Z rynku FMCG

Hochland szkoli z zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych

Piątek, 12 stycznia 2018
Powszechnie uważa się, że kryzysu nie da się przewidzieć, ale można się na niego przygotować. Każda firma niezależnie od doświadczenia, wypracowanej pozycji i osiąganych wyników może zostać dotknięta kryzysem. Wychodząc z tego założenia firma Hochland Polska wdrożyła z powodzeniem zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych i co roku planuje dla swoich pracowników szkolenia, które mają na celu przygotowanie do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
W Hochland Polska określono potencjalne sytuacje kryzysowe i przygotowano zasady postępowania, które stanowią martycę działań i zostały opublikowane w formie podręcznika „Postępowanie w sytuacjach kryzysowych – zasady postępowania dla pracowników Hochland Polska”. Efektywny system zarządzania kryzysowego i pozytywne wyniki testów symulacyjnych wybranych sytuacji kryzysowych mogą być bardzo pomocne.

„Realizacja i wdrożenie podręcznika z zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych to jeden z kluczowych projektów, praca licznej grupy zaangażowanych osób, która zajęła kilka miesięcy. Przebieg projektu zakończył się sukcesem, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jego ideą jest wzrost świadomości oraz zrozumienia sytuacji kryzysowych przez pracowników Hochland Polska, w zadaniach i codziennych działaniach. Od prawidłowej reakcji, także właściwego PR, zależy, czy firma wyjdzie z takich sytuacji obronną ręką. Kluczowy jest czas reakcji oraz model działania powołanego na tę okoliczność sztabu kryzysowego. Warto wcześniej przygotować się do takich sytuacji. Tylko firmy liczące się z zagrożeniem nie są bezradne.” – powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.tagi: Hochland, zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, szkolenie, pracownik,