Oprogramowanie

Badanie BSA: Polska jedenastym najbardziej przyjaznym chmurze rynkiem na świecie

Środa, 07 marca 2018
W najnowszym badaniu BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 poświęconym regulacjom prawnym i politykom rządów w zakresie rozwoju technologii przetwarzania w chmurze, Polska została sklasyfikowana na 11. miejscu wśród 24 czołowych, światowych gospodarek IT. Pomimo spadku o jedną pozycję w porównaniu do ostatniej edycji rankingu z 2016 roku, polskie środowisko prawne oraz istniejące przepisy stanowią dobrą platformę do rozwoju innowacji w chmurze i tym samym promocji gospodarki cyfrowej.
BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 to już czwarta edycja jedynego na świecie badania, które ocenia stopień gotowości wybranych krajów do dalszego rozwoju usług w chmurze. Każdy z 24 krajów został oceniony w siedmiu zasadniczych obszarach mających krytyczne znaczenie dla rozwoju globalnie zintegrowanego rynku technologii cloud computing: ochrona danych, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, cyberprzestępczość, własność intelektualna, interoperacyjność technologiczna i harmonizacja prawa, wolny handel oraz infrastruktura IT.

Jak wynika z raportu, większość krajów nie ustaje w doskonaleniu swojego środowiska prawnego w celu wspierania technologii przetwarzania w chmurze, jednak niektóre rynki nadal pozostają w tyle. Ranking otwierają Niemcy (3. miejsce w 2016 roku) głównie dzięki skutecznej polityce w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także promocję wolnego handlu. Na drugim miejscu znalazła się Japonia (1. miejsce w 2016 roku), na trzecim Stany Zjednoczone (2. miejsce w 2016 roku). Zestawienie zamykają m.in. Rosja, Chiny, Indonezja i Wietnam.

Polska została doceniona m.in. za aktualne przepisy regulujące kwestie podpisu i handlu elektronicznego oraz cyberbezpieczeństwa, co stanowi dobrą platformę do promocji chmury i tym samym gospodarki cyfrowej. Według rankingu Polska ma także bardzo dobry system prawny chroniący własność intelektualną, choć istnieją pewne luki w egzekwowaniu praw autorskich. W analizie podkreślono także dobre, jednoznaczne zasady dotyczące odpowiedzialności dostawców usług Internetowych. Ponadto, Polska aktywnie promuje i wspiera innowacje oraz prowadzi niedyskryminacyjną politykę w zakresie zamówień publicznych.
 
Pełna klasyfikacja 24 państw i szczegółowe wyniki rankingu dostępne są pod adresem: cloudscorecard.bsa.org/2018/indexźródło: PAP


tagi: BSA, Global Cloud Computing Scorecard, chmura, rynek,