Kategorie produktów

Coraz bogatsza oferta franczyzowa

Czwartek, 14 grudnia 2017 HURT & DETAL Nr 12/142. Grudzień 2017
Systemy franczyzowe w Polsce mają się nieźle. Na rynku działa ponad 70 operatorów oferujących franczyzę, z których około 20 zarządza sieciami franczyzowymi o charakterze ogólnopolskim. Te ostatnie z roku na rok stają się coraz liczniejsze.
Sieci o charakterze ogólnopolskim zrzeszają ponad 30 000 sklepów. Szacunkowo jest to więcej niż 40% wszystkich placówek spożywczych działających obecnie w Polsce. Sieci te charakteryzują się największym przyrostem ilościowym. Skala dokonywanego na rzecz sieci zakupu pozwala bowiem zaoferować uczestnikom sieci naprawdę niezwykle korzystne warunki dostaw towaru. W przypadku niektórych produktów udaje się wynegocjować ceny, które pozwalają wielu detalistom na zaoferowanie konsumentom produktów konkurencyjnych wobec oferty dyskontów. I to jest właśnie powód, dla którego sieci najliczniejsze, czyli głównie te ogólnopolskie, najłatwiej znajdują detalistów chętnych do uczestnictwa w ich strukturach.

Bogactwo oferty franczyzowej i konkurencja między sieciami powodują, że franczyza staje się dla detalisty coraz bardziej przyjazna. Zanikają tak powszechne jeszcze przed kilku laty kary umowne, jakie nakładane były na sklepy za opuszczenie sieci. Teraz są już rzadkością, bowiem franczyzodawcy starają się konkurować o duszę detalisty swoją ofertą, nie tylko handlową. Powszechne stały się rozbudowane usługi dodatkowe proponowane sklepom przez sieci, czyli np. tańsze ubezpieczenia, usługi okołobiznesowe, ponoszenie części kosztów nowego wyposażenia placówki itp., itd.

Także w dziedzinie franczyzy trwa proces konsolidacji tego rynku. Grupa Eurocash kontroluje już kilka sieci franczyzowych zrzeszających blisko 13 tysięcy sklepów. Kolejne spółki franczyzowe przejmuje GK Specjał – wkrótce dołączy do niej sieć Avita. Nie ulega wątpliwości, że proces ten będzie kontynuowany. Czy to przez przejęcia kapitałowe, czy na zasadach współpracy, jak to jest w przypadku Detalu Polskiego i sieci Kropka. Budowa jeszcze większych niż dotychczas sieci ogólnopolskich odbywać się będzie prawdopodobnie kosztem sieci regionalnych i lokalnych.

Dlatego prezentując na naszych łamach ofertę franczyzową dostępną na polskim rynku zaczynamy od sieci największych i najliczniejszych, głównie ogólnopolskich. Poniższa tabela jedynie przybliża tę ofertę, gdyż nie jest możliwe w pełni precyzyjne zaprezentowanie warunków uczestnictwa w tych sieciach. Czasami przecież „diabeł tkwi w szczegółach” i wszystkich chętnych franczyzobiorców namawiamy do dokładnego czytania proponowanych im umów. Także tego, co napisano „drobnym drukiem”.

W kolejnych numerach Hurt & Detal zaprezentujemy sieci regionalne i lokalne.

Witold Nartowski


tagi: franczyza, oferta, sprzedaż, handel,