Technika w handlu

Nowy gracz na rynku usług płatniczych

Poniedziałek, 16 października 2017
Straal oficjalnie rozpoczyna działalność w Polsce, oferując kompleksowy pakiet rozwiązań dla biznesu.
  • Firma Straal – dostawca innowacyjnych rozwiązań płatniczych dla biznesu – oficjalnie rozpoczyna działalność na polskim rynku.
  • Spółka oferuje kompleksowy pakiet narzędzi do przyjmowania płatności elektronicznych, zarządzania subskrypcjami, optymalizacji transakcyjnej, pogłębionej analityki, ochrony przed fraudami i usprawniania sprzedaży wielokanałowej (omnichannel).
  • Misją firmy jest całościowe zaspokajanie potrzeb nowoczesnego biznesu w zakresie akceptacji płatności, niezależnie od jego zasięgu operacyjnego, zróżnicowania grup docelowych czy dynamiki rozwoju.
  • Straal jest praktyczną odpowiedzą na wyzwania, jakie niesie globalne zjawisko ekonomii subskrypcji – w polskim wymiarze opisane w opublikowanym przez spółkę raporcie pt. „Subskrypcje PL”.
Firma Straal ogłosiła dzisiaj oficjalnie rozpoczęcie działalności na polskim rynku. Dotychczas rozwiązania Straal dostarczane były biznesowi w modelu white label lub na podstawie rekomendacji partnerskich. Teraz firma otwiera się na szerokie grono klientów – w szczególności podmiotów działających w modelu subskrypcyjnym, graczy z obszaru transgranicznego e-commerce, dostawców oprogramowania typu SaaS (Software as a Service) oraz wszystkie przedsiębiorstwa planujące szybką ekspansję międzynarodową.

Spółka przygotowała dla polskiego biznesu kompleksowy pakiet rozwiązań umożliwiających:
- akceptację płatności kartowych (jednorazowych, automatycznych oraz one-click),
- akceptację płatności realizowanych za pomocą przelewów SEPA Direct Debit,
- łatwe tworzenie planów subskrypcyjnych i zarządzanie nimi,
- optymalizację transakcyjną (m.in. inteligentne obciążanie cykliczne kart nastawione na maksymalizację ściągalności należności abonamentowych),
- pogłębioną analitykę i raportowanie (intuicyjny, elastyczny panel analityczny),
- skuteczną ochronę przed fraudami płatniczymi,
- zapewnianie doskonałego, spójnego doświadczenia zakupowego w kanałach online, mobile i offline (przejrzyste API, przyjazne SDK dla deweloperów)

Wyzwania, przed jakimi biznes staje w dobie ekonomii subskrypcji, ekonomii współdzielenia i stale rosnących oczekiwań konsumentów wymagają wprowadzania przez firmy rozwiązań zorientowanych na maksymalizację efektywności – wyjaśnia Michał Jędraszak, Chief Operating Officer, Straal. Tak, jak autonomiczny samochód musi być w stanie bezpiecznie pokonać nawet najbardziej skomplikowaną trasę w gęstym ruchu ulicznym, tak nowoczesna bramka płatnicza musi automatycznie dbać o ściągalność należności, chronić firmę przed oszustami, realnie przyczyniać się do zwiększania jej skuteczności biznesowej. Straal jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesnego handlu w Polsce i na całym świecie – dodaje Michał Jędraszak. 

Zarówno firmy z obszaru tradycyjnie rozumianego e-commerce, jak i podmioty zwyczajowo uważane za „niekompatybilne” z handlem online coraz częściej decydują się dziś na operowanie w modelu subskrypcyjnym i automatyczne pobieranie płatności od swoich klientów. Rozwiązania oferowane przez Straal mają za zadanie pomóc im odnieść maksymalne korzyści z działania w takim trybie. Ekonomię subskrypcji w percepcji polskich konsumentów opisano szeroko w raporcie pt. „Subskrypcje PL”, który firma Straal opublikowała podczas dzisiejszej konferencji prasowej.


Straal jest globalnym dostawcą rozwiązań płatniczych, optymalizacyjnych i ochronnych, stworzonych specjalnie z myślą o innowacyjnym biznesie. Dzięki produktom Straal, przyjmowanie płatności we wszystkich kanałach staje się łatwe, bezpieczne i opłacalne jak nigdy dotąd. System Straal umożliwia przyjmowanie płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wszystkich wiodących organizacji, w ponad 150 walutach oraz przelewów w modelu SEPA Direct Debit. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie. www.straal.com
tagi: usługi płatnicze, Straal, pakiet rozwiązań dla biznesu,