Porady Prawne i Finansowe

Uwaga, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi

Środa, 09 sierpnia 2017
Agencja Rynku Rolnego informuje, że każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zobowiązany jest do złożenia w ARR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2017 r.
Wzór formularza Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl w zakładce „Wsparcie rynkowe” > „Wino” > „Deklaracje składane przez uczestników rynku wina”.

Deklaracje o zapasach win lub moszczów winogronowych można wysłać pocztą albo złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy Karolkowej 30.źródło: arr.gov.pl


tagi: prawo, przepisy, zezwolenia, hurt, alkohole, wino,