Wiadomości

Gobarto rozszerza segment produkcji

Czwartek, 02 listopada 2017
W dniu 31 października br. Gobarto S.A. podpisała ze spółką Cedrob S.A. umowę warunkową nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Zakładów Mięsnych Silesia S.A., produkujących i sprzedających przetwory z mięsa czerwonego i drobiowego. Gobarto przejęło również zorganizowaną część przedsiębiorstwa Cedrobu w postaci zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów firmowych.
Umowa warunkowa zawarta ze spółką Cedrob zakłada nabycie 5.500.000 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych ZM Silesia, o wartości nominalnej 0,50 złotych każda, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego. Wartość transakcji wyniesie 78 milionów złotych. Realizacja umowy nastąpi po spełnieniu kilku warunków zawieszających jej wykonanie, m.in. niewykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu nabycia akcji czy wyrażenia zgody na transakcję przez banki współpracujące z ZM Silesia.

ZM Silesia prowadzi działalność w zakresie rozbioru mięsa czerwonego, produkcji przetworów z mięsa czerwonego i mięsa drobiowego oraz sprzedaży mięsa czerwonego, mięsa drobiowego i przetworów mięsnych. Pod koniec września tego roku UOKiK wydał zgodę na finalizację transakcji przejęcia ZM Silesia przez spółkę Cedrob, która jest w posiadaniu 83% akcji w kapitale zakładowym Gobarto.

Spółka Gobarto zawarła również umowę kupna należących do Cedrobu zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów firmowych. Wartość transakcji wyniosła 28 milionów złotych.

Transakcje są elementem realizacji planu rozwoju segmentu produkcyjnego i dystrybucyjnego Gobarto, opartego o strategię na lata 2015-2019.

- Koncentrujemy się na rozwoju przetwórstwa mięsa. Podpisanie umów pozwoli nam uzupełnić łańcuch wartości o produkcję, w szczególności wędlin. – mówi Dariusz Formela, Prezes Zarządu Gobarto SA.

Spółka poinformowała również o podpisaniu umowy z Bankiem Pekao SA w łącznej kwocie wynoszącej ponad 244 miliony złotych  Na podstawie zawartej Umowy Kredytów Bank udostępni Gobarto S.A oraz jej spółkom zależnym limity kredytowe z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) dotychczasowego zadłużenia z tytułu kredytów, limitów faktoringowych i gwarancji udzielonych przez inne instytucje finansowe wraz z możliwością uruchomienia dodatkowego finansowania.

- Podpisanie umowy kredytowej ze stabilną i znaczącą na polskim rynku instytucją finansową  gwarantuje nam komfort działania w sferze dotychczasowego finansowania, jak również otwiera możliwości dalszego, dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej. – dodaje Dariusz Formela.tagi: Gobarto, Cedrob, Silesia,