #SheIsEqual: Aby powiedzieć innym o swoich sukcesach i zainspirować szersze działania na rzecz równości płci Global Citizen i P&G będą współgospodarzami pierwszego szczytu #SheIsEqual, który odbędzie się 28 września 2018 r. w Nowym Jorku podczas tygodnia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wydarzenie to zgromadzi przedstawicieli rządów, firm z sektora prywatnego i osoby wpływowe z dziedziny reklamy, mediów i rozrywki, aby mogli oni podzielić się swoim spojrzeniem na kwestie równości płci, wzmacniania pozycji kobiet w sferze gospodarczej, edukacji i wspierania dziewcząt z perspektywy udziału kobiet w mediach, marketingu, branży technologicznej i rozrywkowej. Madonna Badger, przewodnicząca Glass Lion Jury oraz See It Be It będzie kuratorką pokazu kreatywności „Creative Showcase” we współpracy z Phillipem Thomasem, dyrektorem generalnym Cannes Lions, który służy prezentacji i nagrodzeniu najlepszych prac w konkursach Glass Lions 2018 i nowych SDG Lions, które pozytywnie przedstawiają świat, w którym obowiązuje zasada równości.  W ramach inicjatywy #SeeHer ANA zostaną zorganizowane sesje, podczas których będzie omawiana rola mediów w społeczeństwie i znaczenie odpowiedniej reprezentacji kobiet i dziewcząt w branży rozrywkowej.

„Równość płci służy społeczeństwu i biznesowi - powiedział Pritchard. - Niektóre z uzyskujących najlepsze wyniki marek P&G mają kampanie reklamowe stworzone ściśle według zasady równości płci - Always Like a Girl, SKII Change Destiny, Olay Live Fearlessly…oraz Tide, Ariel, Dawn i Swiffer, które przedstawiają mężczyzn biorących udział w pracach domowych. To oczywiste, że wspieranie równości płci to nie tylko działanie w dobrym kierunku, ale działanie na rzecz rozwoju”.

„Działam w branży rozrywkowej od dziesięcioleci i wiem, że sposób przedstawienia kobiet – szczególnie tych o ciemnej skórze - w sposób prawdziwy wymaga zróżnicowanego zespołu po obu stronach kamery. Kiedy ekipa produkcyjna składa się z kobiet różnorodnego pochodzenia, opowiadane historie zyskują na wyrazistości i wydają się bardziej szczere, a także w większym stopniu przemawiają do ludzi” - powiedziała Queen Latifah.

„W trakcie mojej kariery współpracowałam z wieloma mediami, opowiadając rozmaite historie. Moją rolą w Katie Couric Media jest prowadzenie zespołu kobiet we współpracy z czołowymi markami, które podzielają nasze wartości, aby stworzyć ważne treści, które pomogą ludziom odnaleźć się w tym pogmatwanym świecie, będą wspierać wzajemne zrozumienie i wzbogacą ich życie” - powiedziała Katie Couric.

*Badanie amerykańskiego stowarzyszenia reklamodawców  #SeeHer.tagi: P&G, Procter & Gamble,