Oprogramowanie

Nowości w wersji 17.1.4 systemu ISOF

Czwartek, 08 grudnia 2016
Firma HEUTHES 1 grudnia 2016 r. udostępniła klientom kolejną wersję 17.1.4 systemu ISOF. W systemie wprowadzono wiele zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Magazyn, Oferty, Zamówienia od klientów, Rachunkowość, CRM Operacyjny, CRM Formularze, CRM Portfolio, DMS i Administrację. Do wersji zostanie także dołączona przedpremierowa wersja nowego modułu Produkcja.
W Magazynie zmiany objęły listę dokumentów magazynowych w której dodano nowe pozycje w filtrze wyszukiwania. W Kartotece towarów wprowadzono nowe możliwości wyszukiwania pozycji i ułatwiono seryjną zmianę danych.

W Ofertach umożliwiono automatyczne wyznaczanie daty dostawy na Ofercie oraz ułatwiono podgląd powiązanych dokumentów.

W Zamówieniach od klientów dodano możliwość zdefiniowania dla użytkownika domyślnego magazynu dla zamówień od klienta.

W Rachunkowości stworzono nowe mechanizmy przy generowaniu Wezwań do zapłaty wprowadzając integrację z systemem DMS. Pozwoliło to wykorzystywać Formularze i tzw. „smart tags” do definiowania treści wezwań w zależności od grupy klientów, czy według innych zadanych kryteriów. Docelowy format PDF dokumentu wytwarzany jest na podstawie wzorca graficznego, który można łatwo utworzyć w LibreOffice. Na liście Wezwań do zapłaty wprowadzono rozróżnienie kolorystyczne dla dokumentów o różnym statusie. Zmiany w tym module objęły również Dekretację, w której rozbudowano listę przycisków na pasku narzędziowym.

W module CRM Operacyjny dodano nowe funkcje na pasku narzędziowym oraz wprowadzono w Aktywnościach automatyczne wybieranie Kontrahenta i Kampanii powiązanych z Projektem, po wyborze Projektu do Aktywności.

W CRM Portfolio zmieniono domyślny sposób filtrowania projektów podczas ich wiązania z Ofertami i Zamówieniami od klienta. W Zestawieniu bilansów projektów dodano możliwość konfiguracji kolumn raportu. Wprowadzono także możliwość definiowania szablonu numeracji Projektów.

W CRM Formularze dodano przycisk podglądu formularza, na ekranie tworzenia nowego formularza.

W DMS zmieniono sposób wyszukiwania dokumentów według ich zawartości. Wprowadzono wyszukiwanie uwzględniające całe frazy, ciągi wyrazów, rozwijając dotychczasowy mechanizm wyszukiwania każdego ze słów z osobna. Wraz z rozbudową funkcji wyszukiwania zmodyfikowano również ranking trafności dokumentów zawierających poszukiwane słowa.

W nowej wersji możliwe jest wyszukiwanie wystąpienia całych fraz złożonych z wielu słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF, RTF, HTML, XML oraz dokumentach pakietu Microsoft Office i LibreOffice. Wyszukiwanie obsługuje słowa podstawowe wraz z odpowiadającymi im odmianami (słowami pochodnymi). Warto zauważyć, że w ISOF stosowana jest unikalna i rzadko spotykana w rozwiązaniach OCR funkcja indeksowania całotekstowego w plikach graficznych (np. zdjęciach, skanach i faksach). Gdy system zostaje zasilony plikami graficznymi formatów TIFF, JPG, PNG, BMP, GIF mechanizm OCR rozpoznaje zawarte w nich znaki graficzne i zamienia je na tekst, który zostaje zapisany i wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego w DMS. Dodatkowo możliwe jest określenie języka w skanowanym materiale co zwiększa precyzję dopasowania i identyfikowania tekstu. Niezależnie od tego rozwiązania wyszukiwanie jest prowadzone również w obrębie informacji rozszerzonych - metadanych EXIF plików graficznych, a także w dokumentach systemu ISOF, które obejmują faktury, dokumenty magazynowe, opisy towarów i kontrahentów, a także raporty generowane do DMS.

W ramach modułu Administracja wprowadzono powiadomienia informujące o kończącej się ważności certyfikatu, pokazywane użytkownikowi bezpośrednio po zalogowaniu do systemu. Dla każdego użytkownika będzie możliwe również zdefiniowanie posiadania dostępu do sprzętowego lub programowego podpisu kwalifikowanego.

HEUTES zamierza również przed końcem roku dołączyć do systemu przedpremierową wersję modułu Produkcja. Moduł był od pewnego czasu dostępny do testów i zapoznania się z jego możliwościami. Obecnie został uzupełniony o integrację z Formularzami w DMS/Workflow, które są wykorzystywane do tworzenia Kart Pracy. Karty Pracy można wypełnić offline, bez konieczności posługiwania się komputerem, na bazie wydruków szablonów z systemu. Z kolei na stanowiskach produkcyjnych wyposażonych w tablety lub komputery, Karty mogą być wypełnione, edytowane i zatwierdzane online. Więcej o tym module w kolejnych informacjach, gdy Produkcja zostanie zintegrowana z bieżącą wersją ISOF. Moduł Produkcji będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce, zgodnym z najnowszą koncepcją Przemysł 4.0.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.źródło: www.isof.pl


tagi: Rachunkowość, CRM Operacyjny, CRM Formularze, CRM Portfolio, DMS, Administracja, podpis kwalifikowany, Produkcja ,