Porady Prawne i Finansowe

To już trzeci ranking „Bank Najlepszy dla Rolnika” - edycja 2018

Środa, 30 maja 2018
Bank BGŻ BNP Paribas utrzymuje pozycję lidera. Uchodzi nadal za bank wyspecjalizowany w rolnictwie, osiąga najwyższy wynik w kategoriach oferta i jakość obsługi. Wyznacza standardy związane z umiejętnością zrozumienia i dopasowania się do potrzeb rolnika.
Bliskie rolnikom pozostają Banki Spółdzielcze. Spółdzielcza Grupa Bankowa odnotowuje wysoką drugą lokatę w rankingu. Od trzech lat jest w czołówce rankingu, posiadając jednocześnie najwięcej deklaracji respondentów, wskazujących ten bank jako główny.

Stabilną pozycję zajmuje Bank Polskiej Spółdzielczości. Utrzymuje trzecie miejsce, posiadając dobre oceny we wszystkich kategoriach. Jest bankiem równomiernie się rozwijającym, blisko rolnika, z dobrym wizerunkiem i ofertą.

Czwartą pozycję zajmuje Bank PKO BP. W stosunku do roku ubiegłego, bank ten awansował z miejsca 7. na 2. w kategorii oferta. PKO BP ma mocno rozbudowaną sieć placówek, która podobnie jak kompetencje bankowe doradców, indywidualne podejście do rolnika oraz prosta i zrozumiała komunikacja jest wysoko oceniana.

Na co rolnik zwraca uwagę?

Dla rolnika nadal kluczowe pozostają czynniki związane z ofertą bankową oraz jakością obsługi. Oferta powinna szczególnie uwzględniać rozwiązania internetowe, dostępność i wysokość kredytów, warunki spłaty, czasochłonność rozpatrywania wniosków. W zakresie jakości obsługi, rolnicy zwracają uwagę na dyskrecję, dostępność informacji o ofercie oraz prostą i zrozumiałą komunikację. Na znaczeniu tracą warunki lokalowe oraz wizerunek typowo rolniczy.

Jak powstał ranking?

W trzeciej edycji rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” wzięło udział 9446 rolników, będących właścicielami gospodarstw rolnych, zarządcami lub osobami powiązanymi rodzinnie z właścicielem gospodarstw. Z tej puli wyłoniono 2331 respondentów, którzy zadeklarowali korzystanie z jednego banku jako banku głównego. Do rankingu zaklasyfikowano 12 banków o największych udziałach (liczonych liczbą rolników deklarujących dany bank jako główny) w sektorze agro.

Badanie prowadzono między 26 lutego a 19 marca 2018 roku na losowej próbie użytkowników rolniczych portali internetowych, techniką CAWI. Respondenci byli dobierani w oparciu o model Real Time Sampling. Dodatkowe informacje dostępne na stronie banknajlepszydlarolnika.pl.źródło: PAP


tagi: ranking, Bank Najlepszy dla Rolnika, Bank BGŻ BNP Paribas,