Poradnik Kupca

E-paragony

Środa, 26 kwietnia 2017 HURT & DETAL Nr 04/134. Kwiecień 2017
24 lutego 2017 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jak wyjaśnia Agnieszka Bagieńska-Petryka, radca prawny – proponowane przepisy mają ułatwić życie klientom i sklepom, które obecnie latami muszą przechowywać paragony – po zmianach archiwizacja będzie wyłącznie cyfrowa. Celem urzędników jest też walka z szarą strefą poprzez upowszechnienie płatności elektronicznych.

1a.jpgAgnieszka Bagieńska-Petryka
Radca prawny


Po wprowadzeniu zmian wycofane z użytkowania mają być tzw. kasy „dwurolkowe” z kopią papierową. Takie rozwiązanie ma w założeniu ułatwić życie przedsiębiorcom, gdyż cyfrowe paragony będą automatycznie wysyłane (transmitowane) online  do centralnej bazy danych prowadzonej przez ministra finansów.

Na podstawie obecnych przepisów z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych zwolnieni są podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz konsumentów nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł. Wyjątek nie obejmuje jednak firm dostarczających części samochodowe, sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, fotograficzny, papierosy, alkohol czy też perfumy. Nie dotyczy on też m.in. fryzjerów, kosmetyczek, taksówkarzy, placówek medycznych i gastronomicznych, a także warsztatów samochodowych. Obecnie, kiedy nie jest jeszcze znana ostateczna wersja rozporządzenia, trudno jest przewidzieć czy zwolnienie z obowiązku posiadania kas będzie obowiązywało w identycznym kształcie w 2018 r.

Na wymianę dotychczas używanych kas fiskalnych na kasy online przedsiębiorcy będą mieli trzy lata. Proces ma rozpocząć się 1 stycznia 2018 r. Koszt wymiany kasy to wydatek około 1–1,5 tys. zł. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez ministerstwo rozwoju – Skarb Państwa zamierza pomóc przedsiębiorcom.  W grę wchodzi zarówno dofinansowanie (obecnie można odliczyć 700 zł od podatku przy zakupie nowej kasy), jak i pomoc w postaci zakupu urządzenia na raty czy w formie leasingu.2a.jpgBogdan Zatorski
Ekspert w dziedzinie rachunkowości podatkowej, budżetowania, kontrolingu i rachunkowości zarządczej
Sage


Nowe kasy fiskalne mają być zintegrowane z terminalami płatniczymi i pozwolić na likwidację papierowych paragonów. Będą się również komunikować w trybie online z serwerami MF i regularnie przekazywać dane o sprzedaży w postaci elektronicznej. Dostępne na rynku urządzenia nie mają takich możliwości, dopiero po wejściu w życie rozporządzenia, co jest planowane na styczeń 2018 roku, będą wydawane nowe homologacje jedynie dla urządzeń z nowymi funkcjami. Urządzenia z ważną homologacją będą nadal w użyciu,  prawdopodobnie proces stopniowej wymiany urządzeń potrwa kilka lat, chyba że minister zdecyduje się na przyśpieszenie wymiany poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych.

Korzyścią dla klienta płacącego kartą ma być możliwość pobierania e-paragonu w internetowym panelu obsługi konta bankowego. W przypadku płatności gotówką paragony mogą być przesyłane na adres mailowy lub numer telefonu. E-paragon ma zawierać informacje nie tylko dotyczące ceny, ale np. – w przypadku produktów spożywczych – skład produktu.

