Drogeria

Responsible Beauty – wspólna inicjatywa liderów branży kosmetycznej

Środa, 22 listopada 2017
Coty, wraz z Clarins, L'Oreal, Groupe Rocher i EcoVadis, ogłaszają rozpoczęcie Responsible Beauty Initiative, która stanowi wspólną koncepcję wzmacniania zrównoważonego rozwoju w etycznym, społecznym i ekologicznym aspekcie. Liderzy branży kosmetycznej współpracują tym samym w celu rozwijania zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska praktyk, a także maksymalnego zwiększania wspólnej wartości w ramach swoich łańcuchów dostaw.
Wspólna wizja branży kosmetycznej

Responsible Beauty Initiative (RBI) to branżowa inicjatywa skoncentrowana na bezpiecznych dla środowiska procesach w ramach nabywania usług i towarów, założona przez wiodące firmy kosmetyczne – Coty, Clarins, Groupe Rocher oraz L'Oréal – i ma na celu wykonanie kolejnego kroku, aby zapewnić zrównoważone działania w ramach łańcucha dostaw.

Responsible Beauty Initiative przyjrzy się wyjątkowym możliwościom oraz wyzwaniom, które można napotkać w globalnych łańcuchach dostaw branży kosmetycznej, a naszym celem będzie wprowadzanie nieustannych ulepszeń praktyk w ramach zarządzania nimi w zrównoważony, przyjazny środowisku sposób. Członkowie założyciele podpiszą statut, aby oficjalnie rozpocząć działanie RBI, a także zaproszą do wzięcia w niej udziału również inne firmy oraz dostawców aktywnych w branży kosmetycznej. – mówi mówi Pierre-Francois Thaler, Co-CEO EcoVadis.

Wykorzystując narzędzie oceny oferowane przez EcoVadis, członkowie Responsible Beauty Initiative chcą w łatwiejszy sposób oceniać działania swoich sieci dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki tym wspólnie podejmowanym działaniom, członkowie inicjatywy będą w stanie bardziej efektywnie angażować swoich dostawców oraz przyczyniać się do bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska łańcucha dostaw w ramach branży kosmetycznej.

Nowoczesna platforma oceny dostawców

Responsible Beauty Initiative opiera się na działającej w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu platformie oceniającej dostawców, zarządzanej przez EcoVadis, która stanowi wspólną podstawę dla oceny oraz interakcji z dostawcami. Dostawcy będą angażowani za pośrednictwem niezależnego, certyfikowanego eksperta, EcoVadis, który posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu branżowych inicjatyw i zapewnia dedykowaną RBI wielojęzyczną platformę.

EcoVadis jest pod dużym wrażeniem idei współpracy światowych liderów branży kosmetycznej - mówi Pierre-Francois Thaler – Jest to czwarta branżowa inicjatywa przeprowadzana przez EcoVadis. Responsible Beauty Initiative skorzysta z doświadczeń swoich poprzedników, czyli Together for Sustainability, E-Tasc oraz Railsponsible. Członkowie RBI mają dobrą pozycję wyjściową, aby wykorzystać tę współpracę celu stworzenia wartości oraz przewagi konkurencyjnej dokonując postępów w zakresie zrównoważonego, przyjaznego środowisku rozwoju swoich globalnych łańcuchów dostaw.

Działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu będą oceniane od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstawać będzie z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani będą pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizacji. Dodatkowo, będą oni posiadać indywidualną Kartę Wyników zawierającą szczegółowe informacje o zakresie wszystkich zagadnień, jak również narzędzia współpracy umożliwiające wprowadzanie ulepszeń. Do ocen i Kart Wyników będą mieli dostęp wszyscy interesariusze RBI.tagi: Responsible Beauty, branża kosmetyczna, Coty, Clarins, L'Oreal, Groupa Rocher, EcoVadis,