Wiadomości

Drugi największy debiut polskiej spółki na GPW

Środa, 19 kwietnia 2017
Dino Polska S.A. („Spółka” lub „Dino”), jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, debiutuje dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Jest to 488. spółka notowana na GPW i 5. debiut na rynku głównym GPW w 2017 r.
Oferta publiczna Dino („Oferta”) była drugą pod względem wielkości ofertą polskiej spółki prywatnej w historii GPW oraz największą ofertą publiczną w Polsce od grudnia 2013 roku. Oferta Dino była także drugą ofertą w historii polskiego rynku kapitałowego, w ramach której Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych była wyższa od Ceny Maksymalnej. Wśród inwestorów instytucjonalnych biorących udział w Ofercie Dino popyt na akcje wielokrotnie przewyższył ich podaż. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów na Akcje Oferowane Inwestorom Indywidualnym wyniosła75%.
     
Oferta objęła maksymalną przewidywaną liczbę akcji - 48.040.000 akcji, czyli wszystkie akcje należące do akcjonariusza sprzedającego (Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, należąca do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors) („Akcjonariusz Sprzedający”).

Wartość Oferty wyniosła ok. 1,65 mld zł, a kapitalizacja Spółki według Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wynosi ok. 3,4 mld zł. W Ofercie wzięły udział najważniejsze instytucje finansowe z blisko 20 krajów.


DODATKOWE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ DINO POLSKA S.A.:
 • Łączna wartość Oferty Dino: ok. 1,65 mld zł:
  • Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych 34,50 PLN – cena wyższa niż Cena Maksymalna.
  • Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych 33,50 PLN - równa  Cenie Maksymalnej.
 • Średnia stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 75%
 • Akcjonariusz Sprzedający przydzielił inwestorom wszystkie 48.040.000 Akcji Oferowanych.
  • 45.456.047 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym.
  • 2.402.000 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Indywidualnym.
  • 181.953 Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom Transzy Menedżerskiej.
 • Udział inwestorów indywidualnych w łącznej liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych: 5%.

Oferta Dino Polska to historyczna transakcja na polskim rynku kapitałowym, zarówno pod względem wartości oferty – ok. 1,65 mld zł, jak i ogromnego zainteresowania Spółką, które przełożyło się na ustalenie ceny dla inwestorów instytucjonalnych na poziomie wyższym niż cena maksymalna. Cieszymy się z tak dużego popytu na akcje Spółki, zarówno ze strony renomowanych polskich i międzynarodowych instytucji finansowych jak i inwestorów indywidualnych w Polsce. Okazane przez inwestorów zaufanie dodatkowo motywuje nas do dalszej, intensywnej pracy mającej na celu realizację strategii i utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju Dino - powiedział Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska S.A.

Jest to piąty debiut na Głównym Rynku GPW w 2017 r. i zarazem IPO o najwyższej wartości 1,65 mld zł od 2013 roku. Oferta publiczna akcji Dino spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno inwestorów instytucjonalnych jak i inwestorów indywidualnych. Cieszymy się, że w dniu dzisiejszym witamy na parkiecie spółkę z sektora prywatnego, o tak solidnych fundamentach. Jednocześnie tak ogromne zainteresowanie dzisiejszym IPO jest dowodem na to, że zarówno oferta spółek notowanych jak i samej Giełdy spełnia oczekiwania różnych grup inwestorów - powiedział Jarosław Grzywiński, p.o. Prezes Zarządu GPW.tagi: Dino Polska, GPW, Giełda Papierów Wartościowych ,