Wiadomości

Grupa Otmuchów planuje pozyskać 25 mln zł na budowę nowoczesnej fabryki słodyczy

Piątek, 01 czerwca 2018
Grupa Otmuchów – producent słodyczy, słonych przekąsek oraz płatków śniadaniowych, opublikowała dziś prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru, w której zostanie zaoferowanych 12.748.250 akcji serii E. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę nowoczesnego zakładu produkującego słodycze. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 2 zł za jedną akcję. Celem Spółki jest pozyskanie ok. 25 mln zł.
29 maja 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki ZPC Otmuchów, który został sporządzony w związku z planowaną emisją do 12.748.250 akcji zwykłych serii E. Emisja przeprowadzana jest w formie oferty publicznej w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru przez obecnych akcjonariuszy, dzięki czemu mają oni możliwość utrzymania swojego dotychczasowego udziału w Spółce.

Od 13 czerwca do 26 czerwca 2018 r. będzie można zapisywać się na nowe akcje ZPC Otmuchów w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Oferującym akcje jest Vestor Dom Maklerski S.A. Doradcą Prawnym Spółki w procesie jest kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.

- Emisja akcji, którą obecnie rozpoczynamy, da Grupie Otmuchów możliwość finansowania kluczowych projektów inwestycyjnych. Pozyskane środki przeznaczymy przede wszystkim na budowę nowoczesnego zakładu produkującego słodycze. Dzięki tej inwestycji umocnimy swoją pozycję rynkową w strategicznym segmencie asortymentowym m.in. poprzez wyższą jakość oferowanych produktów. Nowoczesna technologia produkcji pozwoli nam znacząco zwiększyć konkurencyjność oferty i przez to rozszerzyć współpracę handlową z dotychczasowymi kontrahentami oraz pozyskać nowych klientów - powiedział Bogusław Szladewski, Prezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
Zależy nam na tym, aby produkty Otmuchowa wyróżniały się powtarzalną i wysoką jakością. Stanowi to dla nas wartość priorytetową. Zapewnienie automatyzacji i standaryzacji procesów produkcyjnych w nowym zakładzie jest równie ważne. Pozwoli to nam zwiększyć efektywność i wydajność produkcji – dodał Prezes.

Cele emisyjne

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Otmuchów jest wzrost i rozwój firmy m.in. poprzez inwestycje w jakość oferowanych produktów. Ma to się odbyć dzięki zwiększeniu automatyzacji i standaryzacji produkcji. Dlatego większość środków pozyskanych z emisji nowych akcji zostanie przeznaczona na budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Inwestycja dotyczy strategicznego dla Grupy segmentu słodyczy. Wartość planowanych w l. 2018-2020 nakładów inwestycyjnych związanych z budową zakładu wynosi 23 - 24,5 mln zł. Pozostała kwota 0,5 – 2 mln zł zostanie wydatkowana na wsparcie marketingowe działań związanych z realizacją strategii Grupy.

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na 12.748.250 akcji. Na podstawie opublikowanego prospektu, ZPC Otmuchów planuje zaoferować nie więcej niż 12.748.250 akcji serii E w formie subskrypcji zamkniętej. Oferta odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji jest 7 czerwca 2018 r. Zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe potrwają od 13 do 26 czerwca 2018 r., a notowanie jednostkowych praw poboru od 14 do 21 czerwca 2018 r.

Harmonogram oferty:
Do 30 maja 2018 r.
Publikacja Prospektu, ustalenie i publikacja Ceny Emisyjnej
  
5 czerwca 2018 r.Ostatni dzień, w którym zakup Akcji na GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
  
7 czerwca 2018 r.Dzień Prawa Poboru
  
13 czerwca 2018 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
  
14-21 czerwca 2018 r.Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
  
26 czerwca 2018 r.Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
  
6 lipca 2018 r.Przydział Akcji objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
  
9-11 lipca 2018 r.Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu
  
Do 12 lipca 2018 r.Przydział Akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

* Dniem Prawa Poboru jest dzień 7 czerwca 2018 roku, zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 czerwca 2018 roku nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 czerwca 2018 roku.

Struktura akcjonariatu Spółki na chwilę obecna wygląda następująco: 57,7 proc. akcji należy do spółki Xarus Holdings Limited, 14,9 proc. akcji należy do Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, a 9,3 proc. do PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Pozostali akcjonariusze (poniżej 5 proc. głosów na WZ) posiadają łącznie 18,1 proc. udziałów.

Prospekt ZPC Otmuchów został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupaotmuchow.pl, a także Vestor Domu Maklerskiego (www.vestor.pl).

