Kategorie produktów

Hochland z kodeksem wartości!

Czwartek, 20 kwietnia 2017 Autor: Monika Kociubińska, HURT & DETAL Nr 04/134. Kwiecień 2017
Nowoczesne przedsiębiorstwa nie wyobrażają sobie dzisiaj funkcjonowania bez obowiązujących w nich wartości. W Hochland Polska zainicjowany został program krzewienia i propagowania wartości firmowych i personalnych. Na ten temat rozmawiamy z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.
Bez solidnego kodeksu wartości nie da się zbudować silnej i stabilnej firmy.

To prawda. Wiedza na temat najwyższych wartości daje możliwość robienia w życiu tego, co sprawia głęboką satysfakcję i daje wiele szczęścia. A postawione cele zawsze będą płynąć z głębi serca. Każdy pracownik, niezależnie od tego, w którą stronę przekracza próg firmy, przede wszystkim kieruje się swoim własnym systemem wartości. Jest to oczywiście zbiór powszechnie uznawanych zachowań i zasad, które wynikają z kultury, w której żyjemy, wychowania, religii, itp. Każdy poza tym jest przedstawicielem jakiegoś pokolenia, a każde z nich charakteryzuje się innym podejściem do pracy, inaczej określa priorytety i zasady, które kryją się pod pojęciem work/life balance. Bardzo ważna jest tu zdolność szybkiej adaptacji najnowszych technologii, która z natury rzeczy przypisana jest przedstawicielom coraz młodszych pokoleń.

Czy system wartości wyznawany przez firmę i jej pracowników przekłada się także na jakość pracy, relacji w firmie?

Oczywiście, chociaż nie chodzi o to, żeby wartości firmowe i wyznawane przez pracowników były identyczne. Trudno bowiem sobie wyobrazić firmę, która uzna, że rodzina jest najważniejsza i pracownika, który na szczycie wartości postawi różnorodność. Ważne jest, by obie strony akceptowały i szanowały swoje zestawy wartości – firma to, że dla pracownika ważna jest rodzina, pracownik to, że dla firmy cenni są pracownicy różnych ras, płci i kultur. Pracodawcy zdecydowanie większą wagę przywiązują do uczciwego życia. Dobrobyt i bogactwo nie jest też dla pracodawców najważniejszym celem. Z firmowych wartości istotny jest zrównoważony rozwój, to czy nowe produkty będą projektowane tak, by były przyjazne dla środowiska. Jeśli wśród wartości firmy jest działanie na rzecz lokalnych społeczności, pracownicy będą wprowadzać w życie projekty społecznie odpowiedzialne.

Skąd pomysł na promocję wartości firmowych w Hochland Polska?

Wartości firmowe to „dusza” organizacji, stanowiąca o jej „osobowości”, niczym filtr, przez który przepuszczane są wszelkie inicjatywy i działania. Dostrzegając, jak ważnym elementem w funkcjonowaniu każdej firmy są wartości, na przestrzeni najbliższych miesięcy przeprowadzonych zostanie szereg działań mających na celu przybliżenie znaczenia naszych wartości oraz zachęcenie pokazywania, że wartości ,,żyją” i są widoczne w naszych codziennych działaniach.

Jakie wartości są kluczowe dla Hochland Polska?

Słysząc słowo wartość w odniesieniu do firmy, najczęściej postrzegamy je przez pryzmat rzeczy materialnych, fizycznie namacalnych, np. wartość dodana czy wartość danego przedmiotu.  Słowo wartość ma jednak zdecydowanie szersze znaczenie, które  odnosi się do zbioru uniwersalnych zasad porządkujących i usprawniających działania, stając się integralną częścią kultury organizacyjnej, kształtując normy postępowania, wizję oraz misję każdej firmy. W Hochland Polska wśród kluczowych wartości firmowych znalazły się: własna inicjatywna, kultura innowacyjności, informacja i komunikacja, stosunki międzyludzkie, konflikt jako szansa, kształcenie i rozwój, czy wreszcie kierowanie zespołem. W dzisiejszych czasach żyjemy szybko, intensywnie, mając dostęp do wielu zasobów. Ludzie i firmy mają nieograniczony właściwie dostęp do nowych technologii, informacji oraz kompetencji. Tajemnicą sukcesu człowieka jest nazwanie swojej misji życiowej i określenie wartości, które nadają kierunek naszym działaniom. Podobnie dla organizacji jest to stworzenie porywającej wizji, która określa cel i pokazuje końcowy obraz starań oraz sprecyzowanie systemu wartości firmowych.

Czy firmie Hochland bliska jest idea wolontariatu?

W Hochland Polska realizowany jest projekt „Podziel się  SERcem”. Jego ideą jest promocja postawy „Pomagam” wśród pracowników Hochland Polska. To krok w kierunku myślenia o idei wolontariatu. W październiku zaprosiliśmy pracowników Hochland Polska do udziału w pierwszej zbiórce dla potrzebujących. Wybrano 4 placówki, zlokalizowane blisko naszych zakładów produkcyjnych, blisko Węgrowa i Kaźmierza. Kryterium wyboru stanowiło podejście: działamy lokalnie, pomagamy lokalnie. Zbieraliśmy środki czystości,  kosmetyki pielęgnacyjne dla nastolatków, gry edukacyjne, planszowe, przybory szkolne. Kolejnym krokiem jest wdrożenie regulaminu, w ramach którego każdy pracownik  Hochland Polska będzie mógł zgłosić swój projekt z obszaru wolontariatu i starać się o środki lub zasoby na ten cel.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Kociubińskatagi: Hochland, kodeks wartości, Jacek Wyrzykiewicz,