Auto w handlu

Nowe samochody ciężarowe Volvo Trucks z silnikami gazowymi emitują od 20 do 100% mniej CO2

Wtorek, 03 października 2017
Volvo wprowadza na rynek samochody ciężarowe odznaczające się od 20 do 100 procent mniejszą emisją CO2. Dzięki skupieniu się na rozwoju nowej, energooszczędnej technologii w zakresie napędu pojazdów gazowych, Volvo Trucks jest w stanie wydatnie ograniczyć oddziaływanie na klimat w segmencie transportu regionalnego i długodystansowego.
Volvo Trucks wprowadza na rynek samochody ciężarowe napędzane silnikami gazowymi, spełniające normę emisji spalin Euro 6, które pod względem ekonomiki paliwowej i osiągów dorównują pojazdom ciężarowym z silnikami spalającymi olej napędowy, a przy tym odznaczają się znacznie mniejszym oddziaływaniem na klimat. Nowe samochody ciężarowe: Volvo FH LNG i Volvo FM LNG, mogą być zasilane biogazem, którego potencjał redukcji emisji CO2 sięga 100%, lub gazem ziemnym, w przypadku którego emisja CO2 jest mniejsza o 20%, w porównaniu z olejem napędowym. Przekłada się to wprost na emisję substancji szkodliwych w trakcie użytkowania pojazdu, określaną mianem emisji "od zbiornika do koła".

W porównaniu z obecnie dostępnymi na rynku pojazdami ciężarowymi z silnikami gazowymi, nowe samochody ciężarowe Volvo Trucks zużywają od 15 do 25 procent mniej paliwa. W celu zapewnia jak największego zasięgu eksploatacyjnego wykorzystują one skroplony gaz ziemny (LNG).

„Nasze nowe samochody ciężarowe zasilane skroplonym gazem ziemnym lub biogazem oddziałują na klimat w znacznie mniejszym stopniu, niż pojazdy ciężarowe wykorzystujące olej napędowy. Ponadto zużywają mniej paliwa, w porównaniu z innymi dostępnymi dziś na rynku gazowymi samochodami ciężarowymi. Dzięki temu gaz staje się jeszcze bardziej realną alternatywą dla oleju napędowego w ciężkim transporcie długodystansowym” - mówi Mats Franzén, menedżer produktu ds. silników w Volvo Trucks.

Przewoźnik pokonujący swoim pojazdem 120 000 km rocznie, który zainwestuje w napęd gazowy zamiast konwencjonalnego, może ograniczyć swoją całoroczna emisję CO2 o 18 do 20 ton. Biorąc pod uwagę, że ubiegłym roku w całej UE zarejestrowanych było ponad 264 000 samochodów ciężarowych o dużej ładowności, istnieje ogromny potencjał istotnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez sektor transportowy w skali globalnej. Gaz ziemny jest szeroko dostępny, w wielu krajach jego cena jest konkurencyjna, a w całej Europie, postępuje rozwój infrastruktury LNG, zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej i krajów członkowskich, przyjętą w celu zabezpieczenia długookresowej dostępności nośników energii na kontynencie.

„Dlatego też uznajemy LNG za główną długookresową alternatywę dla oleju napędowego, zarówno w transporcie regionalnym, jak i długodystansowym, gdzie decydującymi czynnikami są efektywność, ładowność i wydajność. Oddziaływanie na klimat można zredukować jeszcze bardziej, zwiększając udział biogazu. W przypadku operatorów użytkujących pojazdy w warunkach miejskich, gdzie zasięg nie jest czynnikiem decydującym, większą rolę odegrają pojazdy zelektryfikowane. Nasza wizja zakłada, że samochody ciężarowe Volvo z czasem osiągną poziom zerowej emisji, przy czym cel ten zostanie osiągnięty za po pomocą nie jednego, lecz kilku różnych rozwiązań, stosowanych równolegle. Jednym z nich jest właśnie LNG” - mówi Lars Martensson, dyrektor ds. ochrony środowiska i innowacyjności w Volvo Trucks.źródło: PAP


tagi: Volvo Trucks, samochody ciężarowe, silniki gazowe, CO2 ,