Porady Prawne i Finansowe

Komentarz ZP PRW w związku z projektem rozporządzenia znoszącego system banderolowania win

Piątek, 10 listopada 2017
ZP PRW wielokrotne wskazywał na wysokie ryzyko rozwoju szarej strefy na skutek likwidacji banderol. Pewnym jest, że w wyniku rezygnacji z banderol, szara strefa rozwinęłaby się szczególnie w obszarze jednostek importujących wyroby w niewielkich ilościach. Zaskakująca zatem wydaje się decyzja Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, by obowiązek stosowania znaków akcyzy zlikwidować właśnie w tym najbardziej ryzykownym obszarze, a pozostawić w przypadku wiarygodnych, stabilnych i dużych przedsiębiorstw.
Sytuacja na rynku w wyniku zakomunikowanej decyzji okaże się niezwykle konsternująca. Część dostępnego na rynku wina opatrzona będzie znakami akcyzy, a część nie. Nietrudno przewidzieć patologiczne zjawiska, które staną się skutkiem takiego stanu rzeczy.  

ZP PRW w marcu br. wnioskował do Ministra Finansów o zmianę formy znaków akcyzy oraz o wprowadzenie uproszczeń, które ułatwią funkcjonowanie małym importerom. Departa-ment Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów wyraził gotowość do podjęcia rozmów w tym temacie i zwrócił się do organizacji branżowych o przedstawienie postulatów uprosz-czeń. W opinii Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa jest to odpowiedzialne sta-nowisko, dające możliwość wypracowania rozwiązań bezpiecznych dla rynku i ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwom. Nasza organizacja zadeklarowała otwartość, chęć dyskusji i aktywnego udziału w tych pracach.


***
Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa to największa w kraju organizacja reprezentująca branżę. Zrzesza czołowych producentów i dystrybutorów wina i wyrobów winiarskich, zapewniając całej branży wsparcie eksperckie i prawne, aktywnie włączając się w proces legislacyjny oraz repre-zentując sektor wobec organów administracji krajowej i organów UE.

W skład ZP PRW wchodzą: Awe,  Bartex - Bartol, Dom Wina, Henkell & Co. Polska, Jantoń, LeMag, Martini Polska, Mazurskie Miody, Polska Dystrybucja Alkoholi, Warwin.


tagi: rozporządzenie, system banderolowania win, Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa ,