Wiadomości

Spór odnośnie spółki Ren zakończony

Piątek, 15 grudnia 2017
W dniu 14 grudnia 2017 r. Ashton Moss (właściciel 100% udziałów w spółce Ren) oraz byli właściciele Ren (Państwo Pyłka, działający poprzez podmiot O&M) zawarli ugodę, w ramach której została potwierdzona ważność i skuteczność umowy sprzedaży udziałów w Ren, Ashton Moss zgodził się na zapłatę części odroczonej ceny sprzedaży udziałów na rzecz Państwa Pyłków, a strony uzgodniły zakończenie wszystkich toczących się pomiędzy nimi sporów prawnych.
Ugoda kończy trwający od kwietnia 2016 r. spór między stronami i rozwiewa wszelkie wynikające z niego wątpliwości prawne odnośnie struktury właścicielskiej Ren, potwierdzając, że 100% udziałów w Ren należy do Ashton Moss.


fot: hortex.pl

tagi: Ashton Moss, O&M, Ren,