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju przyjęta w listopadzie 2016 r., którą Grupa Otmuchów realizuje zakłada m.in. zwiększenie inwestycji w dwóch podstawowych segmentach, czyli słodyczy oraz produktów śniadaniowych i zbożowych. Zgodnie z założeniami strategii, Grupa sfinalizowała zbycie aktywów związanych z asortymentem, który nie wpisywał się w powyższe segmenty. Spółka w ostatnim czasie dokonała istotnych inwestycji w infrastrukturę technologiczno-produkcyjną, przeprowadziła modernizację starych linii produkcyjnych i zakupiła nowe, które mają  na celu nie tylko wpłynąć pozytywnie na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywność produkcji, ale również na dostosowanie oferty  do zmieniających się potrzeb konsumentów.

Zamiarem Grupy jest również stały rozwój współpracy z dotychczasowymi kontrahentami oraz pozyskanie nowych klientów w obszarze sprzedaży private label oraz B2B. Równie  ważnym aspektem jest wzrost sprzedaży eksportowej poprzez rozwój dystrybucji produktów dopasowanych  do potrzeb i trendów na nich panujących. Udział w krajowych i międzynarodowych targach to istotny element strategii rozwoju sprzedaży w Grupie Otmuchów. W maju br. Spółka wystawiała swoje produkty na międzynarodowych targach Vita Foods w Genewie. Jest to największe wydarzenie w Europie skupiające branżę suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Co roku przedstawiciele Grupy biorą udział w targach PLMA w Amsterdamie. To z kolei najbardziej prestiżowa impreza segmentu Private Label. Jeszcze w tym roku Spółka ma zamiar wziąć udział w międzynarodowych targach żywności ekologicznej i naturalnej - Natural Food oraz w największym wydarzeniu branży vendingowej w Europie Środkowo-Wschodniej – Vending Poland.

Jednocześnie intencją Grupy jest rozwój własnych marek producenckich. Spółka podjęła szereg działań mających na celu wielowymiarowy rozwój marki ODRA. W tym celu opracowano spójną architekturę marki, określono jej kompetencje oraz pozycjonowanie. Proces rebrandingu jest połączony z wprowadzeniem nowej platformy komunikacji „Najlepiej Razem”. Platforma oparta jest na emocjach, podkreśla relacje międzyludzkie, kojarzy się jednoznacznie z przyjemnymi momentami. Na rynek wprowadzono produkty w nowej odsłonie opakowań i z nowym logiem ODRA. Do logotypu dodana została cecha pozycjonująca markę „Oryginalna od 1946”, czego zamiarem jest podkreślenie tradycji, historii i jakości niezmiennej od lat, a także powrót do symbolu marki tj. „Kotwicy”, który obecny był w logotypie ponad 55 lat. Dzięki rebrandingowi, platformie komunikacji i nowościom w portfolio marka Odra nabrała nowoczesnego wizerunku i chce stać się marką o szerokiej, ogólnopolskiej rozpoznawalności.

W połowie 2017 roku została również opracowana koncepcja nowej marki FREEYU. FREEYU to marka będąca odpowiedzią na trendy oraz potrzeby konsumentów. Kierowana jest do osób świadomych, aktywnych, spragnionych czegoś nowego, smacznego i zdrowego. Słowo zaczerpnięte z języka angielskiego „free” oznacza wolność, dlatego  marka kierowana jest do osób spragnionych wolności, bo to ona jest przewodnikiem do osiągnięcia dobrego samopoczucia, chęci do działania i realizacji celów. Filozofia marki stała się punktem wyjścia do zbudowania platformy komunikacji „Głodni Wolności” z hasłem wspierającym „Smakuj życie tak jak lubisz”. W ramach swojej kompetencji marka zawiera produkty takie jak batony warzywno-owocowe, owocowo-zbożowe, proteinowe, musli, a także żelki funkcjonalne. FREEYU to alternatywa dla klasycznych słodyczy. W ofercie marki znajdują się też produkty bez pszenicy oraz dedykowane dla wegan. Grupa Otmuchów planuje w 2018 r. poszerzenie oferty FREEYU o produkty śniadaniowe. Koncepcja produktów, opakowania i receptury zostały zaprojektowane w taki sposób, aby miały charakter międzynarodowy.

Nakłady inwestycyjne jakie Grupa Otmuchów zamierza ponieść w 2018 roku to wydatki w łącznej sumie około 15 mln zł. Inwestycje mają zostać przeprowadzone na zakup nowych linii produkcyjnych i urządzeń do pakowania, a także rozwój oprogramowania wykorzystywanego w procesie wytwórczym. Wymienione inwestycje Spółka planuje zrealizować bez uwzględnienia środków pozyskanych z planowanej emisji akcji.

tagi: Grupa Otmuchów, fabryka słodyczy ,