Personalia

Tomasz Rogala nowym Wiceprezesem Zarządu w spółce PEPEES S.A.

Poniedziałek, 17 października 2016
Zarząd spółki PEPEES S.A. informuje, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PEPEES S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Tomasza Rogalę, który rozpocznie pełnienie funkcji z dniem 1 grudnia 2016 r.
Pan Tomasz Rogala jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie (SGGW AR) i uzyskał tytuł mgr inż. SGGW AR. Ukończył Kurs Samodzielnego Księgowego w Instytucie Rachunkowości i Podatków w Warszawie w 2006 r. Pan Tomasz Rogala dotychczas kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach handlowych i związanych z branżą nieruchomości, był ponadto członkiem Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie.źródło: bankier.pl


tagi: Tomasz Rogala, PEPEES, zarząd,