Wiadomości

Projekt ustawy ograniczający handel w niedziele przyjęty

Piątek, 27 października 2017
Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji ds. rynku pracy. Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Podczas obrad komisji naniesiono jedynie poprawki o charakterze legislacyjnym.

Projekt ustawy dotyczący handlu w niedziele jest inicjatywą obywatelską autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi między innymi NSZZ Solidarność.

Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele.

Zmieniła się też wysokość kary dla firm, które nie przestrzegałyby zakazu. Posłowie zaproponowali karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł.

Przewodniczący podkomisji, poseł sprawozdawca Janusz Śniadek poinformował, że w związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi naniesionych do projektu ustawy poprawek skierował kilka zapytań do Biura Analiz Sejmowych. Ponadto uwzględniając fakt, że "projekt stanowi propozycję przyjęcia nowej ustawy głównej, nie zaś ustawy nowelizującej przepisy już obowiązujące (...), wydaje się, że poprawki przyjęte przez podkomisję nie wykraczają poza konstytucyjny standard wyznaczający granicę materii poprawek".

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 roku.źródła: PAP

tagi: Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, ustawa, handel w niedziele,