Zakup kasy to wydatek rzędu 1 000 – 1 500 zł, a według szacunków Państwowej Izby Handlowej, nawet 2 000 zł. Projekt zmian zakłada utrzymanie wsparcia dla przedsiębiorców w formie obecnej możliwości odliczenia 700 zł od podatku przy zakupie nowej kasy. PIH alarmuje, że przedsiębiorcy łącznie będą musieli wydać nawet 4 mld zł na nowe urządzenia. Koszty będą największym obciążeniem dla tradycyjnego, drobnego handlu. Przy rentowności na poziomie 1% nowa kasa fiskalna może być zbyt dużym wydatkiem. Sam zakup to nie jedyne koszty. Kosztem dodatkowym będzie podłączenie do sieci internetowej niezbędnej do funkcjonowania kasy w nowym systemie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia udostępniania paragonów na e-mail czy telefon komórkowy nabywcy. Pojawiają się pytania, czy dodatkowe czynności jak np. wprowadzenie danych do systemu przy transakcji nie będą zbytnio obciążały sprzedawców i nie wydłużą samego procesu sprzedaży. Sprzedawców trzeba będzie przysposobić do obsługi kas zgodnie z nowymi przepisami.3a.jpgPiotr Chronowski
Za-ca Dyrektora Pionu Sprzedaży Dystrybucyjnej
ds. szkoleń i wsparcia technicznego urządzeń fiskalnych
Novitus


Od ponad roku w mediach przekazywane są informacje o nowych kasach fiskalnych, które będą działały online. Faktycznie, Ministerstwo Finansów wyraziło potrzebę otrzymywania z kas fiskalnych dokładniejszych i aktualnych informacji na temat rejestracji sprzedaży, obrotów, podatków itp. Obecne kasy fiskalne, pomimo, że rejestrują kopie wydruków w postaci cyfrowej, to jednak nie potrafią tego przesyłać do Ministerstwa Finansów w trybie online. Dlatego Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Urzędem Miar przystąpiło do opracowania nowego rozporządzenia technicznego dla kas rejestrujących, zgodnych z potrzebami Ministerstwa Finansów. Przy tworzeniu tego rozporządzenia korzystano również z wiedzy i doświadczenia producentów urządzeń fiskalnych.

Na razie jest to projekt rozporządzenia. Nie ma jeszcze opublikowanych projektów nowej ustawy o VAT czy też rozporządzenia w sprawie warunków stosowania kas przez podatników. Dlatego nie wiemy kiedy, w jakiej formie i w jaki sposób wprowadzane na rynek będą nowe kasy fiskalne. Kasy, których obraz widzimy z powstającego projektu będą robiły prawie wszystko to, co obecnie, a dodatkowo będą komunikowały się z repozytorium (serwer Ministerstwa Finansów) i przekazywały do niego dane z paragonów, raportów fiskalnych czy innych zdarzeń i wydruków z kasy fiskalnej.

Nie jest prawdą, że znikną paragony papierowe. Pozostaną one jako dokument dla klienta potwierdzający dokonanie zakupów wydrukowanych tam towarów, ich cen, ilości, wartości, stawek podatkowych, udzielonych rabatów czy sposobu zapłaty. Wydruk paragonu z kasy fiskalnej jest też namacalnym dowodem zarejestrowania przez sprzedawcę transakcji w kasie fiskalnej i odprowadzenia od niej podatków. Dodatkowo każdy kupujący będzie mógł poprosić o paragon również w formie elektronicznej (e-paragon). Zostanie on przesłany klientowi na jego adres mailowy. Zarówno do komunikacji z repozytorium jak i wysyłania e-paragonów klientom potrzebne będzie w punkcie handlowym łącze internetowe.

Wszystkie nowe kasy fiskalne będą współpracować z terminalami płatniczymi dzięki czemu obsługa płatności elektronicznych będzie dużo sprawniejsza.

Dopóki nie będzie podpisanych i obowiązujących nowych rozporządzeń czy ustaw, nie możemy precyzyjnie powiedzieć, czy podatnicy będą musieli wymieniać kasy fiskalne, czy obecne kasy będą mogli jakoś dostosować do nowych wymagań.

Novitus jak zawsze stara się być na bieżąco z wszystkim, co dotyczy zmian na rynku urządzeń fiskalnych. Pomimo braku ostatecznych przepisów możemy zagwarantować, że przedstawimy naszym klientom ciekawą ofertę zarówno nowych rozwiązań jak i ewentualnej wymiany czy dostosowania urządzeń fiskalnych.”tagi: Ministerstwo Rozwoju, E-paragony, sprzedaż, konsument ,